Fysik - Kandidatprogram i fysik

Läsåret 2022/2023

Anmälan

Vill du förstå naturens lagar och processer? Beräkna krafterna som håller ihop en atomkärna eller som verkar på en golfboll vid utslaget? Kandidatprogrammet i fysik ger dig stabila kunskaper i fysik och de matematiska verktyg du behöver. Uppsala universitets unika miljö med världsledande forskning och kompetens inom de flesta av fysikens områden gör att du kan fördjupa dig utifrån dina intressen.

Om programmet

Om du vill få en djupare förståelse av världen runt omkring oss och av naturlagarna, så är kandidatprogrammet i fysik med inriktningen fysik rätt utbildning för dig. Programmet ger dig breda och grundliga kunskaper i fysik och erbjuder möjlighet att fördjupa dig inom ett flertal områden inom den moderna teoretiska och experimentella fysiken.

Under de inledande studierna behandlas grundläggande fysikaliska begrepp som kraft, energi eller temperatur. Du lär dig hur fysikaliska processer kan analyseras och modelleras. De inledande kurserna inom matematik ger dig de matematiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna beräkna fysikaliska processer. Under det tredje året kan du bredda och fördjupa dig inom valfritt område, till exempel inom kärnfysik eller teoretisk fysik.

Du läser huvudsakligen vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala där ett flertal naturvetenskapliga och tekniska institutioner och utbildningar är samlade. De flesta kurserna ges av institutionen för fysik och astronomi med världsledande forskning och kompetens inom de flesta av fysikens områden. Några spännande exempel är neutrinoforskningen med teleskopet IceCube på Antarktis, de teoretiska fysikernas arbete inom strängteori eller förbättring av solceller genom molekylfysik och teoretiska modeller.

Vid sidan av fysikinriktningen har kandidatprogrammet i fysik även inriktningar mot astronomi, geofysik och meteorologi och du kan även välja kurser från dessa inriktningar. Många kurser under de första två åren läser du tillsammans med de övriga inriktningarna i en klass med ungefär 40 studenter. En del kurser läser du tillsammans med studenter på ämneslärarprogrammet i fysik eller på olika civilingenjörsutbildningar.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med fysik som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Siri A. Berge
Från: Stockholm
Läser: Kandidatprogrammet i fysik med inriktning fysik

Varför valde du den här utbildningen?
– När jag valde utbildning visste jag att jag ville ha med matte och fysik att göra. Det var min fysiklärare som rekommenderade mig att läsa ett kandidatprogram i fysik istället för en civilingenjör, i och med att jag hade utryckt ett intresse för forskning. Jag ville ha en bred utbildning som gav mig många olika möjligheter till fortsatta studier efter min examen.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Jag tycker att det än så länge har varit sjukt kul att plugga fysik i Uppsala. Det är utmanande och spännande och ibland drar det iväg på föreläsningar. Men sen läser man på hemma och några föreläsningar senare ropar man ”Eureka!”. Och då känns det att allt är värt det.

Vad har varit roligast och mest intressant hittills?
– Att verkligen fördjupa sig och börja se fysik i vardagen är riktigt kul. Man ser något från bussen och plötsligt frågar man sig själv ”Hur skulle jag ansätta ett koordinatsystem i denna situation?”. Föreläsarna och kurserna ger verktygen och uppmanar till att förstå och gräva in sig i hur omvärlden fungerar.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– I och med att vi är en liten grupp som läser fysik lär man känna varandra rätt så fort och efter en tid har alla inofficiella platser i föreläsningssalarna. Under första tiden handlade det om att lära sig var föreläsningssalarna och lunchrummen är, hur man borde ta anteckningar som funkar för en själv och förstå sig på alla föreläsares handstilar. Efter en tid blir allting rutin och sen plötsligt blir det tentaperiod och det är en helt annan femma.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Jämfört med andra tekniska utbildningar är vi väldigt få i programmet. Detta innebär att alla känner alla och vi får en riklig gemenskap. Det är enkelt att hitta någon att plugga med om man är på Ångan och atmosfären under rasterna är skoj. Vi äter ofta lunch tillsammans som en klass genom att skapa långbord i någon föreläsningssal.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Ångströmlaboratoriet. Jag tycker det är ett privilegium att plugga på ”Ångan”. Det har trevliga sittplatser både för plugg och sällskap. Byggnaden är full av studerande och forskare och det märks på atmosfären; kunskap är fokus. Sen händer det ju alltid saker här och där. Forsfestivalen under Valborg och byggandet av flottar på gräsmattan utanför Ångan är kul att besöka mellan föreläsningar.

