Reserverad plats på ämneslärarprogrammet, inriktning matematik eller naturvetenskapliga ämnen - Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2020/2021

Bild för Reserverad plats på ämneslärarprogrammet, inriktning matematik eller naturvetenskapliga ämnen - Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2020/2021
 • 40 veckor
 • Uppsala
 • Campus 100%
Anmälan

Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Efter avklarad basårsutbildning har du en reserverad plats för fortsatta studier inom en programinriktning vid Uppsala universitet. När du läser Uppsala universitets basår får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier.

Om programmet

Basåret är en behörighetsgivande förutbildning och ger ingen examen. När du läser Uppsala universitets basår får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Samtidigt som du söker till basårsutbildningen väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta med efteråt. De inriktningar där du kan få en reserverad plats är:

 • Civilingenjörsprogram, 300 hp
 • Högskoleingenjörsprogram, 180 hp
 • Kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen, 180 hp
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning matematik eller naturvetenskapliga inriktningar, 330 hp
Vilka kurser du läser under utbildningen beror på vilken typ av program du tänker studera vidare på och vilka kurser du har läst tidigare. Om du fullföljer basåret har du en reserverad plats på ett utbildningsprogram inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker det i tid.

Basåret har också en inriktning för dig som inte har svenska som modersmål och ännu inte har behörighet i svenska. Efter avklarad basårsutbildning har du behörighet i svenska som andraspråk och naturvetenskapliga ämnen samt en reserverad plats för fortsatta studier vid Uppsala universitet.

Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng (hp).

Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar.

Basårets kurser följer kurserna i Matematik, Fysik, Biologi och Kemi på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. På basåret kan du läsa Introduktionskurs till basåret samt behörighetsgivande kurser motsvarande Matematik 3c och 4, Fysik 1b1, 1b2 och 2, Biologi 1 och 2 samt Kemi 1 och 2. Utbildningen i svenska, för dig som saknar behörighet i svenska, följer kursplanen för gymnasieskolans svenska som andraspråk 3.

För att erhålla reserverad plats efter basårsutbildningen krävs för samtliga inriktningar att du läst delkurserna Matematik 3c, Fysik 1b1, 1b2 och Kemi 1 antingen vid basåret eller under dina tidigare gymnasiestudier.
 • Om du antas med reserverad plats på kandidatprogram inom biologi, kemi eller geovetenskap, behöver du även: Biologi 1 och 2, Kemi 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på kandidatprogram inom datavetenskap behöver du även: Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på högskoleingenjörsprogram behöver du även: Fysik 2.
 • Om du antas med reserverad plats på civilingenjörsprogram eller kandidatprogram inom fysik och matematik behöver du även: Fysik 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot biologi eller naturkunskap, behöver du även: Biologi 1 och 2, Kemi 2 och Matematik 4
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot fysik och matematik, behöver du även: Fysik 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot kemi, behöver du även: Biologi 1, Kemi 2 och Matematik 4.
 • Om du antas med reserverad plats på ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik, behöver du även: Matematik 4.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Felicia Lapinski
Från: Vällingby, Stockholm
Läser: Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag gick estetiska programmet på gymnasiet och har sysslat med musik i ett par år, men har saknat matte och fysik som var några av mina favoritämnen innan. Att jag valde Uppsala är dels för att jag har varit mycket här och trivs i stan, dels att en kompis som gått basåret tipsade om att det var bra.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är superkul!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att få ta del av studentlivet och engagera sig i olika föreningar och nationer. Det finns hur mycket som helst att göra och det är lätt att hitta folk att umgås med om man går med i en kör, en idrottsförening eller annat! Och så är det trevligt att kunna cykla nästan överallt.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det beror på hur många av basårets kurser man läser – är det alla ämnen är det ofta schemalagd undervisning 8–17 (ibland sovmorgon eller halvlediga dagar). Föreläsningar blandas med lektioner, räknestugor och andra moment för övning. Vi har även laborationer, redovisningar av olika slag och grupparbeten.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Att vi läser gymnasiekurser, fast med metoder som förbereder oss för framtida universitetsstudier på ett annat sätt än på gymnasiet. Lärarna är oftast väldigt engagerade i eleverna – vill att vi ska lära oss och förstå allt – men det är vårt ansvar att gå på föreläsningarna och tentaplugga. Det är kul att plugga i samma byggnad som fysik-, kemi- och ingenjörsstudenter och att flera av lärarna forskar. Vi är liksom redan inne i den miljö många väljer att läsa vidare i.

Hur upplevde du första tentan?
– Nervöst, men bra!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Från början hade jag tänkt fortsätta med musikstudier, men basåret visade sig vara så pass kul att jag nog kommer plugga fysik i höst i stället.

Berätta om studentlivet!
– Mitt bästa minne hittills är nog en kräftskiva vi hade tillsammans med några andra program i höstas, under välkomstveckorna, som var ett av de första intrycken jag fick av hur studentlivet är i Uppsala. Det vill säga mycket sång, dans, och härliga människor!


Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Nionde våningen på Carolina Rediviva, universitetsbiblioteket, där man har utsikt över hela stan, eller tropiska växthuset 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Jag har i och för sig inte upplevt den än, men ser fram emot forsränningen på Valborg!

Vad gör du om 5 år?
– Kanske är jag musikstudent igen, eller så fortsätter jag med fysiken

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

På basåret har du möjlighet att läsa kurserna Biologi 1, Fysik 1b1, Kemi 1 och Matematik 3c under höstterminen. Under vårterminen kan du sedan läsa kurserna Biologi 2, Fysik 1b2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4. Kurserna i de olika ämnena går parallellt under större delen av terminerna.

Examination sker i slutet av varje kurs samt i förekommande fall löpande under terminen.

Om undervisningen

Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt.

Undervisningen följer skolverkets kursplaner i respektive ämne men ska också visa den bredd av olika undervisningsformer som förekommer vid universitetet. Delar av basårets undervisning är obligatorisk.

Behörighet och anmälan

Reserverad plats på ämneslärarprogrammet, inriktning matematik eller naturvetenskapliga ämnen

40 veckor

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1231 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B och Samhällskunskap A

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

basarsvagledning@physics.uu.se

018-471 35 21

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 5952

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.