Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys - Masterprogram i redovisning och finansiering

Läsåret 2023/2024

Bild för Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys - Masterprogram i redovisning och finansiering 2023/2024
Anmälan

Inriktningen redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys inom masterprogrammet redovisning och finansiering förbereder dig för att möta den växande efterfrågan arbetsmarknaden har på expertis inom områden som hjälper organisationer att effektivt och hållbart hantera sina resurser. Inriktningen ger dig de kunskaper du behöver för att lyckas, om du exempelvis vill bli CFO, controller, revisor, finansanalytiker, managementkonsult, vill starta ditt eget företag eller väljer en akademisk karriär.

Om programmet

Inriktningen redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys inom masterprogrammet i redovisning och finansiering erbjuder studier med koppling till bland annat områdena redovisning, värderings- och investeringsbedömning, revision, bolagsstyrning och hållbarhet. Inriktning är lämplig för dig som planerar att arbeta med, och/eller forska inom redovisnings-, investerings- och revisionsområdet.

Programmet inkluderar

 • digitaliseringens inverkan på analys och ledning av strategiskt företagsekonomiska frågor
 • studier i samarbete med Forskarskolan management och IT
 • kurser som erbjuder både en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet
 • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området
 • valfri praktik och möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, med ledande forskare inom bland annat internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, och institutionell analys. Inom institutionen bedrivs ledande forskning inom redovisning, finansiering och strategisk ekonomistyrning. Du kommer också att kunna dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar.

Studentprofil

Du har ett intresse för strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till ekonomisk analys och ledning. Du trivs i en internationell miljö där representanter från olika akademiska, kulturella och professionella bakgrunder syns.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Filip Simonsson
Från: Hofterup, Skåne.

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
– Redan i grundskolan svarade jag mina lärare att jag ville jobba med ekonomi när jag blev stor. Den andan vallade många år senare min fritid mot börsen, och jag har varit ’hooked’ av finansvärlden sedan dess. Det naturliga steget för mig var en master inom finans där jag kunde vässa mina kunskaper ytterligare, och få en större förståelse för finansiella instrument samt dess påverkan på marknaden. Tidigare studerade jag en kandidatexamen i Business Administration and Economics vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, en kandidatexamen i Supply Chain Management vid Kedge Business School i Bordeaux , samt ett år av juridik och nationalekonomi vid Lunds Universitet.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Som student i Uppsala är man del av ett studentliv som inte bara representerar hundratals år av festande, men också hundratals år av lärande. Jag skulle säga att fina gamla lokaler med historisk resonans, de engagerade och kunniga lärarna, och det levande studentlivet är de bästa delarna.

Vad är mest utmanande?
– Klassikerna: deadline-stress, berg av litteratur, och kniviga tentamina. Mitt sätt att tackla dessa har varit att bryta ner problemen i sina beståndsdelar, göra listor, och be vänner om hjälp. Det är betydligt lättare att bemästra problem om man börjar göra framsteg någonstans, känslan av produktivitet och fullbordande är viktiga att hålla vid liv för att hålla lågan uppe i vintermörkret.

Berätta om studentlivet!
– Det finns inte mycket som går upp emot att umgås med öppensinnade människor, i ståtliga lokaler, med studentvänliga priser. Nationerna är en stor del av studentlivet, missa inte att skriva in dig! Många minnesvärda, men lite mindre städade, kvällar har upplevts i denna stad.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Att fullfölja den plan som 10-åriga Filip formulerade i tredje klass: att få bra betyg, att komma in på gymnasiet, att komma in på kandidatexamen, att kunna ta en master, att kunna få jobb. Skämt å sido – det huvudsakliga målet är att vässa kunskaperna inom finans och applicera dessa på mitt jobb till hösten.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Var inte rädd att ansöka, var inte rädd för att testa. En kursare sa till mig när vi började ”Det värsta man kan få är godkänt, får du underkänt tar du bara nya tag och gör om det tills det blir rätt.” Den mentaliteten tror jag är viktig. Vidare, var med på Valborg, det är kul!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Utanför huvudingången till Carolina Rediviva med blicken mot Domkyrkan, Slottet, och Uppsalas centrum.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg.

