Kärn- och partikelfysik - Masterprogram i fysik 2019/2020

Bild för Kärn- och partikelfysik - Masterprogram i fysik 2019/2020
Anmälan

Kärn- och partikelfysiker försöker förstå naturen på den mest fundamentala nivån, vilket också inkluderar astrofysik och kosmologi. Forskningen är både teoretisk och experimentell, och teknologin som gör experimenten möjliga används också inom andra fält, som teknik, finans och medicin. Detta program ger dig möjligheten att lära dig fysiken och de teoretiska och experimentella metoder som används av forskarna. Programmet har en mycket stark koppling till forskning, med forskargrupper som deltar i många av de stora fysikexperimenten.

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält - från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är rankad nummer 39 i världen enligt senaste Shanghairankingen och är med detta den högst rankade fysikinstitutionen i Skandinavien.

Vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet samarbetar fysiker kring frågor som bland annat rör energi, partiklar, material, rymdfysik och astronomi. Vid Geocentrum utnyttjar forskarna fysikaliska principer för att studera och förstå jorden och dess väder och klimat. På Geocentrum i Uppsala ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både utbildning och forskning.

Om programmet

Masterprogrammet i kärn- och partikelfysik är ett brett program för dig som är intresserad av den verkliga frontlinjen av fundamental fysik, där målet är att förstå materiens struktur på den subatomära nivån och tillämpningar av denna forskning. Detta omfattar både experimentell och teoretisk kärnfysik och partikelfysik.

Forskare i Uppsala jobbar med teoretisk forskning om Standardmodellen och fysik bortom den, och i experimentell forskning i Higgsfysik med Atlasdetektorn vid CERN, neutrinofysik med IceCube-detektorn på sydpolen, den starka växelverkans fysik vid experimenten PANDA, KLOE-2 och BES III, och kärnstrukturfysik vid AGATA-experimentet.

Det finns ett brett utbud av kurser, som acceleratorfysik och -teknologi, strålningsdetektorer för forskning och medicinska tillämpningar, avancerad kärnfysik, avancerad partikelfysik, kvantfältteori, symmetri och gruppteori, kvantkromodynamik och effektiva fältteorier. Det finns också mer grundläggande kurser som speciell relativitetsteori, elektrodynamik och kvantmekanik. Alla kurser ges på engelska.

När du har gått detta program kommer du att ha en stark bakgrund både för att jobba i industrin i en mängd olika tillämpningar av teknik, dataanalys och mjukvaruutveckling, och för att börja doktorera i kärn- eller partikelfysik eller i andra fält av fysiken.

De första 1,5 åren av programmet består mestadels av kurser och korta projekt. Den sista terminen utgörs av examensarbetet. Du har då möjlighet att utföra ett projekt under handledning av en forskare i kärn- eller partikelfysikavdelningarna, eller i samarbete med, ett företag utanför universitetet. De ämnen som erbjuds spänner över detektorutveckling över experimentell dataanalys eller simuleringar av experiment till teoretisk forskning. Vår forskning är mycket internationell, med regelbundna möten med våra internationella kollegor och dagliga utbyten inom projektgrupper. Programmet har en stark koppling till forskningen i kärn- och partikelfysikavdelningarna, som är internationellt erkända. Forskningen är mycket kollaborativ och du blir en integrerad del av en forskargrupp.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Det mesta arbetet på kurser görs under det första året. Ett stort urval av kurser finns att välja på, bland annat i acceleratorfysik och acceleratorteknik, avancerad kärnfysik, kvantfältteori och kvantkromodynamik. Mer grundläggande kurser i speciell relativitetsteori, elektrodynamik och kvantmekanik erbjuds också.

En stor del av det andra året ägnas åt ett examensarbete. Ett urval av projekt erbjuds, ofta inom något av de experiment som forskargrupperna är verksamma inom. Projekten kan handla om analys av data och simuleringar eller kan vara inriktade mot instrumentering. Möjlighet finns också att göra ett mer teoretiskt projekt, till exempel ett som handlar om hadronstruktur och hadroners egenskaper eller om tolkning av data från LHC för att testa eller finna avvikelser från standardmodellen.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av självstudier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Sluttentor är vanligare på teoretiska kurser, men många lärare har gått över till kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Undervisningen är i huvudsak på engelska.

Studera utomlands

Det går utmärkt att läsa en del av programmet vid ett annat utländskt universitet, till exempel inom ramen för Erasmus-programmet.

Vi har ett utbytesavtal med Sydamerikas bästa fysikinstitution (Universidade de São Paulo, Brasilien). Det betyder att du kan tillbringa upp till ett år i São Paulo. Här hittar du mer information om utbytesprogrammet med São Paulo.

Uppsala är dessutom partneruniversitet i det internationella masterprogrammet Nanomat, tillsammans med Université Pierre et Marie Curie i Paris, Universiteit Antwerpen i Belgien och Università degli Studi Roma Tre i Italien. Programmet ger dig möjlighet till en så kallad double/triple degree.

Karriär

Efter att ha följt kärn- och partikelfysikprogrammet har du en mycket mångsidig och solid bakgrund i fundamental fysik och dess tillämpningar. Du är väl förberedd för att doktorera i dessa eller närliggande fält. Men du har också mycket goda förutsättningar för att arbeta inom industrin eller myndigheter. Våra alumner finns i många olika jobb i till exempel teknologi, dataanalys och mjukvara, i fält som till exempel medicinsk teknik, "big data", energi, finans och telekom. För en fysiker med en sådan bred utbildning är möjligheterna obegränsade.

Behörighet och anmälan

Vi rekommenderar att för att följa detta program bör du ha läst kurser i elektromagnetism, termodynamik/statistisk fysik och kvantmekanik/kvantfysik.

Kärn- och partikelfysik

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1166 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 75 hp fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledningen

mastercoordinator@physics.uu.se

018-471 59 91

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 5952

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.