Systemutveckling - Kandidatprogram i systemvetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Systemutveckling - Kandidatprogram i systemvetenskap 2023/2024
Anmälan

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är ett brett samhällsvetenskapligt IT-program för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med goda framtidsutsikter. Som systemvetare kan du arbeta i alla stadier av systemutveckling. Allt från utveckling och planering av nya system, digitalisering av verksamhetsprocesser, programmering till databasdesign. En systemvetenskaplig utbildning erbjuder möjlighet att inte bara följa utan leda den snabba utvecklingen inom IT-området.

Inriktningen systemutveckling ges i Uppsala. Inriktningen programvaruteknik ges i Visby.

Om programmet

En systemvetare utvecklar IT-system och har god förståelse hur IT används och skapar nytta för människor såväl i privatliv som i yrkessituationer. Idag är IT en självklar del av vår vardag. Den snabba digitaliseringen av samhällsfunktioner och utvecklingen mot ett starkare kunskapssamhälle kommer att kräva många nya kompetenta systemvetare. I en globaliserad värld finns ökade krav på tillgänglighet och kontakt mellan människor. Där spelar kommunikation och nätverkande genom appar och social media en stor roll och har totalt förändrat hur nya tjänster skapas. Dessutom kan IT bidra till en mera hållbar samhällsutveckling, till exempel genom digitala byteshandelsplatser.

Programmet ger dig

 • en teoretisk och teknisk kompetens inom systemutveckling som är unik bland systemvetare
 • en god förståelse för hur man tar fram nya system och programmeringskunskaper för att utveckla dessa
 • viktiga kunskaper i bland annat informationssäkerhet, databasteknik och verksamhetsmodellering vilket öppnar för en stor mängd av olika professioner.

Som student vid programmet lär du dig hela systemutvecklingsprocessen med kravhantering, design, programutveckling, testning och modifiering, vilket inkluderar programmering och interaktionsdesign. Du förbereds för att tillsammans med uppdragsgivare, användare och tekniker utveckla och anpassa IT-system utgående från verksamhetens behov. Som systemvetare får du arbeta både med människor - för att utreda hur tekniken kan skapa nytta - och med teknik, exempelvis utveckling av webbapplikationer samt design och implementation av databaser.

Utbildningen förutsätter ett intresse för hur modern IT kan vara till nytta för människor - däremot krävs inga särskilda IT-kunskaper för att påbörja utbildningen. Det är en verkligt rolig utmaning att genom teknikutveckling förändra och förbättra tillvaron för människor, organisationer och samhället i stort. I utbildningen läser du kurser som förbereder dig inför detta och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med informationssystem som huvudområde. Biområdet är databasteknik.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Systemvetenskap handlar om att utveckla och tillämpa informationsteknik (IT) för att lösa problem samt identifiera och skapa nya möjligheter för människor, organisationer och samhälle. Inom programmet ligger fokus på:

Informationssystem

Inom ämnet informationssystem ryms såväl informationsteknik, verksamhets- och systemutveckling, databaser, programutveckling, interaktionsdesign som webbdesign och sociala medier. Att samla, analysera och bearbeta information är grunden för all systemutveckling. Inom ämnesområdet utvecklas nya IT-system, samtidigt som befintliga vidareutvecklas. Inom informationssystemområden ingår att designa databaser, ofta integrerade med applikationer för webben och grunderna i programmering med moderna programmeringsspråk.

Databasteknik

Databaser är en vital del av den moderna IT-infrastrukturen. I stort sätt all information som ligger till grund för vår digitaliserade värd lagras i databaser. Och mycket av den information som används för att driva utvecklingen av AI-liknande algoritmer och "smartare" system bygger på de enorma mängder data som samlas in och lagras av olika aktörer. Kurser inom databasteknik behandlar metoder för design och implementation av databaser och utveckling av lösningar som kommunicerar med dessa.

År 1

Utbildningen börjar med en introduktion till ämnesområdet omfattande systemutveckling, programutveckling, databaser samt webbprogrammering och e-tjänster. Dessutom inhämtas baskunskaper i matematik, vilket underlättar förståelsen för datorns arbetssätt och för hur datorprogram kan byggas upp. Därtill ingår en introduktion till människa-datorinteraktion.

År 2

Under andra årets första termin studeras ett biområde som till exempel företagsekonomi, pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap, datavetenskap, biologi och lingvistik. Verksamhetsinriktad systemutveckling, informations- och IT-säkerhet, IT-rätt samt logik studeras den andra terminen.

År 3

Det avslutande året ger fördjupning i ämnesområdet med fortsättningskurser inom verksamhetsinriktad systemutveckling och objektorienterad programutveckling samt kurser inom avancerad dataanalys, Internetbaserade system och informationsinfrastruktur. Under sista terminen ges även en kurs i forskningsmetod till stöd för det avslutande examensarbetet.

Kurser inom programmet

I programmets studieplan kan du utförligt se vad varje kurs innehåller och vad du kommer att lära dig.

Om undervisningen

Utbildningen ges i Uppsala. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Arbete sker ofta i form av projekt där samverkan är en viktig förutsättning. En del av kurserna kan komma att ges på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats. Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter.

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med studier vid lärosäten utomlands. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina studier men det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka jobb efter avslutade studier.

Karriär

Dagens arbetsmarknad för systemvetare ser bra ut, både nationellt och internationellt. Det är en brist på både nyexaminerade och yrkeserfarna systemvetare. Som systemvetare kan man jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Självklart kan du även satsa på en karriär som forskare.

Yrkesbenämningar är till exempel:

 • systemutvecklare
 • projektledare
 • systemarkitekt
 • spelutvecklare
 • testledare
 • applikationsutvecklare
 • programmerare, webbutvecklare
 • databasdesigner
 • IT-strateg
 • verksamhetsutvecklare eller
 • IT-pedagog.

Utbildningen ger behörighet till masterutbildningar vid Uppsala universitet i systemvetenskap, i människa-datorinteraktion och i management, kommunikation och IT samt i förlängningen forskarutbildning inom området informationssystem.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Systemutveckling

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2600 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Institutionen för informatik och media, Uppsala

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 Uppsala

018-471 10 11, 018-471 10 10

Institutionen för informatik och media, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00

Senast uppdaterad: 2021-03-02