Apotekarprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Apotekarprogrammet 2023/2024
Anmälan

Som apotekare är du samhällets läkemedelsexpert och förberedd för en karriär med hela Europa som arbetsmarknad. Behovet av nya läkemedel är stort och din kunskap om läkemedel kommer alltid att behövas inom det privata näringslivet, myndigheter och inom sjukvården. Läkemedelsområdet är i ständig utveckling och på Apotekarprogrammet i Uppsala utvecklar du den kompetens som krävs för att göra världen lite friskare.

Om programmet

Läkemedelsområdet är i ständig utveckling. Läkemedelsbehandlingarna blir allt mer komplexa och skräddarsys allt oftare till den individuella patienten. Behovet av nya läkemedel i kampen mot antibiotikaresistens och svåra sjukdomar är stort. Kunskap om läkemedel kommer alltid att behövas. Apotekarprogrammet är en femårig utbildning där du studerar människokroppen och sjukdomar ur ett läkemedelsperspektiv. Du lär dig hur läkemedel utvecklas och används på ett optimalt sätt.

Under utbildningen får du

  • förståelse för läkemedlens verkan på människokroppen
  • lära dig att utveckla och kvalitetssäkra läkemedel från idé till färdig produkt till hur användning påverkar patienter
  • möjlighet att specialisera dig inom området med valbara kurser och fördjupningsprojekt.

Som färdig apotekare spelar du en viktig roll som samhällets läkemedelsexpert. Oavsett arbetsplats förväntas du kunna lösa läkemedelsrelaterade problem och att kommunicera på ett yrkeskunnigt sätt. På Apotekarprogrammet i Uppsala utvecklar du din professionella förmåga med tydligt fokus på olika karriärvägar; från forskning och rådgivning till teamarbete inom hälso- och sjukvård. Med två perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU; apotekspraktik) ökar du dessutom din förståelse för yrkesutövningen.

Utbildningen innehåller biologi, kemi, matematik och många andra ämnesområden. Den leder till mycket goda karriärmöjligheter.

Examen

Utbildningen inkluderar sex månaders verksamhetsförlagd utbildning (VFU; apotekspraktik) och leder till en apotekarexamen (Master of Science in Pharmacy), som är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som apotekare inom hälso- och sjukvårdsområdet inklusive apotek.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sally Baderdin
Kommer från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag hörde talas om yrket som apotekare i relativt ung ålder, och det var den utbildningen jag hade i åtanke när jag började läsa på gymnasiet. Under min gymnasietid läste jag på en hel del om utbildningen, dess innehåll och vilka möjligheter som fanns efter examen. Ju mer jag läste på, desto mer insåg jag att apotekarprogrammet var något för mig. Innehållet i utbildningen överensstämde väldigt bra med det jag var intresserad av – kemi, biologi och farmaci – och den breda arbetsmarknaden lockade.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Ja det gör den! Utbildningen har ett brett och unikt innehåll, och vi läser många kurser som enbart läses på farmaciutbildningarna. Något många kanske inte riktigt känner till är att apotekarprogrammet är en forskningsförberedande utbildning, och som apotekare kan man arbeta inom flera olika fält, vilket jag verkligen tycker speglar sig i utbildningens innehåll.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det är mycket på utbildningen som jag tycker varit intressant hittills. Att kunna förstå hur läkemedel påverkar människokroppen, och få lära sig om hela kedjan från det att ett läkemedel tillverkas tills att det kommer ut på marknaden och når kunder och patienter är väldigt häftigt. För mig som har ett stort intresse för kemi har det varit roligt att få läsa kemi på djupet, och förstå hur kemin utgör grunden till läkemedel.

