Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem) - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Läsåret 2022/2023

Bild för Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem) - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2022/2023
Anmälan

Vill du vara med och forma framtidens dator- och mediekunniga ungdomar? Vid ämneslärarprogrammet får du en utbildning i teknik - med inriktning mot datateknik. Du kommer att kunna undervisa om IT, kommunikation och digitala medier. Att arbeta som ämneslärare i teknik är roligt och engagerande och det tillåter ett stort mått av kreativitet, både för dig och dina elever.

Om programmet

Vid Uppsala universitet får du en unik kombination av datavetenskaplig och ämnesdidaktisk utbildning med närhet till forskning i världsklass. Utbildningen ger dig kunskap om datorteknik och färdigheter i IT-system och mjukvaruutveckling och ger dig en stabil grund för framtida kompetensutveckling i ett ämne under stark utveckling.

Det ämnesdidaktiska fokuset ligger på orientering om viktiga, relevanta forskningsresultat och hur de kan implementeras i undervisningen. Här behandlas såväl undervisningsplanering som utförande och bedömning. Dessutom behandlas aspekter som IT:s roll i samhället och lärarens roll som ambassadör för ämnet.

Som lärarstudent i teknik med inriktning mot datateknik får du förutom ämneskunskapen

 • lära dig implementera viktiga, relevanta forskningsresultat i din undervisning
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet teknik med inriktning mot datateknik
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör praktik på någon skola.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Axel Johansson
Kommer från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde ämneslärarutbildningen för att jag anser att det är extremt viktigt med bra lärare i skolorna eftersom eleverna lär sig mycket mer då. Inriktningen ämneslärare valde jag för att jag ville arbeta med lite äldre elever och också för att lämna valet öppet mellan högstadiet och gymnasiet. Jag valde också Uppsala universitet eftersom studentlivet är så pass bra här. Det är verkligen som helt ny och annan del av Uppsala, även för mig som bott i Uppsala hela livet.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Hittills är jag väldigt nöjd med utbildningen. Jag har pluggat engelska och naturkunskap och själv tycker jag att båda ämnesinstitutionerna har varit bra.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Roligast är såklart praktik-perioderna när man får komma ut i skolorna och testa på att lära ut. Men det var även väldigt roligt att få åka till Lysekil på västkusten i en vecka på fältkurs i biologi. Mest intressant är pedagogikkurserna, bland annat ledarskapskursen och specialpedagogiken.

Hur var första tiden?
– Första terminen var bland det roligaste i mitt liv. Om du vill träffa nya människor på lärarprogrammet så måste du vara med på Lärarinsparken. Det är extremt roligt och man lär snabbt känna massvis med olika fina människor som pluggar till lärare. Det är väldigt lätt att lära känna folk eftersom alla är i samma sits, man vill lära känna nya människor. Det är mitt hetaste tips för er nya studenter!

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Ämneslärare blir indelade i klasser beroende på vilket ämne man väljer. I engelskan var vi runt 35 studenter uppdelade på två klasser. Vi umgicks rätt mycket med vår klass men man klamrar sig ofta fast vid några stycken som man umgås mest med. På naturkunskapen läste jag först Biologi A i en klass med åtta andra studenter, så vi blev snabbt rätt tajta. Jag är på min åttonde termin nu och umgås fortfarande med folk från båda mina klasser och med folk från Lärarinsparken från första terminen.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är studentlivet och nationslivet. Försök verkligen ta vara på och testa på allt som intresserar dig. Engagera dig i studentföreningar, jobba på nation, träna med studentgrupper, gå på nation och så vidare. Det låter klyschigt, men utnyttja tiden som student.

Vad har varit mest utmanande?
– Jag pluggade en ämnestermin i kemi som ingår i naturkunskapen som var väldigt svår. Det gäller generellt med plugg att hitta en studieteknik som passar en själv. För mig var det att gå på allt schemalagt och plugga hårt med klasskompisar. Oftast är det enklare att plugga tillsammans om man stöter på något svårt.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att bli en så duktig och mångsidig lärare som möjligt. Det finns inget mer tillfredsställande i yrket än när man förklarar något till en elev och ser ”Aha”-blicken i deras ansikten.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Campus1477.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg.

