Fysik och matematik - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Läsåret 2023/2024

Bild för Fysik och matematik - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2023/2024
Anmälan

Tycker du att fysik och matematik är intressant och spännande? På ämneslärarprogrammet med ämneskombinationen fysik och matematik lär du dig hur du kan väcka samma fascination för ämnena hos andra. Studierna rör sig från de minsta elementarpartiklarna till hela vårt oändliga universum. Du får de verktyg du behöver för att hjälpa dina elever förstå hur världen omkring oss fungerar.

Om programmet

Som blivande lärare i fysik och matematik läser du kurser i fysikens mest centrala områden, så som mekanik, termodynamik, elektromagnetism och kvantfysik samt grundläggande matematikkurser. Du kommer att studera tillsammans med studenter från andra program, vilket innebär spännande möten och möjlighet att diskutera matematiska problem och fysikaliska principer på hög akademisk nivå och utifrån olika bakgrunder.

Ditt ena ämne, fysik, sträcker sig från de minsta elementarpartiklarna till hela vårt oändliga universum. Det andra ämnet, matematik, ger dig de verktyg du behöver för att formulera modeller som hjälper oss att förstå och förklara hur världen omkring oss fungerar. Dina ämneskurser varvas med skräddarsydda kurser för blivande lärare, där du studerar hur man på ett intresseväckande och pedagogiskt sätt kan förklara och lära sig matematik och fysik.

Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du då möjlighet att testa, träna och utveckla dian färdigheter som lärare.

Vid institutionen för fysik och astronomi finns en av Sveriges starkaste miljöer för fysikdidaktisk forskning. Forskare inom detta område ansvarar för några av kurserna under utbildningen. Som lärarstudent i fysik och matematik får du förutom ämneskunskapen

  • lära dig om forskning i fysikens didaktik och hur du kan använda den när du planerar dina lektioner i fysik
  • metoder för att lära dina elever förstå hur matematiken fungerar och hur den kan användas både i vardagen och i utvecklingen av vårt samhälle
  • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
  • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Axel Johansson
Kommer från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde ämneslärarutbildningen för att jag anser att det är extremt viktigt med bra lärare i skolorna eftersom eleverna lär sig mycket mer då. Inriktningen ämneslärare valde jag för att jag ville arbeta med lite äldre elever och också för att lämna valet öppet mellan högstadiet och gymnasiet. Jag valde också Uppsala universitet eftersom studentlivet är så pass bra här. Det är verkligen som helt ny och annan del av Uppsala, även för mig som bott i Uppsala hela livet.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Hittills är jag väldigt nöjd med utbildningen. Jag har pluggat engelska och naturkunskap och själv tycker jag att båda ämnesinstitutionerna har varit bra.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Roligast är såklart praktik-perioderna när man får komma ut i skolorna och testa på att lära ut. Men det var även väldigt roligt att få åka till Lysekil på västkusten i en vecka på fältkurs i biologi. Mest intressant är pedagogikkurserna, bland annat ledarskapskursen och specialpedagogiken.

Hur var första tiden?
– Första terminen var bland det roligaste i mitt liv. Om du vill träffa nya människor på lärarprogrammet så måste du vara med på Lärarinsparken. Det är extremt roligt och man lär snabbt känna massvis med olika fina människor som pluggar till lärare. Det är väldigt lätt att lära känna folk eftersom alla är i samma sits, man vill lära känna nya människor. Det är mitt hetaste tips för er nya studenter!

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Ämneslärare blir indelade i klasser beroende på vilket ämne man väljer. I engelskan var vi runt 35 studenter uppdelade på två klasser. Vi umgicks rätt mycket med vår klass men man klamrar sig ofta fast vid några stycken som man umgås mest med. På naturkunskapen läste jag först Biologi A i en klass med åtta andra studenter, så vi blev snabbt rätt tajta. Jag är på min åttonde termin nu och umgås fortfarande med folk från båda mina klasser och med folk från Lärarinsparken från första terminen.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är studentlivet och nationslivet. Försök verkligen ta vara på och testa på allt som intresserar dig. Engagera dig i studentföreningar, jobba på nation, träna med studentgrupper, gå på nation och så vidare. Det låter klyschigt, men utnyttja tiden som student.