Hur var första tiden?
– Den första tiden kändes det lite nervöst och det var så mycket nytt. Så småningom kom jag dock in i det hela, och hittade människor i min klass att hänga med. Det fanns även många tillfällen till att träffa människor under olika evenemang som anordnades av vår egna kår, Farmacevtiska Studentkåren.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Jag personligen upplever sammanhållningen som bra, och man ges många tillfällen till att möta och lära känna studenter i de andra terminerna. På vårt egna kårhus möts studenter från olika terminer på både apotekare – och receptarieprogrammet, och vid fakulteten ges det möjlighet till engagemang. Jag som verksam i både kåren och fakulteten har lärt känna många av mina medstudenter på så sätt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är att det finns mycket att göra och ta del av utöver studierna. Det finns mycket att engagera sig i och på så sätt lära känna andra studenter. På universitetet finns det även möjlighet till att fördjupa sig i studier utanför programmet om det önskas.

Vad har varit mest utmanande?
– Det mest utmanande för mig måste nog varit övergången från gymnasium till universitet. På universitetet är det mycket eget ansvar, och upplägget skiljer sig åt en del från gymnasiet. Det gäller att hitta sin egen studieteknik och sitt sätt att plugga på. Idag, nästan halvvägs i utbildningen, kan jag säga att trots att universitetsstudier är utmanande är de att föredra, då jag får läsa det jag är intresserad av.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag vill kunna använda och tillämpa det som lärts ut under utbildningen i mitt framtida arbete för att bidra med något meningsfullt. Vare sig det är inom industrin, vården, forskningen eller apoteksbranschen är kompetensen som farmaceuter besitter otroligt viktig!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– På sistone har jag spenderat en hel del tid på vårt fina kårhus, Pharmen, mitt i Uppsala Science Park.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– En bal på Uppsala slott är enligt mig helt underbart!

Vad gör du om fem år?
– Om fem år ser jag mig själv möjligtvis mitt uppe i mina doktorandstudier eller inom industrin där jag arbetar med kvalitet eller på labb. Som apotekare finns det mycket att välja på, och man vet aldrig vilka möjligheter framtiden för med sig.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Du inleder det första året med en introduktionskurs kring läkemedel och apotekarens framtida yrkesroller och fortsätter sedan med grundläggande kurser inom kemi, matematik och cell- och infektionsbiologi; allt med läkemedelsinriktning.

Under år två får du ett helhetsperspektiv på läkemedlens verkan på människokroppen. Du läser om kroppens anatomi och organfunktion, hur läkemedel verkar och omsätts i kroppen samt statistisk metodik inom läkemedelsområdet.

År tre lär du dig om hur läkemedel utvecklas till färdig produkt och hur man säkerställer kvalitet. Du inhämtar även kunskap om hur läkemedel används på bästa sätt utifrån både patient- och samhällsperspektiv. År tre får du också din första erfarenhet av apoteksbranschen genom en verksamhetsförlagd utbildning (VFU; apotekspraktik) med fokus på egenvård och kommunikation.

År fyra fördjupar du dina kunskaper kring utveckling av ett läkemedel från idé till produkt. En hel termins valbara kurser, på campus eller utomlands, ger dig ytterligare möjlighet att fördjupa dig inom områden som känns viktiga för dig och din framtid.

Programmets sista år ägnar du åt fortsatt fördjupning genom ett självständigt projekt samt en andra VFU-period på apotek med fokus på receptbelagda läkemedel och läkemedelsrådgivning.

Du får under programmet en serie terminsövergripande kurser i professionell utveckling. Här tar du del av verklighetsbaserade frågeställningar och uppgifter samt utvecklar din muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga som relaterar till yrket.

