Organisk kemi - Masterprogram i kemi

Läsåret 2022/2023

Bild för Organisk kemi - Masterprogram i kemi 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i kemi, inriktning organisk kemi, är nära kopplad till världsledande forskargrupper inom området. Lärarna är ledande experter inom till exempel organisk syntes, supramolekylär kemi och läkemedelsutveckling. Detta ger dig möjlighet att göra ditt examensarbete vid forskningsfronten inom i stort sett alla delar av den organiska kemin.

Om programmet

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

Programmet ger dig spetskompetens genom fördjupade studier inom området organisk kemi. Studierna kombinerar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom olika områden av organisk kemi. Dessa innefattar till exempel design av synteser och metodologi, experimentell verifiering och optimering vid laboratoriearbete samt praktiska tillämpningar av spektroskopiska metoder. Efter examen kommer du att vara mycket väl förberedd för forskning inom akademin eller forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin. Programmet ger dig en stabil grund inom relevanta områden för denna specialisering.

Under utbildningen kommer du att

 • få möjlighet att få en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
 • studera modern syntes metodik, utbildning i syntesdesign, experimentell verifiering och optimering
 • vara en del av ett universitet med två nobelpris i kemi.
Föreläsarna är alla aktiva forskare och under programmets praktiska moment kommer du att träffa många doktorander. Du kommer alltså att kunna diskutera aktuell forskning med experter inom sina områden. Genom att välja en kurs i forskningspraktik där du får medverka i arbetet i en forskargrupp har du också möjlighet att ytterligare fördjupa din teoretiska kunskap och utveckla din experimentella färdighet.

Mångsidigheten och mångfalden inom detta område syns i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i den forskningsgrupp där de har sin mentor eller i en forskargrupp inom ett annat, men relaterat område.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen
Du kommer att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter för att skapa en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa kurser är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet. På den första kursen kommer du att få träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om aktuella trender inom sina respektive forskningsfält. Terminen avslutas med en kurs i NMR-spektroskopi.

Andra, tredje och fjärde terminen
Under andra och tredje terminen kommer du att läsa olika kurser inom organisk kemi, till exempel fysikalisk-organisk kemi och även mer avancerade metoder i organisk syntes. Den laborativa träningen är individuell och ett viktigt mål är att du ska bli självständig både vid planeringen av ditt arbete och i det praktiska syntesarbetet. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Exempel på examensarbeten 2020:

 • M. Crosta: Synthesis of hypoxia-activated fluorophores for cancer cell imaging
 • J. Esteve Guasch: Synthesis and reactivity studies of a benzidine precursor: Introducing BOSO
 • F. Deufel: Towards broad spectrum metallo-ß-lactamase inhibitors

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Kurserna varvar teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som bjuder in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din framtida karriär. Där kommer du att träffa doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av vår forskningsmiljö. Våra forskargrupper har ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter, vilket du har stor nytta av vid val av examensarbete och även för att skapa ett brett kontaktnät.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du en systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa. Du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent i ett annat land.

Karriär

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning. Du har stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Programmet ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område, samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning, eller utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Arbets­uppgifterna efter examen varierar och kan till exempel innebära:

 • forskning och utveckling
 • säkerhetsansvar och juridiska frågor
 • patentering av uppfinningar
 • marknadsföring och försäljning
 • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.
Våra alumner arbetar till exempel på:
 • Cytiva (tidigare GE Healthcare)
 • AstraZeneca
 • Cambrex
 • Biotage
 • Flertal är doktorander vid något av världens ledande universitet
Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Organisk kemi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1366 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare

master@kemi.uu.se

018-471 37 92

Programansvarig

kemimaster@kemi.uu.se

018-471 36 31

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3, Uppsala

Box 576, 751 23 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02