Onkologisk vård - Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Onkologisk vård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2023/2024
Anmälan

Som specialistsjuksköterska i onkologi ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad i samarbete med patienter och närstående. Vid Uppsala universitet möter du ledande forskare och specialister - undervisningen bygger på den senaste cancerforskningen inom medicin och omvårdnad. Efter examen är du redo att självständigt leda och utveckla cancervård - och din kompetens kommer att vara eftertraktad.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Om programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning onkologisk vård ger dig fördjupad kunskap i att utforma och säkerställa att en personcentrerad omvårdnad ges inom din verksamhet. Inriktningen fokuserar på att fördjupa dina kunskaper för att möta patienter med olika vårdbehov inom den onkologiska specialiteten, med en specifik fördjupning för att vårda patienter med komplexa vårdbehov. Vid Uppsala universitet integrerar vi specialistkompetens, spetsforskning och vetenskapliga framsteg till en naturlig del i din utbildning. Det här är ett program som väcker din nyfikenhet och ambition att själv fortsätta utveckla en mycket viktig del av den svenska cancervården.

Som specialistsjuksköterska inom onkologisk vård

  • förbereder och administrerar du onkologiska behandlingar
  • identifierar och bedömer du patienters fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov i cancervårdens alla faser
  • ansvarar du för omvårdnad och stöd till personer med cancer och deras anhöriga
  • har du empatisk och kommunikativ förmåga.

Specialistkompetens

Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsintegrerad utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten

Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) som är en yrkesexamen. Du kan även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot onkologisk vård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot onkologisk vård.

Kurser inom programmet

Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar I, 7,5 hp

Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar II, 7,5 hp

Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård, 7,5 hp

Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård, 7,5 hp

Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7,5 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Examensarbete med inriktning mot cancervård, 15 hp

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning.

En övervägande del av utbildningen genomförs som distansstudier. För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till en dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. Kontakta din studievägledare för mer information om utlandsstudier.

Karriär

Sveriges nationella cancerstrategi fastslår att alla personer med cancer har rätt att få en kontaktsjuksköterska, vilket medför ett stort behov av specialistsjuksköterskor inom onkologisk vård. Du kan ta anställning vid bland annat onkologiska behandlings- och vårdavdelningar, kirurgiska vårdavdelningar, inom palliativ vård eller välja att arbeta med utveckling av den onkologiska vården. Uppsala universitet ger dig också goda möjligheter till en fortsatt kompetensutveckling och, vid intresse även en akademisk karriär inom forskning och undervisning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Anmälan öppnar 15 februari 2023. Sista anmälningsdag är 15 mars 2023.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt. Bifoga tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet.

Onkologisk vård

60 hp

HT 2023, 50 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2023

Anmälningskod: UU-P3535 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) (50 %) - Yrkeslivserfarenhet (50 %). Sökande inom den senare urvalsgruppen rangordnas efter antal hela yrkesverksamma år, på minst halvtid, som sjuksköterska.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Bokningsbara vägledartider.

 

Kontakt

Studentservice, farmaci, medicin och vård

vardstudievagledning@uu.se

018-471 50 75

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02