Organisation - Masterprogram i företagande och ledning

Läsåret 2023/2024

Bild för Organisation - Masterprogram i företagande och ledning 2023/2024
Anmälan

På inriktningen organisation inom masterprogrammet i företagande och ledning studerar du hur moderna organisationer hanterar olika typer av förväntningar och krav från sin omvärld. Etiska beteenden, samhällsansvar, transparens och hållbarhet är centrala inslag. Utbildningen förbereder dig för en roll som konsult, analytiker, utredare, forskare eller i beslutsfattande positioner i olika typer av verksamheter som kräver hög analytisk skicklighet.

Om programmet

I stort sett all samhällelig verksamhet - ekonomisk, politisk, kulturell och annan - utförs inom och mellan organisationer. Inriktningen mot organisation inom masterprogrammet är utformad för dig som vill utveckla din förmåga att förstå och på ett ansvarsfullt sätt hantera organisationer, deras omvärld, och de relationer som uppstår dem emellan.

Utbildningen förser dig med verktyg för att förstå, analysera förändringar i, och agera kring hur organisationer styrs. Det kan till exempel handla om hur populära modeller för styrning skapas och sprids. Hur nya typer av professionella aktörer och yrkesgrupper verkar inom och mellan organisationer, och hur dessa påverkar regleringslandskapet inom vilket organisationer verkar. Empiriskt behandlas frågor kring hur dagens organisationer och organisering kan möta de stora samhälleliga och planetära förändringar vi som samhälle står inför. Hur olika roller inom organisationer kan vara med och möta behovet av att förändra vår värld i en mer uthållig och hållbar riktning.

Under programmet tränas du i förmågan att fatta och förmedla ansvarsfulla beslut, ta fram beslutsunderlag, råd och rekommendationer samt att kommunicera och diskutera dessa.

Programmet inkluderar:

 • kurser som erbjuder en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet där vi kombinerar praktiska uppgifter och fallstudier med Uppsala universitets starka forskningstradition
 • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare och praktiker som är experter inom olika områden
 • valfri praktik eller möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil

Du har ett intresse för strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till företag och organisationer i ett globalt sammanhang. Du trivs i en internationell miljö där representanter från olika akademiska, kulturella och professionella bakgrunder syns.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sofia Livman
Från: Malmö

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag har tidigare pluggat International Business (ekonomie kandidat) och systemvetenskap. Jag valde det här programmet både på grund av universitetet och de specifika ämnen som inriktningen rör. Jag är väldigt intresserad av organisationsutveckling och företags påverkan på olika samhällsaktörer. Jag tycker också det är superviktigt med hållbarhetsfrågor, så att inriktningen tar detta i beaktande i så gott som samtliga kurser är ett stort plus. Jag gillar också variationen på utbildningsformat!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Människorna! De vänner och människor som jag har träffat och lärt känna både via det akademiska och via engagemang i studentlivet gör verkligen min studietid. Allt från de som blivit mina närmsta vänner till inspirerande professorer och föreläsare. Uppsala Universitet bjuder verkligen på möjligheter att få träffa och lära känna människor från olika bakgrund och det känns som jag har något att lära mig från samtliga.

Vad är mest utmanande?
Att acceptera att man inte alltid kommer prestera på topp upplever jag som en utmaning. Det är enkelt att fastna i någon form av perfektionist-tänk men då får man tänka att man helt enkelt får komma igen. Att ta sig genom tung, äldre kurslitteratur kan också vara något utmanande! Många av de teorier och modeller som används än idag är daterade för flera årtionden sen, och originaltexterna är inte alltid superlätta att förstå vid första anblick. Det gäller att ta sig tid till att grotta ner sig och diskutera med kurskamrater - det hjälper verkligen.

Berätta om studentlivet!
Studentlivet är definitivt något av det bästa med att plugga! Kårerna och studentföreningar kopplade till olika institutioner gör att man får möjlighet att engagera sig i sådant som är relaterat till sin utbildning, och nationerna och såklart även föreningarna gör att man enkelt kan lära känna och socialisera med studenter från andra studieinriktningar. Dessutom finns det något för alla – vare sig man är intresserad av sport, musik, att festa, laga mat, studiebevakning etc.

Vad är ditt mål med utbildningen?
Jag vill få en god teoretisk grund att stå på när jag ger mig ut i arbetslivet. Vi läser ett brett spann av kurser med flera olika perspektiv och infallsvinklar på teorier applicerade på praktiska exempel och case vilket gör att ens analytiska förmåga utvecklas, och det hoppas jag kunna ta med mig även utanför plugget. Jag vill dessutom kunna kolla tillbaka på min studietid och veta att jag både fått kvalitativ utbildning och haft roligt under tiden - och det upplever jag definitivt! Alla kurser jag läst hittills har haft extremt hög kvalitet. 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Har man ett genuint intresse för organisatoriska processer, affärsutveckling och management kommer utbildningen nog upplevas som extra intressant och spännande. Jag gillar att utbildningen också implementerar olika hållbarhetsperspektiv i flera kurser, så är man även nyfiken på hur det påverkar och används i praktiken tror jag programmet är helt rätt! Att våga prata på seminarium och fråga om man inte förstår tror jag också är viktigt - oftast är det alltid någon annan som undrar samma sak. Att använda sig av den studieteknik som passar en själv, och inte sina vänner, är också givet. 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Nationernas dansgolv… Eko-parken! Alla mysiga platser längs Fyrisån! Och Slottsbacken - perfekt för både intervaller och pulkaåkning på sopsäckar! Svårt att välja en...