Vad har varit mest utmanande?
– Svårast var nog första tentaperioden. Man hade hört så många skräckhistorier och det var svårt att veta hur mycket man borde plugga, vad man borde plugga, måste man ha massa snacks med sig in på tentan eller kommer man bara vilja ha lite vatten att dricka. Det slutade med att jag tog ett steg i taget. Jag gick igenom mina anteckningar och gjorde en sammanfattning, gick igenom gamla tentor och kollade igenom det som jag fastnade på. Jag vet nu att jag tycker om att äta två bananer under tentan.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Första prioriteten är att ha kul, det kommer alltid vara lite jobbigt här och där men överlag ska det vara kul. Sen vill jag lära mig mycket och utmana mig själv. Steget efter den här utbildningen kommer vara en master, då är det bra att jag hittar vad jag tycker om också, det finns så många fält man kan fördjupa sig i: materiens fysik, energifysik, teoretisk fysik, astronomi och rymdfysik ... Svåra val.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Fyrisån. Det är så skönt att promenera längst den.

Vad gör du helst på fritiden?
– Jag spelar tvärflöjt och målar, det är trevlig att ta tid och fokusera på någonting annat än plugget för att slappna av.

Vad hoppas du att du gör om 5 år?
– Engagerar hjärnan i fysik-gympa, mer specifik kan jag inte vara än.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

De två första åren läser du ett gemensamt basblock med fysikkurser som behandlar allt från fysikens grundläggande begrepp och modeller till dagsaktuell forskning. Basblocket innehåller också nyttiga kurser i matematik och datavetenskap och är upplagt för att ge behörighet till tredje årets kurser.

Under det tredje året har du stor valfrihet bland många alternativa fördjupningsområden. Inom modern fysik kan du exempelvis fördjupa dig i materialfysik, energiforskning, partikelfysik, teoretisk fysik och andra tillämpningar av kvantmekanik. Du kan skräddarsy din utbildning mot framtida jobb eller fortsatta studier med hjälp av olika valfria kurser. Ingen obligatorisk kurs existerar, förutom det avslutande självständiga examensarbetet, som görs under vårterminen i årskurs tre.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - inriktning fysik.

Om undervisningen

Undervisningen på kandidatprogrammet kan ske i stora och små grupper, och du får många möjligheter att vara aktiv på föreläsningar och lektioner. De flesta fysikkurserna på programmet har praktiska inslag som laborationer, grupparbeten, projekt och fallstudier. Här tränas du i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att kunna framföra dina synpunkter.

Du kommer att arbeta med kommunikationsträning genom hela programmet, både muntligt och skriftligt. Kommunikationsfärdigheter är mycket viktigt för din framtida karriär, vare sig du vill jobba inom näringsliv, fortsätta studera eller forska. Dessutom ingår interaktiva webbövningar och olika former av digital undervisning som ger stöd för din inlärning och ökad förståelse för fysiken.

Lärarna på programmets fysikkurser är aktiva forskare inom fysikens olika områden. Undervisningen utvecklas också hela tiden genom nära samarbete med forskare specialiserade på lärande inom fysik.

Undervisningen sker både på svenska och engelska, men den mesta kurslitteraturen är på engelska. Dock genomförs inlämningsuppgifter och examination i hög grad på svenska.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Karriär

Generellt sett kan en fysiker arbeta i många olika sammanhang, där en gemensam nämnare är att en färdigutbildad fysiker är en kunnig problemlösare som kan kommunicera sina slutsatser och leverera resultat. Den breda fysikkompetens du får på programmet ger dig många valmöjligheter efter en kandidatexamen. Antingen kan du gå direkt ut i yrkeslivet eller så kan du läsa vidare på ett masterprogram.

Väljer du att gå direkt ut i arbetslivet kan du till exempel arbeta med utveckling och användning av olika typer av mätteknik och databehandling eller med modellering av dynamiska förlopp. Vanliga arbetsgivare är olika industrier, privata företag, statliga verk eller myndigheter.

Väljer du istället att studera vidare efter din kandidatexamen kan du gå en tvåårig masterutbildning vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Vid Uppsala universitet är du behörig till masterprogrammet i fysik.

Inom masterprogrammet i fysik kan du fördjupa dig ytterligare inom det fysikområde som intresserar dig. Med en masterexamen kan du arbeta inom såväl forskning som näringsliv både i Sverige och utomlands.

Oavsett vilken väg du väljer finns det många sätt att utnyttja ditt fysikintresse och din skicklighet i ditt framtida arbetsliv.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Du som har akademiska meriter motsvarande mer än en termin på kandidatprogrammet i fysik kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats till termin tre och fem på programmet till höstterminen och termin fyra till vårterminen. Anmälan görs till programmets studievägledare.

Fysik

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1151 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Fysik, antagning till termin tre

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-S1023 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För antagning till termin 3 krävs, utöver grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E, vid ansökningstillfället minst 30 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 på programmet.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Fysik, antagning till termin fem

60 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-S1025 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För antagning till termin 5 krävs, utöver grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E, vid ansökningstillfället minst 80 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 och 2 på programmet.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Fysik, antagning till termin fyra

90 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-S6024 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För antagning till termin 4 krävs, utöver grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E, vid ansökningstillfället minst 50 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 och 2 på programmet.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om fysikämnet och vilka andra utbildningar vi har inom det området.

Läs mer om naturvetaryrket

Kontakt

Studievägledare Rabab Elkarib

studievagledare@physics.uu.se

018-471 3245

Studievägledning för inriktningarna Geofysik och Meterologi

studievagledare@geo.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02