Akutsjukvård - Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läsåret 2021/2022

Bild för Akutsjukvård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2021/2022
Anmälan

Som specialistsjuksköterska med inriktning på akutsjukvård möter du personer som har drabbats av plötslig ohälsa. Du arbetar ofta självständigt och ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter vid akuta och komplexa skador och sjukdomstillstånd. När du arbetar med akutsjukvård behöver du vara beredd på det oväntade och oförutsägbara. Tempot är ofta högt och det är viktigt att kunna behålla lugnet i pressade situationer. Akutsjuksköterskeutbildningen ger dig de verktyg du behöver för att göra detta.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Huvudområdet är vårdvetenskap.

Om programmet

Varför akutsjuksköterska?
Som akutsjuksköterska ställs du inför situationer där du utifrån symptom och tecken ska identifiera potentiellt livshotande tillstånd och därefter prioritera och fatta snabba beslut om omvårdnadsåtgärder. I vissa fall påbörjar du även en medicinsk utredning och inleder en farmakologisk behandling. Det är en utmanande yrkesroll där ingen dag är den andra lik. Under utbildningen tränas du speciellt i att använda avancerad medicinteknisk utrustning och att utföra bedömning av patienter genom att prioritera och sortera (triage) utifrån symptom. Vi ger dig också det du behöver för att kunna leda och arbeta i team med andra specialister.

Som specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård

  • identifierar du självständigt tänkbara livshotande tillstånd hos patienter
  • prioriterar och sorterar du patienter utifrån symptom
  • fattar du snabba beslut om vård- och omvårdnadsåtgärder samt tillämpar avancerad medicin-teknisk utrustning
  • förmedlar du trygghet till både patienter och deras anhöriga som råkat ut för oväntad ohälsa och vid krissituation.
Specialistkompetens
Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten
Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU-tiden utomlands.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) som är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot akutsjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot akutsjukvård.

Kurser inom programmet

Termin 1
Omvårdnad och akutmedicin - Medicinsk baskurs, 7,5 hp
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - Akutsjukvård I, 7,5 hp

Termin 2
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - Akutsjukvård II, 7,5 hp
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - Ledarskap och förbättringskunskap i akutsjukvård, 7,5 hp

Termin 3
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - självständigt arbete, 15 hp (termin 3-4)

Termin 4
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - självständigt arbete, 15 hp (termin 3-4)
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - VFU, 7,5 hp

Alternativ till självständigt arbete 15 hp:
Examensarbete inom akutsjukvård, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom akutsjukvård, 7,5 hp

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare för mer information om utbyten.

Karriär

Det finns ett stort behov av akutsjuksköterskor. Din specialistkompetens som akutsjuksköterska gör det möjligt att arbeta på till exempel akutmottagningar, akutvårdsavdelningar, traditionella vårdavdelningar, postoperativa avdelningar (uppvakning efter operation) och rådgivning vid till exempel 1177 eller larmcentral. Du kan även arbeta på intermediärvårdsavdelning, en avdelning för patienter som är för sjuka för att kunna vårdas på en vanlig avdelning men som inte behöver intensivvård.

Utifrån din specialistkompetens som akutsjuksköterska kan du också välja att fördjupa dig inom mer specifika ämnesområden inom akutsjukvård, så som till exempel akut hjärtsjukvård, intermediärvård, akut barnsjukvård, akut kirurgisk vård och många andra specialområden.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sista anmälningsdag är 15 mars 2021. Ladda upp dokument du vill bifoga din anmälan senast 1 april. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Akutsjukvård

60 hp

HT 2021, 50 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

Anmälningskod: UU-P3536 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
I båda urvalsgrupperna görs rangordningen baserat på antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studentservice, farmaci, medicin och vård

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Programstart och registrering

Specialistsjuksköterskeprogrammet består av flera inriktningar som ges vid olika institutioner.
På denna gemensamma startsida finns mycket av den övergripande informationen som är avsedd för alla inriktningar:
https://uppsala.instructure.com/courses/51842
I Studium, studenternas eget intranät, hittar du all information som berör dina
studier. Där finner du också information om kursstart, schema och kurslitteratur.
Start - Studium inloggning (uu.se)
 
Registrera dig vid Uppsala universitet
För att inte förlora din studieplats måste du registrera dig på din utbildning. Några av
inriktningarna har webbregistrering före kursstart och andra registrerar vid själva
uppropet. Vad som gäller för din inriktning hittar du på Studentportalen.
Läs mer om hur du får ett studentkonto och hur du registrerar dig på din utbildning:
Registrering - Uppsala universitet (uu.se)
 
Har du frågor kring dina studier är du välkommen att kontakta
kursadministratör för din inriktning eller studievägledare Anna-Lena Blom.
E-post: vardstudievagledning@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 50 75

Senast uppdaterad: 2021-03-02