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Dagsfester - allt från balbruncher till Oktoberfest!

Var finns den bästa studieplatsen?
“Masterrummet” (Digital Library) på Ekonomikum. Där finns både höj- och sänkbara bord och väldigt sköna soffor!

Hösten 2021.

Upplägg

Inriktningen organisation är baserad på både klassiska och moderna idéer om organisationsteori vilket ger dig en solid teoretisk bas för att förstå hur företag fungerar. Du får också möjlighet att omsätta teorin i praktik med verkliga erfarenheter genom speciella projekt och en valfri praktiktermin.

Utbildningen fokuserar också på hur aktörer som konsulter, lobbyister, tankesmedjor och medier fungerar och påverkar moderna organisationer samt rollen de spelar för att genomföra organisationsspecifika och samhälleliga förändringar.

Programmet följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning. Under första året läser du kurser som är gemensamma för alla inriktningar i programmet och som innefattar strategi, samhälleliga utmaningar som digitalisering, globalisering och hållbarhet, vetenskaplig metod, företagsekonomiska teorier samt ledarskap. Du läser också kurser som är specifika för din inriktning mot organisation. Dessa kurser binds samman av ett tema som vi kallar "ansvarsfullt management" (responsible management). Det är ett perspektiv där organisationers etiska beteende, samhällsansvar, transparens och hållbarhet utgör centrala inslag. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du under termin 2 att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Tredje terminen väljer du mellan att göra praktik, läsa valbara kurser vid Uppsala universitet eller en termins utbyte på ett av våra partneruniversitet runt om i världen.

Den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats om 30 hp, en djupgående studie om ett ämne inom organisationsområdet.

Kurser inom programmet

Termin 1

Strategi och samtidsfrågor, 15 hp

Teorier om företagande och ledning, 7,5 hp

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 7,5 hp

Termin 2

Samtida ledarskapsutmaningars, 7,5 hp

Avancerad organisationsteori, 7,5 hp

Institutionell analys av organisationer, 7,5 hp

Uppkomst och spridning av managementkunskap, 7,5 hp

Termin 3

Valfria kurser/Internship/Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna är av varierande karaktär, med föreläsningar och seminarier, och med olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och exempel från företag. En viktig egenskap i arbetslivet är förmågan att arbeta i grupper och i team, vilket du får praktisera på många av programmets kurser. Du får bland annat träning i att planera arbete, hantera gruppdynamik, presentera inför och leda diskussioner i små och stora grupper. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Du redovisar dina kunskaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination. Det förbereder dig på arbetsuppgifter på ledningsnivå inom både privat och offentlig verksamhet, både nationellt och internationellt.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Utbytesstudier inom företagsekonomi.

Utbytesstudier valfria kurser via Uppsala universitet.

Karriär

Inriktningen organisation förbereder dig för en mängd olika karriärvägar. Den skapar goda förutsättningar om man vill arbeta med strategiska och analytiska frågor som konsult, analytiker, utredare, forskare eller i beslutsfattande positioner i olika typer av verksamheter som kräver hög analytisk skicklighet.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat på:

 • Accenture
 • Deloitte
 • EY
 • Facebook
 • Attendo
 • H&M
 • SAAB
 • BMW Financial Sercives
 • Northvolt
 • Didner & Gerge Fonder AB
 • UniLever
 • LOréal
 • Sandvik

Läs vad våra tidigare studenter arbetar med efter examen och vad de tyckte om sin utbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Den här informationen gäller endast dig som söker i den nationella antagningsomgången.

GMAT är inte obligatoriskt, men om du väljer att ladda upp ett GMAT-resultat behöver du följa dessa instruktioner. Du laddar upp en kopia på ditt GMAT-resultat under dokument på antagning.se. Du behöver också ange att en digital kopia ska skickas direkt från testcentret till Uppsala universitet. Ditt resultat behöver bara skickas in en gång, även om du sökt mer än ett program vid Uppsala universitet. Deadline för att ditt resultat ska nå oss är sista anmälningsdag. Notera att det kan ta några veckor innan ditt officiella resultat når oss. Vi tittar enbart på den totala testpoängen. Testet får vara max fem år gammalt på sista anmälningsdag.

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista anmälningsdag. Om du är student på sista terminen på ditt kandidatprogram måste det framgå att du har möjlighet att ta en kandidatexamen samt vilka kurser du har kvar innan examen.

Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart: Kandidatexamen styrks med examensbevis. Den särskilda behörigheten styrks genom uppvisande av studie- och resultatintyg.

Organisation

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2114 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) (60 %) - GMAT (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen, masternivå

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, ingång C 751 20 UPPSALA

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02