Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling - Masterprogram i datavetenskap 2020/2021

Bild för Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling - Masterprogram i datavetenskap 2020/2021
Anmälan

Masterprogrammet i datavetenskap med svensk-kinesisk inriktning erbjuds gemensamt av två universitet i världsklass: Uppsala universitet och National Taiwan Normal University i Taipei, Taiwan. Som student tillbringar du ditt första år i Uppsala och det andra året i Taipei och får möjligheten att ta ut masterexamen från båda universiteten. Du träffar nyskapande forskare vid båda universiteten vilket ger dig och din utbildning en unik profil. Programmet undervisas på engelska vid båda universiteten.

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, där du läser master-programmet i datavetenskap, är världsledande i forskning inom dataområdet. Det innebär att undervisningen på kurserna ges av ledande forskare som alltid är uppdaterade med de senaste insikterna.

Undervisningen sker i en både vetenskapligt och socialt stimulerande internationell miljö där du skapar ett världsomspännande kontaktnät av lärare, forskare och studiekamrater från hela världen.

Om programmet

Masterprogrammet i datavetenskap med svensk-kinesisk inriktning ges i samarbete med National Taiwan Normal University (NTNU) i Taipei, Taiwan. Dubbel ämneskompetens tillsammans med den givande upplevelsen av studier i en annan världsdel leder till en sann internationell utbildning. Du får dessutom möjlighet att ta ut examen från två universitet. Med att leva och studera i flera kulturer och på så sätt knyta nära band till städer och människor i två olika världsdelar kommer en personlig och professionell utveckling som i sin tur öppnar för en internationell arbetsmarknad, både i avancerad industri och forskning.

Under utbildningen kommer du att

  • få ett program, men examen från två universitet
  • genomföra studier på två kontinenter
  • kunna skräddarsy din utbildning efter dina egna intressen.
Uppsala universitet är mer fokuserat på de teoretiska aspekterna av datavetenskap, medan NTNU är särskilt starkt inom applikationer. Vid NTNU kan du välja att läsa kurser om olika kulturella aspekter, till exempel språk eller interkulturella relationer. På så sätt kan du specialisera dig ytterligare genom att kombinera kurser individuellt.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med datavetenskap som huvudområde. Fullföljda studier kan även leda till en motsvarande examen från National Taiwan Normal University.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Dina studier börjar med ett år i Uppsala där Institutionen för informationsteknik erbjuder dig ett brett utbud av kurser i världsklass inom datavetenskap. Du kan skapa din egen specialisering genom att välja kurser i dialog med studentrådgivare och lärare. De flesta kurser integrerar teori med praktiska övningar. Genom att välja lämpliga kurser kommer du att bli specialist på ditt valda fält inom datavetenskap.

Det andra året äger rum i Taipei, där du kommer att lägga till ett annat perspektiv på datavetenskap och dess tillämpningar och du lär dig att kombinera kunskaper och erfarenheter från två högklassiga universitet i två olika kulturer. Programmet avslutas med ett terminsarbete på ditt masterprojekt, som du gör i Taipei (30 hp). Programmet leder till en dubbel masterexamen, det vill säga du kommer att få en examen från varje land.

Programmet öppnar upp för en internationell karriär, eftersom programmets internationella karaktär gör det möjligt för dig att skapa professionella och personliga nätverk i de båda länderna. Du kan knyta kontakter inom industri och akademi i både Taiwan och Sverige.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Masterprogrammet i datavetenskap erbjuder varje student en individuell studieplan vilket medför utmärkta möjligheter till lärande. Dock kräver det att du är villig att arbeta hårt och kan ta ansvar för din utbildning och ditt lärande. Både undervisnings- och examinationsformerna varierar och är anpassade efter de olika ämnenas karaktär. Det innebär att laborationer och mindre projekt finns i de flesta kurser, medan vissa kurser har stora projekt.

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet är världsledande i forskning inom dataområdet. Det innebär att undervisningen på kurserna ges av ledande forskare som alltid är uppdaterade med de senaste insikterna.

Undervisningen sker i en både vetenskapligt och socialt stimulerande internationell miljö där du skapar ett världsomspännande kontaktnät av lärare, forskare och studiekamrater från hela världen.

Programmet ges på engelska.

Karriär

Det svensk-kinesiska masterprogrammet i datavetenskap ger dig möjligheter att arbeta inom en mängd olika områden inom näringsliv eller forskning i olika kulturer. Under utbildningen kommer du i kontakt med industrin både i Sverige och Taiwan och får på så sett möjligheter till intressanta arbeten i olika länder. De flesta utexaminerade studenter väljer dock att arbeta med utveckling och forskning in dataområdet, antingen på stora företag eller i små start-ups.

Tack vare utbildningens stora bredd, såväl ämnesmässigt som kulturellt, goda kvaliteten och forskningsnära innehåll har du stora möjligheter att bestämma över din egen framtid och hela tiden ligga i frontlinjen av utvecklingen.

De flesta av våra studenter arbetar i den kommersiella IT-sektorn, som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling eller tillämpad forskning. De deltar där i utvecklingen av kommande produkter.

Studenter med en masterutbildning i datavetenskap är attraktiva på en högt kvalificerad internationell arbetsmarknad. Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är stor och kommer att växa på grund av datoriseringen i samhället. Det är enkelt att finna intressanta arbeten; många studenter får attraktiva jobberbjudande redan under sin studietid. Det kan vara klokt att använda sitt examensarbete som ett sätt att känna på arbetsmarknaden och en specifik arbetsgivare, för att på så sätt bättre lär sig vad man själv vill göra.

En del studenter startar även egna företag för att utveckla idéer de fått under utbildningen. Programmet är också en bra förberedelse för doktorandstudier.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sökanden som är medborgare i Folkrepubliken Kina, ska kontakta programsamordnaren, masters@it.uu.se, före ansökan.

Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1312 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp datavetenskap, inklusive programmering, algoritmer, datastrukturer, datorarkitektur och operativsystem och 30 hp matematik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledare Liselott Dominicus

studievagledare@it.uu.se

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2, 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.