Romanska språk - Masterprogram i språk

Läsåret 2023/2024

Bild för Romanska språk - Masterprogram i språk 2023/2024
Anmälan

Romanska språk är benämningen för de språk som har sitt ursprung i latin. Inom masterprogrammet i språk får du lära dig om dessa språks historia och samtida förhållanden och du får fördjupa dig i deras litteraturer. Franska och spanska, de två romanska språk som du kan välja som huvudinriktning inom programmet, är modersmål för mer än 500 miljoner människor och är officiellt språk i 47 länder. Här får du möjlighet att bli expert på språk som spelar viktiga roller i den globala världens kultur och politik.

Om programmet

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom romanska språk. Du får inledningsvis välja franska eller spanska som huvudinriktning.

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i franska och/eller spanska och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik.

Genom att läsa programmet kommer du att få bredda dina kunskaper i språk- och litteraturvetenskap inom det valda språket, samtidigt som du får fördjupa dig i ett specifikt intresseområde.

Du väljer själv en specialisering som knyter an till ämnets forskningsprofil och avslutar utbildningen med ett examensarbete i form av en uppsats.

Du kommer att arbeta med mycket kompetenta lärare som har en lång erfarenhet i såväl språk- och litteraturvetenskaplig forskning som i undervisning på avancerad nivå.

Masterprogrammet i romanska språk ges inom Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, som har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen.

I programmet ingår också några fakultetsgemensamma kurser. Även kurser från andra fakulteter kan tas med i examen för att ytterligare specialisera din utbildning. Programmet ger dig möjlighet att läsa arbetslivsinriktade kurser som är specialutformade för språkstuderande. Utbildningen förbereder dig för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk eller för forskarutbildning. Studierna ger redan efter första året behörighet till utbildning på forskarnivå. Utlandsstudier kan också ingå i programmet och är något som uppmuntras så långt det är praktiskt möjligt.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med romanska språk som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Utbildningen är fördelad på kurser och självständiga arbeten. Under första året löper en arbetslivsinriktad seminarieserie samt organiserade studiebesök som är gemensamma för inriktningar inom programmet. Kurserna inom programmet varierar beroende på vilket huvudområde man väljer att fördjupa sig i.

Termin 1

Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läses kurser inom det egna huvudområdet.

Termin 2

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet, omfattande 15 hp. Resterande 15 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning samt en valbar kurs inom huvudområde eller andra ämnen.

Termin 3 och 4

Den tredje och fjärde terminen fördelas mellan ett självständigt arbete omfattande 15 eller 30 hp samt valbara kurser inom huvudområde eller andra ämnen.  Möjlighet till praktik omfattande 7,5 hp eller 15 hp finns.

Om undervisningen

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Inom programmet finns det möjlighet att göra praktik om 5 eller 10 veckor. Studenten tar själv kontakt med potentiella praktikplatser. Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ofta ingå i examen.

Karriär

En masterexamen i romanska språk utgör inte bara första steget till forskarutbildning och den akademiska världen utan är även en väg till anställning inom ett stort antal områden där expertis inom ett romanskt språk är en tillgång, som exempelvis förlag, pressavdelningar, internationella organisationer, kulturinstitutioner, non-governmental organisations, politiska partier, statliga myndigheter, turistnäringen och företag med internationella kontakter.

De kunskaper och färdigheter som förvärvas under utbildningen är eftertraktade ute på arbetsmarknaden såväl inom Sverige som i utlandet. I Sverige finns över 1500 företag med fransk- eller spanskspråkiga rötter där dina språk- och kulturkunskaper är eftersökta. Lika många svenska företag finns representerade i den spansk- och franskspråkiga världen.

Vikten av de romanska språken kan inte överskattas. Spanskan är nu ett av de snabbast växande språken på jorden. Franskan spelar en ledande roll i europeisk politik och språket växer och utvecklas i andra världsdelar som till exempel Afrika. Tillsammans är de modersmål till fler än 500 miljoner människor i fem världsdelar, och de är officiella språk i 47 länder. Båda språken är standard i internationella organisationer och bär på ett enormt kulturarv. Tio av de nobelpristagarna från de senaste 40 åren skriver på något av de romanska språken.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Romanska språk

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5864 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen med franska eller spanska som huvudområde

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@moderna.uu.se

018-471 14 31

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

018-471 1297

info@moderna.uu.se

Programstart och registrering

Information till antagna

När du blivit antagen till Masterprogrammet i språket måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. För att registrera dig behöver du kontakta studievägledare (studievagledare@uu.se). Aktuell information om registreringstider hittar på www.uu.se/student. Du behöver även aktiver ditt studentkonto.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till studievagledare@uu.se senast den 24/8 och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med terminsstart.

Information till reserver

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02