Geofysik - Kandidatprogram i fysik

Läsåret 2022/2023

Anmälan

Hur ser jordens inre ut? Vad driver kontinentalplattorna? Kan vi utvinna geotermisk energi i Sverige? Inriktningen geofysik på kandidatprogrammet i fysik ger dig stabila kunskaper i fysik och matematik och en fördjupning i en unik miljö med forskning inom ett flertal geofysikaliska områden som jordens skorpa, mantel och kärna, vetenskaplig borrning av kilometerdjupa hål i berggrunden eller analys och modellering av mätdata från jordbävningar.

Om programmet

Om du vill veta allt om kontinentalplattor och deras egenskaper eller om sambandet mellan jordens magnetiska fält och gravitationsfältet, då är geofysikinriktningen på kandidatprogrammet i fysik rätt utbildning för dig. Du får breda och stabila kunskaper i fysik samtidigt som du kan fördjupa dig inom frågor som jordens energibudget eller geotermisk energiutvinning.

Under de inledande studierna behandlas grundläggande fysikaliska begrepp som kraft, energi eller temperatur. Du lär dig hur fysikaliska processer kan analyseras och modelleras. De inledande kurserna inom matematik ger dig de matematiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna beräkna fysikaliska eller geofysikaliska processer. Under det tredje året kan du fördjupa dig inom geofysik genom att läsa kurser som behandlar både en teoretisk beskrivning av jordens inre och mätningar samt dataanalys.

Du läser huvudsakligen vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala där ett flertal naturvetenskapliga och tekniska institutioner och utbildningar är samlade. De flesta kurserna ges av institutionen för fysik och astronomi med världsledande forskning och kompetens inom de flesta av fysikens områden. Fördjupningskurserna inom geofysik ges av institutionen för geovetenskaper som är en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner med många samarbeten inom och utanför universitetet.

Vid sidan av geofysikinriktningen har kandidatprogrammet i fysik även inriktningar mot astronomi, fysik och meteorologi och du kan även välja kurser från dessa inriktningar. Många kurser under de första två åren läser du tillsammans med de övriga inriktningarna i en klass med ungefär 40 studenter. En del kurser läser du tillsammans med studenter på ämneslärarprogrammet i fysik eller på olika civilingenjörsutbildningar.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med fysik som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Elis Uebel
Läser: Kandidatprogrammet i fysik, inriktning geofysik

Varför valde du att studera geofysik?
– Under de två första åren på kandidaten i fysik växte det fram. Jag valde mellan meteorologi och geofysik eftersom jag gillar tillämpad fysik och att arbeta i fält. Sedan föll valet på geofysik för att det finns bra arbetstillfällen efter studierna och en stor variation inom inriktningen.

Hur är det att studera vid universitetet?
– Jag tycker att det är väldigt roligt och utmanande. Ibland är det väldigt intensivt, särskilt under en tentaperiod. Det är en annorlunda vardag jämfört med att arbeta måndag-fredag, då man som student ibland är ledig mitt i veckan och istället får mycket arbete under helgen.

Vad gjorde du innan du började att plugga?
– Jag studerade naturvetenskapliga programmet på gymnasiet, och efter studenten arbetade jag ett år.

Kan du förklara vad geofysik är för någon som inte vet?
– Generellt skulle jag säga att man studerar olika fysikaliska egenskaper och fenomen hos jorden, så som jordens magnetfält, jordbävningar etc. Detta i både stor och liten skala.

Hur ser en vanlig vecka ut på din utbildning?
– Det kan vara väldigt olika, men generellt är det föreläsningar och lektionstillfällen i de olika kurserna man läser, måndag till fredag, och ibland laborationer. Man läser mycket grundläggande matematik och fysik de två första åren på utbildningen, så då är det vanlig salsundervisning. Senare i utbildningen blir det chans till lite mer fältarbete och specialiserade kurser.

Vad tycker du bäst om med utbildningen?
– Att man får en tydlig profil/nisch inom fysiken. Även inom geofysik finns många olika fält vilket ger stor valmöjlighet och frihet beträffande vilket typ av fysik som intresserar en mest.

Vet du vad du vill göra efteråt?
– Läsa en master i geofysik.

Ditt bästa tips till någon som funderar att plugga geofysik?
– Att lägga ner tid på de grundläggande kurserna i matematik och fysik under de två första åren av kandidaten. Jag önskar att jag hade gjort det lite mer. För det har man otroligt mycket nytta av senare.

