Idé- och lärdomshistoria - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Idé- och lärdomshistoria - Masterprogram i humaniora 2022/2023
Anmälan

Som student inom masterprogrammet i humaniora med inriktning mot idé- och lärdomshistoria blir du en del av en livaktig och mångfacetterad vetenskaplig miljö - ämnets största i Sverige. Här läser du såväl tematiska kurser i anslutning till aktuell forskning som mer praktiska färdighetstränande kurser. Med detta fördjupas både dina idéhistoriska ämneskunskaper och din generella förmåga att göra och presentera undersökningar.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora med inriktningen idé- och lärdomshistoria ger dig både ämnesfördjupning och färdighetsutveckling. Du introduceras till en rad centrala och aktuella forskningsfält inom idéhistoria och angränsande kulturvetenskaper.

Inom utbildningen får du

  • träning i konkreta färdigheter och kompetenser såsom analys och kritisk reflektion
  • öva på att skriftligt och muntligt presentera, granska och utvärdera egna och andras vetenskapliga undersökningar och resultat
  • en masterutbildning som gör dig till en kvalificerad läsare av texter på engelska och svenska, och du lär dig att skriva analytiskt, begripligt och med humanistens särskilda känsla för ord.

Syftet med programmets fördjupade ämneskunskaper och färdighetsträning är i förlängningen att förbereda dig för flera olika kvalificerade arbetsuppgifter inom myndigheter och organisationer - inom offentlig och privat sektor. Ett centralt inslag i masterutbildningen är utvecklandet av forskningsfärdigheter och av detta skäl är masterstudierna integrerade i vår vetenskapliga miljö. Vid institutionen finns sex övergripande forskningsprofiler: medicinhistoria, vetenskapshistoria, politisk idéhistoria, utbildningshistoria, mediehistoria, samt intellektuell historia.

Forskningsanknytningen av masterutbildningen sker på flera sätt. Du läser forskningsorienterade temakurser och deltar i institutionens forskningsseminarier, där lärare, forskare och doktorander presenterar och diskuterar pågående undersökningar, och dit också forskande gäster bjuds in. På så vis blir du som student del av en miljö av yrkesverksamma idéhistoriker.

En central roll i utbildningen intas av examensarbetet; det blir kulmen på dina masterstudier. Du ska genomföra en historisk undersökning och författa en vetenskaplig uppsats. Här ställs höga krav på din förmåga att självständigt formulera, avgränsa och utföra en avancerad forskningsuppgift med utgångspunkt i ett omfattande material. Uppsatsskrivandet sker under flera terminer och du ska tillsammans med kurskamrater, lärare och handledare arbeta dig framåt mot ett alltmer kvalificerat slutresultat.

Vem läser programmet?

Till detta program söker sig studenter från hela landet som har en kandidatexamen med minst 60 hp i ämnet idé- och lärdomshistoria - eller idéhistoria som ämnet heter på flera högskolor. Varje hösttermin antas runt 10 studenter. Några har läst idéhistoria eller Historikerprogrammet vid Uppsala universitet, medan andra har läst sin grundutbildning på helt andra håll och med varierande inriktning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med idé- och lärdomshistoria som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Maya Ström
Från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag läste Historikerprogrammet innan och tyckte väldigt mycket om institutionen så det föll mig ganska naturligt att välja den här mastern. Jag tänkte att den kunde ge en bra bas om man sen skulle vilja söka vidare till exempelvis forskarutbildning.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Seminarierna är mycket bättre än de seminarier jag varit på i andra städer - det är ganska små studentgrupper och blir väldigt givande diskussioner mellan elever och lärare sinsemellan, vilket jag tycker lärarna styr i jättebra. Känns alltid som att man kommer vidare i att förstå vad det nu än är man behandlar!

Vad är mest utmanande (och hur tacklar du det du upplever som svårt)?
Jag vet inte, för mig kanske det faller sig lätt att säga att pendlandet är det "mest utmanande", eftersom jag bor i Stockholm. Men jag tycker det går att göra mysigt med fika på tåg och trevligt sällskap på luncher.