Vad gör du om fem år?
– Jobbar förhoppningsvis på en bra skola i Uppsala med många trevliga kollegor.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden

 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
 • ämnesstudier i dina två undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Utbildningen omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 hp och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Ämnet teknik med inriktning mot datateknik1 kombineras med ämnet matematik. Då ämnesstudierna i teknik med inriktning mot datateknik är starkt kopplade till matematik kommer du att starta dina studier med att läsa kurser i matematik. Under din fortsatta utbildning kommer du att varva matematikkurser med kurser i datateknikämnen och kurser i datavetenskapens didaktik. Ordningen på kurserna och terminerna påverkas till stor del av dina egna val av ämnesspecialisering.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Du skriver minst två självständiga arbeten inom dina ämnesstudier. I ett arbete inom respektive ämne förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande för att ge arbetet en ämnesdidaktisk inriktning.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan som omfattar 60 högskolepoäng behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel barn- och ungas identitetsutveckling, skolans plats i samhället, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. I den verksamhetsförlagda utbildningen som omfattar 30 högskolepoäng får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

1Teknik med inriktning mot datateknik kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnena engelska, svenska, svenska som andraspråk, biologi, kemi eller naturkunskap. Då krävs en termins extra studier i matematik om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i teknik. Studierna i matematik ingår inte i teknikämnet och kan inte räknas med i examen. För en ämneskombination med biologi krävs därutöver 30 hp kemi. Dessa 30 hp ingår inte i biologiämnet och kan därmed inte tas med i examen.

Kurser inom programmet

Exempel på studiegång med teknik med inriktning mot datateknik som huvudämne:

Termin 1

Baskurs i matematik 5 hp

Introduktionskurs till matematikstudier 5 hp

Envariabelanalys 10 hp

Algebra I 5 hp

Linjär algebra och geometri I 5 hp

Termin 2

Statistik för lärare 5hp

Linjär algebra och geometri II 5hp

Flervariabelanalys 10 hp

Matematikens historia 10 hp

Termin 3

Utbildningens framväxt och villkor 7,5 hp

Ledarskap 7,5 hp

VFU I 7,5 hp

Lärande och utveckling 7,5 hp

Termin 4

Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar 10 hp

Programmeringsteknik I 5 hp

Människa och datorinteraktion 5 hp

Beräkningsvetenskap I 5 hp

Programmeringsteknik II för ämneslärare 5 hp

Termin 5

Algoritmer och datastrukturer I 5 hp

Databasteknik I 5 hp

Datakommunikation I 5 hp

Algoritmer och datastrukturer II 5 hp

Operativsystem I 5 hp

Ämnesdidaktik för ämneslärare 5 hp

Termin 6

Specialpedagogik 7,5 hp

VFU II 7,5 hp

Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp

Läroplansteori och didaktik 7,5 hp

Termin 7

Informationsutvinning 5 hp

Funktionell programmering 5 hp

Beräkningsvetenskap II 5 hp

Självständigt arbete i datateknik 15 hp

Termin 8

Matematikundervisningens praktik 5 hp

Matematikens historia II 5 hp

Matematikprojekt med Latex 5 hp

Självständigt arbete i matematikdidaktik 15 hp

Termin 9

Bedömning och betygssättning 7,5 hp

Utvecklings- och utvärderingsarbete 7,5 hp

VFU III i ämnesstudier (matematik) 7,5 hp

VFU III i ämnesstudier (teknik med inriktning mot datateknik) 7,5 hp

Termin 10

IT, etik och organisation 5 hp

Elektronisk handel - utvecklingsprojekt 10 hp

Fördjupning i teknik inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning 15 hp

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssystem)

330 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4071 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4/Matematik E, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Programstart och registrering

När du blivit antagen till ingångsämnet teknik med inriktning mot datateknik inom Ämneslärarprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Du kan registrera dig på programmets första kurser när du har aktiverat ditt studentkonto. På www.uu.se/student finns information om hur och när du senast måste registrera dig för att behålla din plats på programmet. Du kommer att påbörja dina programstudier med att läsa kurser vid Matematiska institutionen. Första terminens kurser är följande:

 • Baskurs i matematik 5 hp (frivillig kurs)
 • Introduktionskurs till matematikstudier, ämneslärare 5 hp
 • Envariabelanalys 10 hp
 • Algebra I 5 hp
 • Linjär algebra och geometri I 5 hp

Om du har frågor om din kursregistrering kontakta Matematiska institutionen.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder att påbörja programmet är det viktigt att du lämnar återbud på www.antagning.se så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-02