Turkiska språk - Masterprogram i språk

Läsåret 2022/2023

Bild för Turkiska språk - Masterprogram i språk 2022/2023
Anmälan

Masterprogram i språk med inriktning mot turkiska språk tillhandahåller kompetens i hela språkfamiljen och avancerade kunskaper i turkisk lingvistik och filologi.

Om programmet

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen. Du väljer att fördjupa dig inom ett eller flera av huvudområdena. Det kan vara språk, litteratur, lingvistik med mera.

Även kurser från andra fakulteter kan tas med i examen för att ytterligare specialisera din utbildning. Programmet ger dig möjlighet att läsa arbetslivsinriktade kurser som är specialutformade för språkstuderande. Studierna är forskningsförberedande och ger redan efter första året behörighet till utbildning på forskarnivå.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med turkiska språk som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod, samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läses två kurser inom turkiska språk.

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet turkiska språk (15 hp). Resterande 15 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning (7.5 hp) samt en valbar kurs inom turkiska språk eller ett andra ämne (7.5 hp).

Den tredje terminen innehåller valbara kurser inom turkiska språk och/eller andra ämnen.

Under den fjärde terminen skriver du ditt examensarbete (30 hp).

Det finns möjlighet till praktik omfattande 7,5 hp eller 15 hp.

Om undervisningen

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ingå i examen.

Under utbildningens första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter. Möjlighet till praktik finns.

Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Karriär

Genom att fullfölja masterprogrammet i språk med inriktning mot turkiska språk införskaffar du goda praktiska kunskaper i turkisk lingvistik och filologi. Du kommer dessutom utveckla metodiska och analytiska färdigheter vilka kommer att förbereda dig antingen för forskarutbildning eller för anställning utanför universitetet inom ett brett spektrum av arbetsområden.

Turkiska språk, som talas av ungefär 200 miljoner människor, sträcker sig över ett brett geografiskt område från Balkan genom Centralasien till nordöstra Sibirien. På grund av Turkiets och Kazakstans strategiska läge kommer kunskaper i och om turkiska språk vara av avgörande betydelse under mycket lång tid framöver.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Turkiska språk

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5311 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med turkiska som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@moderna.uu.se

018-471 14 31

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

018-471 1297

info@moderna.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02