Systemutveckling - Kandidatprogram i systemvetenskap 2020/2021

Bild för Systemutveckling - Kandidatprogram i systemvetenskap 2020/2021
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är ett brett samhällsvetenskapligt IT-program för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med goda framtidsutsikter. En systemvetenskaplig utbildning erbjuder möjlighet att inte bara följa utan leda den snabba utvecklingen inom IT-området.

Inriktningen systemutveckling ges i Uppsala.
Inriktningen programvaruteknik ges i Visby.

Om programmet

En systemvetare utvecklar IT-system och har god förståelse hur IT används och skapar nytta för människor såväl i privatliv som i yrkessituationer. Idag är IT en självklar del av vår vardag. Den snabba digitaliseringen av samhällsfunktioner och utvecklingen mot ett starkare kunskapssamhälle kommer att kräva många nya kompetenta systemvetare.

I en globaliserad värld finns ökade krav på tillgänglighet och kontakt mellan människor. Där spelar kommunikation och nätverkande genom appar och social media en stor roll och har totalt förändrat hur nya tjänster skapas. Dessutom kan IT bidra till en mera hållbar samhällsutveckling, till exempel genom digitala byteshandelsplatser.

Du lär dig hela systemutvecklingsprocessen med kravhantering, design, programutveckling, testning och modifiering, vilket inkluderar programmering och interaktionsdesign. Du förbereds för att tillsammans med uppdragsgivare, användare och tekniker utveckla och anpassa IT-system utgående från verksamhetens behov. Som systemvetare får du arbeta både med människor - för att utreda hur tekniken kan skapa nytta - och med teknik, exempelvis utveckling av webbapplikationer samt design och implementation av databaser.

Utbildningen förutsätter ett intresse för hur modern IT kan vara till nytta för människor - däremot krävs inga särskilda IT-kunskaper för att påbörja utbildningen. Det är en verkligt rolig utmaning att genom teknikutveckling förändra och förbättra tillvaron för människor, organisationer och samhället i stort. I utbildningen läser du kurser som förbereder dig inför detta och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med informationssystem som huvudområde. Biområdet är databasteknik.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Marie Guldevall
Från: Täby, Stockholm
Läser: Kandidatprogram i systemvetenskap

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville studera just i Uppsala och systemvetenskap var den utbildning som passade mig bäst eftersom jag ville läsa en kandidat med teknisk inriktning. Sen tyckte jag det var tilltalande att tredje terminen var valbar då jag passade på att åka på utbyte till England.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det skiljer sig en del från att studera på gymnasiet eftersom du förväntas strukturera upp större delen av dina studier. Studietakten är också högre eftersom vi mest läser kurser på 7,5 hp som bara håller på i cirka fyra veckor.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag gillar att jag själv strukturerar mitt pluggande, trots att det kan var svårt när det finns så mycket annat roligt att göra. Studentlivet i Uppsala är helt underbart och med 13 nationer finns det något för alla. Att studenterna utgör cirka en tredjedel av Uppsalas invånare bidrar till en speciell atmosfär som känns härlig och skapar en gemenskap.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag börjar oftast med föreläsning på förmiddagen, följt av lunch. Under eftermiddagen blir det eventuellt lite plugg om vi inte har föreläsning. Det varierar väldigt mycket från kurs till kurs hur dagarna ser ut – ibland har vi bara några få föreläsningar i veckan och ibland ”bor” vi i skolan.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Svårt att svara på men när jag började la jag märket till att alla var väldigt villiga att hjälpa varandra och att det var bra sammanhållning inom programmet. Studenterna i 2:an och 3:an var väldigt tillmötesgående och kom med råd och hjälp kring tentor och dylikt.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var väldigt nervös inför första tentan – jag visste inte hur det gick till och vad som förväntades av mig. Som tur var blev jag godkänd och nu är tentor en del av vardagen.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag planerar att läsa en master när jag är klar med kandidaten. Jag vill gärna läsa en master inom MDI eller webbdesign. Masterutbildningarna som institutionen erbjuder är väldigt bra, men jag kommer nog att läsa utomlands eftersom jag vill jobba internationellt i framtiden.

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Jag har sedan dag ett här i Uppsala varit engagerad i vår förening, Uppsala Systemvetare, och ett av mina bästa minnen är då jag var general för insparken som föreningen anordnar. Det är två veckor av massa roliga aktiviteter och härliga människor. Så himla kul! Jag har också varit i England på utbyte under min tredje termin och det är något av det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det ligger väldigt högt bland mina bästa minnen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Någonstans längs Fyrisån eller ängarna ut vid Flogsta. Ekoparken är inte heller så tokig en solig eftermiddag.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg, utan tvekan.

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis har jag tagit min masterexamen och jobbar utomlands någonstans med något jag tycker om.

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

År 1
Utbildningen börjar med en introduktion till ämnesområdet omfattande systemutveckling, programutveckling, databaser samt webbprogrammering och e-tjänster. Dessutom inhämtas baskunskaper i matematik, vilket underlättar förståelsen för datorns arbetssätt och för hur datorprogram kan byggas upp. Därtill ingår en introduktion till människa-datorinteraktion.

År 2
Under andra årets första termin studeras ett biområde som till exempel företagsekonomi, pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap, datavetenskap, biologi och lingvistik. Verksamhetsinriktad systemutveckling, informations- och IT-säkerhet, IT-rätt samt logik studeras den andra terminen.

År 3
Det avslutande året ger fördjupning i ämnesområdet med fortsättningskurser inom verksamhetsinriktad systemutveckling och objektorienterad programutveckling samt kurser inom avancerad dataanalys, Internetbaserade system och informationsinfrastruktur. Under sista terminen ges även en kurs i forskningsmetod till stöd för det avslutande examensarbetet.

Om undervisningen

Utbildningen ges i Uppsala. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Arbete sker ofta i form av projekt där samverkan är en viktig förutsättning. En del av kurserna kan komma att ges på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats. Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter.

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid lärosäten utomlands. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina studier men det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Som systemvetare kan man jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Självklart kan du även satsa på en karriär som forskare.

Yrkesbenämningar är till exempel

 • systemutvecklare
 • projektledare
 • systemarkitekt
 • spelutvecklare
 • testledare
 • applikationsutvecklare
 • programmerare, webbutvecklare
 • databasdesigner
 • IT-strateg
 • verksamhetsutvecklare eller
 • IT-pedagog.
Utbildningen ger behörighet till masterutbildningar vid Uppsala universitet i systemvetenskap, i människa-datorinteraktion och i management, kommunikation och IT samt i förlängningen forskarutbildning inom området informationssystem.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Systemutveckling

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2202 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Systemutveckling, Uppsala: Tina Kekkonen

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Programvaruteknik, Visby: Thomas Ejnefjäll

thomas.ejnefjall@im.uu.se

0498-10 82 75

Institutionen för informatik och media, Uppsala

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 Uppsala

018-471 10 11, 018-471 10 10

Institutionen för informatik och media, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.