Kinesiska - Masterprogram i språk

Läsåret 2023/2024

Bild för Kinesiska - Masterprogram i språk 2023/2024
Anmälan

Kina är världens folkrikaste land och kinesiska är världens största språk. Kina får allt större betydelse i världen ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Studier i kinesiska och Kinas samhälle och kultur är viktiga för att bland annat förstå utvecklingen i landet. På masterprogrammet i språk med inriktningen kinesiska får du djupare förståelse för språket, kulturen, historien och dagens kinesiska samhälle. Programmet förbereder dig för en karriär inom myndigheter, näringsliv, kultur eller för vidare akademiska studier.

Om programmet

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen. Du väljer att fördjupa dig inom ett eller flera av huvudområdena. Det kan vara språk, litteratur, lingvistik med mera.

På masterprogrammet i språk med inriktning mot kinesiska får du djupare förståelse för det kinesiska språket, kulturen, historien och dagens kinesiska samhälle.

Genom globaliseringsprocessen får Kina allt större betydelse i världen. Studier i kinesiska och Kinas samhälle och kultur är viktiga förutsättningar för att förstå utvecklingen i landet och för att ha kontakt med Kina och kineser i olika yrkesmässiga sammanhang.

Programmet förbereder dig för en karriär inom myndigheter, näringsliv, kultur.

Även kurser från andra fakulteter kan tas med i examen för att ytterligare specialisera din utbildning. Programmet ger dig möjlighet att läsa arbetslivsinriktade kurser som är specialutformade för språkstuderande. Studierna är forskningsförberedande och ger redan efter första året behörighet till utbildning på forskarnivå.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kinesiska som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Utbildningen är fördelad på kurser och avslutas med ett examensarbete på masternivå. Under första året löper en arbetslivsinriktad seminarieserie samt organiserade studiebesök som är gemensamma för inriktningar inom programmet.

Termin 1

Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läses kurser inom huvudområdet kinesiska.

Termin 2

Andra terminen ägnas åt valbara kurser inom huvudområdet kinesiska eller andra ämnen motsvarande 22,5 hp. Resterande 7,5 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning.

Termin 3

Tredje terminen ägnas åt valbara kurser inom huvudområdet kinesiska. Här finns bland annat möjlighet att läsa en kurs om 30 hp varav en delkurs om15 hp utgörs av praktik vid en myndighet, institut eller internationell organisation som Institutionen för lingvistik och filologi har etablerat samarbete med den aktuella terminen. I praktiken kan bland annat ingå utrednings- och analysuppgifter samt arrangemang av webbinarier, workshops, gästföreläsningar eller motsvarande.

Termin 4

Den fjärde terminen skriver du examensarbete omfattande 30 hp.

Om undervisningen

Undervisningsspråk är huvudsakligen svenska, men delar av kurser inom huvudområdet ges på engelska eller kinesiska.

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Inom programmet finns det möjlighet att göra praktik om 5 eller 10 veckor. Studenten tar själv kontakt med potentiella praktikplatser.

Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ingå i examen.

Karriär

En masterexamen i kinesiska är en chans att utvecklas intellektuellt, få bättre analysförmåga och slipa dina forskarförmågor så att du är väl förberedd inför en forskarutbildning eller anställning inom något av ett stort antal områden utanför den akademiska världen. Du kan hitta arbete såväl inom landet som i utlandet.

Kinesiska är världens största språk och talas först och främst i Folkrepubliken Kina, men också i Hongkong, Taiwan, Malaysia och Singapore samt av den stora mängd kineser som emigrerat till världens övriga länder. Med en masterexamen i kinesiska kommer du därför att vara väl förberedd för arbetsuppgifter i stora delar av världen.

Behörighet och anmälan

Kinesiska

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5858 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen med kinesiska som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@moderna.uu.se

018-471 14 31

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

018-471 1297

info@moderna.uu.se

Programstart och registrering

Information till antagna

När du blivit antagen till Masterprogrammet i språket måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. För att registrera dig behöver du kontakta studievägledare (studievagledare@uu.se). Aktuell information om registreringstider hittar på www.uu.se/student. Du behöver även aktiver ditt studentkonto.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till studievagledare@uu.se senast den 24/8 och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med terminsstart.

Information till reserver

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02