Musikvetenskap - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Musikvetenskap - Masterprogram i humaniora 2022/2023
Anmälan

Musikvetenskapen studerar människans skapande, utförande, lyssnande, och erfarenheter av musik i alla dess traditioner och yttringar. Inom ämnet försöker man belysa olika musikaliska repertoarer, traditioner och fenomen från musikteoretiska, historiska, antropologiska, etnologiska och filosofiska perspektiv. Inriktningen musikvetenskap på masterprogrammet i humaniora ger dig goda förutsättningar för en karriär inom musikforskningen och många andra områden inom musik- och kultursektorn.

Om programmet

Masterprogrammet är utvecklat för att ge en stark och bred kompetens inom det vetenskapliga studiet av musik och musikrelaterade fenomen i alla dess förekommande former. Som student tränar du upp ett precist och analytiskt perspektiv på musik både som klingande form, som noterade källor samt på olika utsagor och förhållningssätt till musik.

Du får bygga upp egen expertis på ett specialområde genom arbetet med en uppsats, under handledning och mentorskap från seniora forskare och lärare. Förutom ett brett kursutbud inom musikvetenskap och möjligheter att välja kurser från andra humanistiska ämnen finns också möjligheten att läsa en termin vid ett utländskt lärosäte. Våra alumner har fortsatt sina karriärer som doktorander, inom annat akademiskt arbete, journalistik, public service, musikadministration, samt inom arkiv och bibliotekssektorn.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med musikvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning musikvetenskap, löper över två år men det är även möjligt att läsa en ettårig magisterutbildning. För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp), samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Det är obligatoriskt att läsa minst en av två tematiskt inriktade teori- och metodkurser. Dessa är komplementära, kan läsas oberoende av varandra och erbjuds vartannat år vardera. Övriga kurser är valbara.

Kurser inom programmet

Filmmusikstudier (7,5 hp)

Musikanalys: noterad musik (7,5 hp)

Music and Cultural Exchange in Early Modern Times (7,5 hp)

Att analysera musik utan notation (7,5 hp)

Musiketnologiska perspektiv (7,5 hp)

Aktuella perspektiv i populärmusikstudier (7,5 hp)

Historisk musikvetenskap (7,5 hp)

Musikestetik (7,5 hp)

Musik och kulturteori (7,5 hp)

Musik, kultur och religion i Mellanöstern (7,5 hp)

Projektplan för masteruppsats (7,5 hp)

Verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp)

Om undervisningen

Institutionens kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp vardera och ges på halvfart. Undervisningsformerna är seminarier, föreläsningar och fortlöpande presentationer av studenternas egna arbeten. Kurserna examineras i regel både genom aktivt seminariedeltagare och hemtentamina.

Kurserna i musikvetenskap ges på engelska. Normalt ges utöver teori- och metodkurserna ytterligare en kurs i musikanalys under vårterminerna och en tematisk kurs vardera under höst- och vårterminen.

Du har möjlighet att göra en poänggivande praktik under fem veckor (motsvarande 7,5 hp) efter samråd med studierektor för avancerad nivå och berörd praktikplats.

Studera utomlands

Studenter på programmet uppmuntras att läsa utomlands, genom exempelvis ERASMUS. Studenter på programmet har tidigare studerat i exempelvis Tyskland (Heidelberg) och Storbritannien (Royal Holloway, University of London).

Karriär

Detta program ger dig goda analytiska, teoretiska och professionella verktyg för en karriär i många olika delar av musiksektorn.

Tidigare studenter har fortsatt sitt arbete inom akademiskt arbete, journalistik, musikmedier och administration och i arkiv- och bibliotekssektorn inom musik. Programmet ger dig en stark bas för en fortsatt akademisk karriär inom musikvetenskaplig forskning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Musikvetenskap

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5070 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp musikvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs förkunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02