Hösten 2022

Registrera ditt intresse

Upplägg

De två första åren läser du ett gemensamt basblock med fysikkurser som behandlar allt från fysikens grundläggande begrepp och modeller till dagsaktuell forskning. Basblocket innehåller också nyttiga kurser i matematik och datavetenskap och är upplagt för att ge behörighet till tredje årets kurser.

Under det tredje året har du stor valfrihet bland många alternativa fördjupningsområden. Du kan skräddarsy din utbildning mot framtida jobb eller fortsatta studier med hjälp av olika valfria kurser. Ingen obligatorisk kurs existerar, förutom det avslutande självständiga examensarbetet, som görs under vårterminen i årskurs tre.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - inriktning geofysik.

Om undervisningen

Undervisningen på kandidatprogrammet kan ske i stora och små grupper, och du får många möjligheter att vara aktiv på föreläsningar och lektioner. De flesta fysikkurserna på programmet har praktiska inslag som laborationer, grupparbeten, projekt och fallstudier. Här tränas du i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att kunna framföra dina synpunkter.

Du kommer att arbeta med kommunikationsträning genom hela programmet, både muntligt och skriftligt. Kommunikationsfärdigheter är mycket viktigt för din framtida karriär, vare sig du vill jobba inom näringsliv, fortsätta studera eller forska. Dessutom ingår interaktiva webbövningar och olika former av digital undervisning som ger stöd för din inlärning och ökad förståelse för fysiken.

Lärarna på programmets fysikkurser är aktiva forskare inom fysikens olika områden. Undervisningen utvecklas också hela tiden genom nära samarbete med forskare specialiserade på lärande inom fysik.

Undervisningen sker både på svenska och engelska, men den mesta kurslitteraturen är på engelska. Dock genomförs inlämningsuppgifter och examination i hög grad på svenska.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Karriär

Generellt sett kan en fysiker arbeta i många olika sammanhang, där en gemensam nämnare är att en färdigutbildad fysiker är en kunnig problemlösare som kan kommunicera sina slutsatser och leverera resultat. Den breda kompetensen i geofysik du får på programmet ger dig många valmöjligheter efter en kandidatexamen. Antingen kan du gå direkt ut i yrkeslivet eller så kan du läsa vidare på ett masterprogram.

Väljer du att gå direkt ut i arbetslivet kan du till exempel arbeta med tillämpningar av geofysik inom energisektorn eller med utveckling och användning av olika typer av mätteknik och databehandling. Vanliga arbetsgivare är olika industrier, privata företag, statliga verk eller myndigheter.

Väljer du istället att studera vidare efter din kandidatexamen kan du gå en tvåårig masterutbildning vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Vid Uppsala universitet är du behörig till masterprogrammen i fysik.

Inom masterprogrammet i fysik kan du fördjupa dig ytterligare inom det fysikområde som intresserar dig. Även inom masterprogrammet i geovetenskap kan du välja mellan flera programinriktningar. Med en masterexamen kan du arbeta inom såväl forskning som näringsliv både i Sverige och utomlands.

Oavsett vilken väg du väljer finns det många sätt att utnyttja ditt intresse för geofysik och din skicklighet i ditt framtida arbetsliv.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Du som har akademiska meriter motsvarande mer än en termin på kandidatprogrammet i fysik kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats till termin tre och fem på programmet till höstterminen och termin fyra till vårterminen. Anmälan görs till programmets studievägledare.

Geofysik

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1154 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Geofysik, antagning till termin tre

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-S1033 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För antagning till termin 3 krävs, utöver grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E, vid ansökningstillfället minst 30 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 på programmet.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Geofysik, antagning till termin fem

60 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-S1035 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För antagning till termin 5 krävs, utöver grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E, vid ansökningstillfället minst 80 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 och 2 på programmet.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Geofysik, antagning till termin fyra

90 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-S6034 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För antagning till termin 4 krävs, utöver grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E, vid ansökningstillfället minst 50 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 och 2 på programmet.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om fysikämnet och vilka andra utbildningar vi har inom det området.

Läs mer om naturvetaryrket

Kontakt

Studievägledare Rabab Elkarib

studievagledare@physics.uu.se

018-471 3245

Studievägledning för inriktningarna Geofysik och Meterologi

studievagledare@geo.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02