Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora 2022/2023
Anmälan

Inom kulturantropologi försöker vi förstå människor - varför de är som de är och vad de gör. Hur de tänker och hur de organiserar sig socialt och politiskt i relation till sådant som kön, sexualitet, religion, etnicitet m.m. Programmet ger dig värdefulla yrkeskunskaper och analytiska kunskaper som kan tillämpas inom områden som global utveckling, migration, affärsutveckling, civilförvaltning, museiverksamhet och turism.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi, ger dig möjligheten att studera kulturantropologi i en internationell lärmiljö där ungefär hälften av studenterna kommer från andra länder. Denna mångfald i studenternas bakgrund bidrar till en rik lärupplevelse och ger dig ett globalt nätverk som kommer att vara mycket användbart i din framtida karriär. Vår undervisning grundar sig på etnografisk forskning och inspireras av lärarnas egna erfarenheter och insikter från fältarbete.

Förutom att läsa kurser i kulturantropologi vid institutionen har du även möjlighet att välja kurser vid andra institutioner inom Uppsala universitet. Du kan även välja att läsa utomlands en termin vid ett annat universitet, eller att göra praktik. Även om de flesta studenter väljer att läsa hela det tvååriga masterprogrammet finns det möjlighet att istället läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

Programmet ger dig:

  • möjlighet att studera kulturantropologi i en internationell kontext
  • undervisning grundad i etnografisk forskning
  • chans att utföra ditt eget kvalitativa fältarbete
  • tillfälle att göra praktik i en organisation som passar dina specifika intressen.

Det ettåriga magisterprogrammet ger dig fördjupade kunskaper om antropologisk teori och metod och innefattar möjligheten att utföra ett mindre antropologiskt fältarbete. Om du redan har en magisterexamen i kulturantropologi kan du bli antagen till masterprogrammets andra år, och skriver då en masteruppsats om 15 hp.

Det tvååriga masterprogrammet ger dig både mer bredd och djup i din antropologiska kompetens genom att ge dig tillfälle att läsa ytterligare kurser i andra relevanta ämnesområden så väl som kurser i praktisk antropologi. Du kan också göra praktik eller studera utomlands en termin.

Studentprofil

Du har studerat kulturantropologi i ett år eller har en kandidatexamen i kulturantropologi. Du kan också ha läst antropologiska kurser i andra ämnen som till exempel utvecklingsstudier, sociologi och arkeologi, eller del av Politices kandidatprogram. Möjligen har du ägnat tid åt att arbeta eller att resa och upptäcka världen. Erfarenheterna har ökat ditt intresse att förstå världen från ett socialt och kulturellt perspektiv. Du är nyfiken på människor, samhällen och kulturer. Du har börjat förstå och uppskatta att alla inte har samma värderingar som du. Arbete inom humanitärt bistånd, utvecklingsarbete eller diplomati ger en bra väg in till studierna.

Du har en stark motivation och är beredd att själv ta ansvar för att forma din utbildning genom det kursutbud som Uppsala universitet erbjuder. Du är van vid att själv planera ditt arbete och att hålla dig inom givna tidsramar. Du har ett öppet sinne och vilja att kontakta möjliga arbetsgivare för praktik och arbete. Kanske funderar du på att doktorera i framtiden.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturantropologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi, löper över två läsår. Det finns möjlighet att avsluta med en magisterexamen efter ett år.

Programmets fokus är kultur- och socialantropologi. För att ge dig tid att komma på plats är den första terminen redan planerad. Den består av tre obligatoriska kurser, samt en valbar kurs (samtliga om 7,5 hp). Redan från programmets första dag kommer du ägna tid åt att utforma ditt forskningsprojekt.

Utöver dessa ges valbara kurser i kulturantropologi - under höstterminen ges minimum en kurs och under vårterminen två kurser. Vanligt är också att lärare och forskare ger kurser för studenter på avancerad nivå utanför ordinarie undervisning. Kurserna är normalt på 7,5 hp och kan också räknas in i examen. Du kan även välja bland de cirka 50 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens institutioner inom masterprogrammet i humaniora.

Följande tre terminer är mer flexibla, för att låta dig fördjupa dig och välja kurser som passar ditt forskningsfokus. Under dessa terminer kommer du göra fältarbete i ungefär två månader och arbeta på ditt examensarbete med handledarstöd.

Du kan också utnyttja möjligheterna till stimulerande utbytesprogram och praktik.

Kurser inom programmet

Exempel på kurser inom kulturantropologi:

Introduktionskurs för masterstudenter i kulturantropologi och etnologi, 7,5 hp (obligatorisk)

Fördjupning i antropologisk teori, 7,5 hp (obligatorisk)

Etnografi, 7,5 hp (obligatorisk)

Political Ecology, 7,5 hp

Aktuella frågor inom medicinsk antropologi, 7,5 hp

Anthropology in Practice, 7,5 hp

Designantropologi av gränser, 7,5 hp

Ethnography and Multiculturalism, 7,5 hp

Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology, 7,5 hp

För de valbara komponenterna kan du även välja kurser vid andra institutioner vid historisk-filosofiska fakulteten.

Om undervisningen

Institutionens kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp vardera och ges på halvfart. Kurserna omfattar både föreläsningar och seminarier. Kurserna examineras genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt genom hemtentamen och kortare uppsatser.

Kurserna i kulturantropologi ges på engelska, men många studenter tar också kurser i etnologi vid institutionen. Dessa ges på svenska.

Du har möjlighet att göra poänggivande praktik under fem eller tio veckor (motsvarande 7,5 eller 15 hp). Denna praktik utförs i Sverige eller utomlands. Utöver i vårt närområde har studenter på programmet praktiserat i exempelvis Sydafrika, Luxemburg och på Filippinerna.

Studera utomlands

Studenter på programmet uppmuntras att läsa utomlands, genom exempelvis ERASMUS eller genom att själva ordna med en termins utlandsstudier utanför Europa. Studenter på programmet har tidigare förlagt sina studier under en termin i exempelvis Korea och Ryssland (Sibirien).

Karriär

Det här masterprogrammet ger dig yrkesmässiga och analytiska kunskaper som är värdefulla inom områden som global utveckling, migration, affärsutveckling, civilförvaltning, musei- och utställningsverksamhet, och turism. Det ger dig även en solid grund för en framtida forskningskarriär inom kulturantropologi och andra närliggande ämnen.

Studenter som nyligen har gått programmet har bland annat fått anställning som:

  • utbildare inom organisationen Friends som jobbar mot mobbing
  • intendent vid ett kommunalt museum i Tyskland
  • utvecklare inom innovationsbyrån Vinnova

Det här är gedigna första jobb. Efter några års erfarenhet har våra före detta studenter fått viktiga positioner inom biståndsorganisationer, som exempelvis Sida. Andra har startat egna företag som Inculture som utför antropologiska studier för världsledande företag.

Det finns många möjligheter, och enligt vår erfarenhet är det examensarbetets fokus som i mångt och mycket avgör vilken typ av jobb studenter senare får. Så om du vet var du vill arbeta kan en masterexamen från oss och ett examensarbete med rätt fokus ta dig dit.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kulturantropologi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5051 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Läs mer om forskningen vid institutionens för kulturantropologi och etnologi.

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02