Musikvetenskap - Masterprogram i humaniora 2019/2020

Bild för Musikvetenskap - Masterprogram i humaniora 2019/2020
Anmälan

Detta program ger dig goda analytiska, teoretiska och professionella verktyg för en karriär i många olika delar av musiksektorn. Tidigare studenter har fortsatt sitt arbete inom akademiskt arbete, journalistik, public service, musikadministration och i arkiv- och bibliotekssektorn inom musik. Programmet ger dig en stark bas för en fortsatt akademisk karriär inom musikvetenskaplig forskning.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning musikvetenskap, löper över två år men det är även möjligt att läsa en ettårig magisterutbildning. Programmet är utformat för att ge flexibilitet åt dig som student och låta dig profilera dig och bygga upp en helt egen expertis med handledning och mentorskap från seniora forskare och lärare. Förutom ett brett kursutbud inom musikvetenskap och möjligheter att välja kurser från andra humanistiska ämnen finns också möjligheten att läsa en termin vid ett utländskt lärosäte.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med musikvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning musikvetenskap löper över två år.

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp), samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Filmmusikstudier (7,5 hp)
Musikanalys: noterad musik (7,5 hp)
Music and Cultural Exchange in Early Modern Times (7,5 hp)
Musik och kulturteori (7,5 hp)

Om undervisningen

Institutionens kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp vardera och ges på halvfart. Undervisningsformerna är seminarier, föreläsningar och fortlöpande presentationer av studenternas egna arbeten.

Kurserna examineras i regel både genom aktivt seminariedeltagare och hemtentamina.

Kurserna i musikvetenskap ges på engelska. Det är obligatoriskt att läsa minst en av två tematiskt inriktade teori- och metodkurser. Dessa är komplementära, kan läsas oberoende av varandra och erbjuds vartannat år vardera. Övriga kurser är valbara. Normalt ges utöver teori- och metodkurserna ytterligare en kurs i musikanalys under vårterminerna och en tematisk kurs vardera under höst och vår.

Studenter på programmet har möjlighet att göra en poänggivande praktik under fem veckor (motsvarande 7,5 hp) efter samråd med studierektor för avancerad nivå och berörd praktikplats.

Studera utomlands

Studenter på programmet uppmuntras att läsa utomlands, genom exempelvis ERASMUS. Studenter på programmet har tidigare studerat i exempelvis Tyskland (Heidelberg) och Storbritannien (Royal Holloway, University of London).

Karriär

Detta program ger dig goda analytiska, teoretiska och professionella verktyg för en karriär i många olika delar av musiksektorn.

Tidigare studenter har fortsatt sitt arbete inom akademiskt arbete, journalistik, musikmedier och administration och i arkiv- och bibliotekssektorn inom musik. Programmet ger dig en stark bas för en fortsatt akademisk karriär inom musikvetenskaplig forskning.

Behörighet och anmälan

Musikvetenskap

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5070 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp musikvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs förkunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi: Annika Teppo

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 48

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 5798

Estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi

018-471 73 50, 018-471 73 51

Historiska institutionen

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap, kulturarv och hållbarhet

info@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteratur, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Filosofi: Andrew Reisner

andrew.reisner@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.