Var finns den bästa studieplatsen?
– Carolina Rediviva, fönsterplats vid kartborden i läsesal A.

Våren 2022

Upplägg

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning. Under första och andra terminen läser du både kurser som är gemensamma för alla vid programmet och kurser som är specifika för just den inriktning du valt. De gemensamma kurserna ger bland annat kunskap om strategiska och affärsanalytiska frågor, redovisningsteori och vetenskaplig metod. Studier inom inriktningen omfattar bolagsstyrning och revision, externredovisning, samt värdering och finansiell analys. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du avsluta andra terminen med att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Under tredje terminen kan du välja mellan att göra praktik eller att läsa kurser. Genom praktik får du möjlighet att medverka i en organisations arbete och praktisera de kunskaper du tillgodogjort dig i programmets kurser. Väljer du att i stället läsa kurser finns det möjlighet att åka på utbyte och studera vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen. Du kan även välja valfria kurser vid Uppsala universitet.

Den fjärde och sista terminen kommer du att skriva ett examensarbete om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din inriktning.

Kurser inom programmet

Termin 1

Strategi och samtidsfrågor, 15 hp

Redovisningsteori, 7,5 hp

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 7,5 hp

Termin 2

Räkenskapsanalys, 7,5 hp

Bolagsstyrning och revision, 7,5 hp

Externredovisning, 7,5 hp

Värdering och finansiell analys, 7,5 hp

Termin 3

Valfria kurser/Praktik/Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Ett viktigt inslag i många kurser är arbete i studiegrupper där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. Inom inriktningen Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys kommer framstående gästföreläsare från redovisnings- och revisionsområdet att medverka. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Utbytesstudier inom företagsekonomi.

Utbytesstudier valfria kurser via Uppsala universitet.

Karriär

Med kunskaper inom redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys öppnas möjligheter för arbete både nationellt och internationellt. Du kan jobba som exempelvis CFO, controller, revisor, finansanalytiker eller managementkonsult. Både den privata och den offentligt finansierade sektorn erbjuder många och olika intressanta arbeten. Med några års arbetslivserfarenheter från dessa områden är utvecklingsmöjligheterna stora att få breddat och utökat ansvarsområde. Utbildningen lägger också en god grund för vidare forskarstudier.

Våra tidigare studenter på programmet arbetar bland annat på:

 • KPMG
 • PwC
 • Nordea
 • Swedbank
 • Nordnet Bank AB
 • Finansinspektionen
 • Vattenfall
 • Novacura
 • Samsung Electronics AB
 • Trafikverket

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Den här informationen gäller endast dig som söker i den nationella antagningsomgången.

GMAT är inte obligatoriskt, men om du väljer att ladda upp ett GMAT-resultat behöver du följa dessa instruktioner. Du laddar upp en kopia på ditt GMAT-resultat under dokument på antagning.se. Du behöver också ange att en digital kopia ska skickas direkt från testcentret till Uppsala universitet. Ditt resultat behöver bara skickas in en gång, även om du sökt mer än ett program vid Uppsala universitet. Deadline för att ditt resultat ska nå oss är sista anmälningsdag. Notera att det kan ta några veckor innan ditt officiella resultat når oss. Vi tittar enbart på den totala testpoängen. Testet får vara max fem år gammalt på sista anmälningsdag.

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista anmälningsdag. Om du är student på sista terminen på ditt kandidatprogram måste det framgå att du har möjlighet att ta en kandidatexamen samt vilka kurser du har kvar innan examen.

Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart: Kandidatexamen styrks med examensbevis. Den särskilda behörigheten styrks genom uppvisande av studie- och resultatintyg.

Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2120 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) (60 %) - GMAT (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen, masternivå

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, ingång C 751 20 UPPSALA

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02