Vad har varit mest utmanande?
– Jag pluggade en ämnestermin i kemi som ingår i naturkunskapen som var väldigt svår. Det gäller generellt med plugg att hitta en studieteknik som passar en själv. För mig var det att gå på allt schemalagt och plugga hårt med klasskompisar. Oftast är det enklare att plugga tillsammans om man stöter på något svårt.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att bli en så duktig och mångsidig lärare som möjligt. Det finns inget mer tillfredsställande i yrket än när man förklarar något till en elev och ser ”Aha”-blicken i deras ansikten.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Campus1477.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg.

Vad gör du om fem år?
– Jobbar förhoppningsvis på en bra skola i Uppsala med många trevliga kollegor.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden

  • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.
  • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är centrala för läraryrket.

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne om 120 högskolepoäng (hp) och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Ämneskombinationen fysik och matematik följer en fast studiegång. Under sju av programmets tio terminer varvas fysik- och matematikkurser. Du kommer att läsa skräddarsydda kurser för ämneslärare, som till exempel handlar om didaktiska aspekter av fysik, men du kommer också att läsa kurser tillsammans med studenter från kandidatprogrammen i fysik och i matematik.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Didaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan lägga upp undervisningen i dina ämnen. Du skriver minst två självständiga arbeten inom dina ämnesstudier. I ett arbete inom respektive ämne förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande för att ge arbetet en ämnesdidaktisk inriktning.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, som omfattar 60 hp, behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel barn- och ungas identitetsutveckling, skolans plats i samhället, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. På ämneslärarprogrammet läggs också stor vikt vid ledarskap och konflikthantering.

I den verksamhetsförlagda utbildningen, som omfattar 30 hp fördelade på tre tillfällen under programmet, får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare.

Kurser inom programmet

Exempel på studiegång med matematik som huvudämne (120 hp) och fysik som biämne (90 hp):

Termin 1

Baskurs i matematik, 5 hp (frivillig)

Ämneslärare i fysik, introduktionskurs, 5 hp

Geometri och analys I, 10 hp

Programmeringsteknik I, 5 hp

Mekanik KF, 15 hp (fortsätter termin 2)

Termin 2

Geometri och analys II, 10 hp

Mekanik KF, forts.

Matematisk statistik, KF 5 hp

Introduktion till beräkningsvetenskap, 5 hp

Experimentell metodik för fysik I, 5 hp

Termin 3

Geometri och analys III, 5 hp

Linjär algebra II, 5 hp

Elektromagnetism, 10 hp

Vågor och optik, 5 hp

Algebra I, 5 hp

Termin 4

Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Ledarskap, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 5

Energifysik I, 5 hp (frivillig extrakurs)

Transformmetoder, 5 hp

Fysikundervisning i praktiken, 5 hp

Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande, 5 hp

Ordinära differentialekvationer I, 5 hp

Grafteori, 5 hp

Variationskalkyl, 5 hp

Termin 6

Kvantfysik, 10 hp

Fysikens matematiska metoder, 5 hp

Kombinatorik, 5 hp

Termodynamik, 5 hp

Astrofysik I, 5 hp

Termin 7

Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

Matematikdidaktik 10 hp

Modern fysik, 5 hp (frivillig extrakurs)

En av följande valbara kurser: Elementär talteori 5 hp, Grundläggande topologi 5 hp eller Logik och bevismaterial 5 hp

Självständigt arbete i fysikens didaktik, 15 hp

Termin 9

Bedömning och betygssättning, 7,5 hp

Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (matematik), 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (fysik), 7,5 hp

Termin 10

Fördjupningskurs i matematik och matematikdidaktik, 15 hp

Självständigt arbete D i matematikdidaktik, 15 hp

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Ämneslärarprogrammet innehåller tre VFU-perioder.

Examinationsformerarna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Programmet ges i Uppsala. Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus. På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap som du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Fysik och matematik

330 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P4055 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4/Matematik E, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02