Svensk-kinesisk master i datavetenskap - programvaruutveckling - Masterprogram i datavetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Svensk-kinesisk master i datavetenskap - programvaruutveckling - Masterprogram i datavetenskap 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i datavetenskap med svensk-kinesisk inriktning erbjuds gemensamt av två universitet i världsklass: Uppsala universitet och National Taiwan Normal University i Taipei, Taiwan. Att leva och studera i två olika kulturer och världsdelar skapar en personlig och professionell utveckling som öppnar för möjligheter på en internationell arbetsmarknad, både inom avancerad industri och forskning.

Om programmet

Masterprogrammet i datavetenskap med svensk-kinesisk inriktning ges i samarbete med National Taiwan Normal University (NTNU) i Taipei, Taiwan. Dubbel ämneskompetens tillsammans med den givande upplevelsen av studier i en annan världsdel leder till en sann internationell utbildning. Du får dessutom möjlighet att ta ut examen från två universitet. Med att leva och studera i flera kulturer och på så sätt knyta nära band till städer och människor i två olika världsdelar kommer en personlig och professionell utveckling som i sin tur öppnar för en internationell arbetsmarknad, både i avancerad industri och forskning.

Under utbildningen kommer du att

  • gå ett program, men få examen från två universitet
  • genomföra studier på två kontinenter
  • kunna skräddarsy din utbildning efter dina egna intressen.

Uppsala universitet är mer fokuserat på de teoretiska aspekterna av datavetenskap, medan NTNU är särskilt starkt inom applikationer. Vid NTNU kan du välja att läsa kurser om olika kulturella aspekter, till exempel språk eller interkulturella relationer. På så sätt kan du specialisera dig ytterligare genom att kombinera kurser individuellt.

Examen

Programmet leder med denna inriktning till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med datavetenskap som huvudområde samt en motsvarande examen från National Taiwan Normal University.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Dina studier börjar med ett år i Uppsala där institutionen för informationsteknik erbjuder dig ett brett utbud av kurser i världsklass inom datavetenskap. Du kan skapa din egen specialisering genom att välja kurser i dialog med studentrådgivare och lärare. De flesta kurser integrerar teori med praktiska övningar. Genom att välja lämpliga kurser kommer du att bli specialist på ditt valda fält inom datavetenskap.

Det andra året äger rum i Taipei, där du kommer att lägga till ett annat perspektiv på datavetenskap och dess tillämpningar och du lär dig att kombinera kunskaper och erfarenheter från två högklassiga universitet från olika kulturer. Programmet avslutas med ett terminsarbete på ditt masterprojekt, som du gör i Taipei (30 hp). Programmet leder till en dubbel masterexamen, det vill säga du kommer att få en examen från varje land.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Masterprogrammet i datavetenskap erbjuder varje student en individuell studieplan vilket medför utmärkta möjligheter till lärande. Dock kräver det att du är villig att lägga ner arbete, och kan ta ansvar för din utbildning och ditt lärande. Både undervisnings- och examinationsformerna varierar och är anpassade efter de olika ämnenas karaktär. Det innebär att laborationer och mindre projekt finns i de flesta kurser, medan vissa kurser har stora projekt.

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet är världsledande i forskning inom dataområdet. Det innebär att undervisningen på kurserna ges av ledande forskare som alltid är uppdaterade med de senaste insikterna.

Undervisningen sker i en både vetenskapligt och socialt stimulerande internationell miljö där du skapar ett världsomspännande kontaktnät av lärare, forskare och studiekamrater från hela världen.

Programmet ges på engelska.

Karriär

Det svensk-kinesiska masterprogrammet i datavetenskap - programvaruutveckling ger dig möjligheter att arbeta inom en mängd olika områden inom näringsliv eller forskning. Under utbildningen kommer du i kontakt med industrin både i Sverige och Taiwan och får på så sätt möjligheter till intressanta arbeten i olika länder. Många utexaminerade studenter väljer att arbeta med utveckling och forskning inom dataområdet, antingen på stora företag eller i en startup. Programmet öppnar upp för en internationell karriär, eftersom den internationella karaktären gör det möjligt för dig att skapa professionella och personliga nätverk i de båda länderna. Du kan knyta kontakter inom industri och akademi i både Taiwan och Sverige.

Studenter med en masterutbildning i datavetenskap är attraktiva på en högt kvalificerad internationell arbetsmarknad. De flesta av våra alumner arbetar i den kommersiella IT-sektorn, som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling eller tillämpad forskning. Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är stor och kommer att växa på grund av datoriseringen av samhället. Det är inte ovanligt att studenter får attraktiva jobberbjudanden redan innan de har tagit examen.

Tack vare utbildningens stora bredd (såväl ämnesmässigt som kulturellt), den goda kvaliteten och forskningsnära innehåll har du stora möjligheter att bestämma över din egen framtid och hela tiden befinna dig vid frontlinjen av utvecklingen.

Programmet är också en bra förberedelse för doktorandstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Om du är medborgare i Folkrepubliken Kina ska du kontakta studievägledningen för programmet, studievagledare@it.uu.se, i god tid före ansökan.

Svensk-kinesisk master i datavetenskap - programvaruutveckling

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1161 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp datavetenskap, inklusive programmering, algoritmer, datastrukturer, datorarkitektur och operativsystem och 30 hp matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledare

studievagledare@it.uu.se

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

info@it.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02