Berätta om studentlivet!
Det var så länge sen jag var engagerad i något studentliv, men det är roligt: massa ställen att äta billig mat på, spela brädspel på någon nation eller hänga på någon annan aktivitet. Och sen självklart torsdagar och tisdagar på Stocken/Snerikes! Mest är det bara en väldigt vacker stad.

Vad är ditt mål med utbildningen?
Söka vidare till forskarutbildning, helst inom Sverige.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Att ge sig tid att verkligen försöka förstå vad texterna handlar om. Det är ofta inte alltför stora textmängder det rör sig om, men desto mer viktigare att förstå - vilket inte alltid är lätt, men otroligt givande om man ger det en chans.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Domkyrkan - så vacker.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Skulle väl vara valborg antar jag.

Var finns den bästa studieplatsen?
Carro!

Hösten 2021.

Upplägg

Du väljer själv om du vill läsa för en tvåårig masterexamen eller en ettårig magisterexamen. Båda möjligheterna ryms inom samma program och du behöver inte välja inriktning förrän mot slutet av första terminen. Skillnaden är att en masterexamen innebär större bredd och mer fördjupning, samt möjlighet till praktik och utlandsstudier. Båda examina ger dock behörighet att söka forskarutbildningen.

Inom programmet läser du kurser omfattande sammanlagt 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. Den första terminens tre idéhistoriska kurser om 30 hp är obligatoriska. Resterande kurser kan väljas fritt bland andra idéhistoriska kurser eller de cirka 70 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens ämnen (inom Masterprogram i humaniora). Du kan också välja kurser som ges vid andra fakulteter och andra universitet. Slutligen har du också möjlighet att ta en kurs som praktik (7,5 eller 15 hp), samt även bedriva studier utomlands.

För att få ut en magisterexamen i idé- och lärdomshistoria är första terminens tre idéhistoriska kurser om sammanlagt 30 hp obligatoriska, och du skriver ett examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Studieplan för 2-årig master (för 1-årig magister gäller termin 1 och 4).

Termin 1:

Introduktion till masterstudier i idé- och lärdomshistoria, 15 hp (obligatorisk kurs)

Två idéhistoriska temakurser á 7,5 hp (obligatoriska kurser)

Termin 2:

Två valbara kurser á 7,5 hp

Idéhistorisk forskning i praktiken, 7,5 hp (rekommenderad)

Examensarbete, 7,5 hp (rekommenderad)

Termin 3:

Två eller tre valbara kurser á 7,5 hp

Examensarbete, 7,5 hp eller 15 hp

Termin 4:

Eventuellt valbar kurs, 7,5 hp

Examensarbete, 30 hp, eller 22,5 hp

Om undervisningen

Undervisningen på kurserna består av föreläsningar och seminarier. Kurserna som ges av institutionen för idé- och lärdomshistoria går på halvfart och examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt seminariedeltagande. För examensarbetet består undervisningen av enskild handledning och gruppträffar med lärare och andra masterstudenter. Examinationen sker genom ventilering på ett seminarium, där studenterna även måste agera opponenter.

På fakultetens övriga kurser kan undervisnings- och examinationsformerna variera. Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Studera utomlands

Inom ramen för masterprogrammet finns mycket goda möjligheter att studera utomlands en termin eller två. Det finns avtal med ett 40-tal universitet i Europa genom Erasmus/Nordplus, och med flera hundra universitet över hela världen genom Enheten för internationell mobilitet. De kurser som läses och tenteras vid dessa utbytesstudier kan tillgodoräknas inom en examen vid Uppsala universitet.

Karriär

En examen på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor. Det kan handla om utredningsarbete, handläggning, administration och planering på olika nivåer. Exempel på arbetsplatser är arkiv, bibliotek, förlag, journalistik, mediabolag och kulturarbete. Både magister- och masterexamen ger dig också behörighet att söka forskarutbildningen i idé- och lärdomshistoria och angränsande ämnen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Idé- och lärdomshistoria

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5031 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp idé- och lärdomshistoria eller 90 hp historia/ekonomisk historia, eller motsvarande. Behörig är också student med examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS, idé- och lärdomshistoria.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om programmet på institutionens webbplats.

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02