Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora 2019/2020

Bild för Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora 2019/2020
Anmälan

Inom kulturantropologi försöker vi förstå människor - varför de är som de är och vad de gör; hur de tänker; hur de pratar, äter, slåss och älskar; och hur de organiserar sig socialt, politiskt och i relation till saker som kön, könsroller, religion, sexualitet, etnicitet och ojämställdhet. Masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi ger dig yrkesmässiga och analytiska kunskaper som är värdefulla inom områden som global utveckling, migration, affärsutveckling, civilförvaltningen, museiverksamhet och turism.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi, ger dig möjligheten att studera kulturantropologi i en internationell lärmiljö där ungefär hälften av studenterna kommer från andra länder. Denna mångfald i studenternas bakgrund bidrar till en rik lärupplevelse och ger dig ett globalt nätverk som kommer vara mycket användbart i din framtida karriär. Vår undervisning grundar sig på etnografisk forskning och inspireras av lärarnas egna erfarenheter och insikter från fältarbete.

Förutom att läsa kurser i kulturantropologi vid institutionen har du även möjlighet att välja kurser vid andra institutioner inom Uppsala universitet. Du kan även välja att läsa utomlands en termin vid ett annat europeiskt universitet eller ännu längre bort, eller att göra praktik. Även om de flesta studenter väljer att läsa hela det tvååriga masterprogrammet finns det möjlighet att istället läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

Programmet ger dig:

  • möjlighet att studera kulturantropologi i en internationell kontext
  • undervisning grundad i etnografisk forskning
  • chansen att utföra ditt eget kvalitativa fältarbete
  • tillfälle att göra praktik i en organisation som passar dina specifika intressen
Det ettåriga magisterprogrammet ger dig fördjupade kunskaper om antropologisk teori och metod och innefattar möjligheten att utföra ett mindre antropologiskt fältarbete. Om du redan har en magisterexamen i kulturantropologi kan du bli antagen till masterprogrammets andra år, och skriver då en masteruppsats om 15 hp.

Det tvååriga masterprogrammet ger dig både mer bredd och djup i din antropologiska kompetens genom att ge dig tillfälle att läsa ytterligare kurser i andra relevanta ämnesområden så väl som kurser i praktisk antropologi. Du kan också göra praktik eller studera utomlands en termin.

Studentprofil
Du har studerat kulturantropologi i åtminstone ett år. Kanske har du en kandidatexamen i kulturantropologi, men du kan också ha läst tillräckligt många antropologiska kurser i andra ämnen, som till exempel utvecklingsstudier, sociologi eller arkeologi, eller som en del av pol.mag-programmet.

Du kommer förmodligen inte direkt från din kandidatexamen när du påbörjar masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi, utan har ägnat lite tid åt att arbeta eller åt att resa och upptäcka världen. Dessa erfarenheter har ökat ditt intresse att förstå världen från ett socialt och kulturellt perspektiv. Du har förmodligen börjat förstå och uppskatta att alla inte har samma värderingar som du. Om du har erfarenhet av att arbeta inom humanitärt bistånd, utvecklingsarbete eller diplomati, är det mycket sannolikt att du är en sådan person som vi letar efter.

Du har en stark motivation och är beredd att själv ta ansvar för att forma din utbildning genom det breda kursutbud som Uppsala universitet erbjuder. Du är van vid att själv planera ditt arbete och att hålla dig inom givna tidsramar. Du har ett öppet sinne och har inga problem med att kontakta möjliga arbetsgivare för praktik och arbete. Och dina sociala färdigheter är fantastiska!

Till naturen är du nyfiken på människor, samhället och kulturer, och kanske har du funderat på att doktorera i framtiden. Du skulle därför tycka om att komma i kontakt med aktuell forskning, även om det innebär extra arbete utöver det ordinarie kursarbetet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturantropologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi, löper över två läsår (120 hp), men det finns även en ettårig variant (60 hp).

För att ge dig tid att komma på plats är den första terminen redan planerad. Den består av tre obligatoriska kurser, samt en valbar kurs (samtliga om 7,5 hp). Redan från programmets första dag kommer du ägna tid åt att utforma ditt forskningsprojekt.

Följande tre terminer är mer flexibla, för att låta dig fördjupa dig och välja kurser som passar ditt forskningsfokus. Under dessa terminer kommer du göra fältarbete i ungefär två månader och arbeta på ditt examensarbete med handledarstöd. Du kan också utnyttja möjligheterna till stimulerande utbytesprogram och praktik.

Kurser inom programmet

Exempel på kurser inom kulturantropologi:

Introduction to the master in Cultural Anthropology and Ethnology, 7,5 hp - obligatorisk
Advanced Study of Anthropological theory, 7,5 hp - obligatorisk
Ethnography, 7,5 hp - obligatorisk

Political Ecology, 7,5 hp
Contemporary Issues in Medical Anthropology, 7,5 hp
Anthropology in Practice, 7,5 hp
Design Anthropology of Borders, 7,5 hp
Ethnography and Multiculturalism, 7,5 hp
Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology, 7,5 hp

För de valbara komponenterna kan du även välja mellan drygt 50 kurser vid andra institutioner vid historisk-filosofiska fakulteten.

Om undervisningen

Programmets fokus är kultur- och socialantropologi. Under den första terminen ges de obligatoriska kurserna Fördjupning i antropologisk teori och Antropologisk undersökningsmetodik.

Utöver dessa ges valbara kurser i kulturantropologi - under hösttermin minimum en kurs och under vårtermin två kurser. Vanligt är också att lärare och forskare ger kurser för studenter på avancerad nivå utanför ordinarie undervisning. Kurserna är normalt på 7,5 hp och kan också räknas in i examen. Du kan även välja bland de cirka 40 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens institutioner inom Masterprogram i humaniora.

Institutionens kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp vardera och ges på halvfart. Kurserna omfattar både föreläsningar och seminarier. Kurserna examineras genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt genom hemtentamen och kortare uppsatser.

Kurserna i kulturantropologi ges på engelska, men många studenter tar också kurser i etnologi vid institutionen. Dessa ges på svenska.

Studenter på programmet har möjlighet att göra poänggivande praktik under fem eller tio veckor (motsvarande 7,5 eller 15 hp). Denna praktik utförs i Sverige eller utomlands. Studenter på programmet har praktiserat, utöver i vårt närområde, i exempelvis Sydafrika, Luxemburg och på Filippinerna.

Studera utomlands

Studenter på programmet uppmuntras att läsa utomlands, genom exempelvis ERASMUS eller genom att själva ordna med en termins utlandsstudier utanför Europa. Studenter på programmet har tidigare förlagt sina studier under en termin i exempelvis Korea och Ryssland (Sibirien).

Karriär

Karriärvägar
Det här masterprogrammet ger dig yrkesmässiga och analytiska kunskaper som är värdefulla inom områden som global utveckling, migration, affärsutveckling, civilförvaltning, musei- och utställningsverksamhet, och turism. Det ger dig även en solid grund för en framtida forskningskarriär inom kulturantropologi och andra närliggande ämnen.

Studenter som nyligen fullgjort masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi, har bland annat fått anställning som utbildare inom organisationen Friends som jobbar mot mobbing, som intendent vid ett kommunalt museum i Tyskland eller som utvecklare inom innovationsbyrån Vinnova. Det här är gedigna första jobb, och efter några års erfarenhet har våra före detta studenter fått viktiga positioner inom hjälporganisationer som SIDA, eller startat egna företag, som Inculture som utför antropologiska studier för världsledande företag. Det finns många möjligheter, och enligt vår erfarenhet är det examensarbetets fokus som i mångt om mycket avgör vilken typ av jobb de senare får. Så om du vet var du vill arbeta kan en masterexamen från oss och ett examensarbete med rätt fokus ta dig dit.

Karriärstöd
När du närmar dig slutet på studierna och vill börja planera nästa steg i livet är du välkommen till universitetets karriärvägledning för stöd och hjälp. Du är också välkommen till de karriäraktiviteter som anordnas centralt under hela din tid vid Uppsala universitet. Naturligtvis är dessa tjänster gratis. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kulturantropologi

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5051 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi: Annika Teppo

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 48

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 5798

Estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi

018-471 73 50, 018-471 73 51

Historiska institutionen

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap, kulturarv och hållbarhet

info@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteratur, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Filosofi: Andrew Reisner

andrew.reisner@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.