Kurser inom programmet

År 1

Grundläggande farmaceutisk vetenskap, 2,5 hp

Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert, 1 hp

Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning, 14,5 hp

Farmaceutisk cellbiologi, 11 hp

Infektionsbiologi, 9 hp

Biofysikalisk kemi med matematik, 9 hp

Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi, 9 hp

Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation, 4 hp

År 2

Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi, 8,5 hp

Fysiologi, 7,5 hp

Farmakologi, 11 hp

Professionell utveckling 3: Apotekare - utredare av läkemedelseffekter, 3 hp

Läkemedelskemi, 6 hp

Toxikologi, säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7 hp

Farmakokinetik och farmakodynamik, 9 hp

Statistik och prediktion inom läkemedelsområdet, 5 hp

Professionell utveckling 4: Apotekare - forskning och kritisk granskning, 3 hp

År 3

Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi, 8 hp

Farmaceutisk fysikalisk kemi, 6,5 hp

Galenisk farmaci I, 7 hp

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 5,5 hp

Professionell utveckling 5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet, 3 hp

Tillämpad apoteksfarmaci I (verksamhetsförlagd utbildning), 15 hp

Farmakoterapi, 6 hp

Farmakognosi, 6 hp

Professionell utveckling 6: Apotekare - läkemedelsrådgivare till patient och samhälle, 3 hp

År 4

Farmaceutisk bioteknik med immunologi, 5,5 hp

Tillämpad läkemedelskemi, 6 hp

Läkemedelsanalys, 9,5 hp

Galenisk farmaci II, 7 hp

Professionell utveckling 7: Apotekare - utvecklare av nya läkemedel, 2 hp

Valbara kurser, 30 hp

År 5

Fördjupningsprojekt, 30 hp

Fördjupad läkemedelsanvändning, 5 hp

Tillämpad apoteksfarmaci II med författningar (verksamhetsförlagd utbildning), 24 hp

Professionell utveckling 8: Apotekare - läkemedelsexpert i professionell samverkan, 1 hp

Om undervisningen

Apotekarprogrammet förutsätter studier på heltid. Föreläsningar varvas med andra typer av undervisningsmoment som seminarier, laborationer och gruppövningar. Du läser normalt tre till fyra ämneskurser samt en kurs i professionell utveckling per termin och delvis parallellt.

Många lärare på den farmaceutiska fakulteten vid Uppsala Universitet - den enda i Sverige - forskar inom det område de undervisar i vilket gör att du är nära aktuell forskning och kunskap inom läkemedelsområdet. Du har även möjlighet att själv välja kurser under termin åtta och nio inklusive en termins fördjupningsprojekt.

Examinationen sker bland annat genom tentamina, muntliga och skriftliga redovisningar och laborationer. Huvuddelen av kurslitteraturen är engelskspråkig och viss undervisning kan genomföras på engelska.

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att studera utomlands, både i Europa och i övriga världen. Vanligtvis sker utbyten med universitet som ger kurser på engelska, men du som talar fler språk har ett större utbud. Som apotekarstudent passar det att åka på utbyte under termin åtta och nio då du har möjlighet att välja kurser och fördjupningsprojekt som intresserar dig. Populära studieländer är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA.

Karriär

Som läkemedelsexpert och apotekare har du många olika karriärmöjligheter. Om du väljer att arbeta inom apoteksområdet kan du ha övergripande ansvar för läkemedelshantering och kvalitetssäkring, eller arbeta som chef. Du kan även arbeta med att säkerställa att patienten får rätt läkemedel, med fördjupad läkemedelsrådgivning samt vidareutbildning av personal.

Inom sektorn för vård och omsorg kan du som apotekare arbeta med läkemedelsgenomgångar för patienter eller på vårdavdelning tillsammans med övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

På myndigheter som Läkemedelsverket arbetar många apotekare med godkännande av nya läkemedel och nya apotek, med läkemedelsinformation och biverkningar av läkemedel.

Inom läkemedelsindustrin kan du ansvara för tillverkning, arbeta med tester och registrering av nya läkemedel eller arbeta med marknadsföring och försäljning. Inriktar du dig på forskning kan du jobba inom både universitetsvärlden och läkemedelsindustrin. Apotekarprogrammet ger en god inblick i vetenskaplig arbetsmetodik, vilket är av speciellt värde i utvecklings- och forskningsarbete inom läkemedelsområdet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Apotekarprogrammet

300 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3100 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 650000 kr

Apotekarprogrammet

300 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P8100 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 650000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För generella frågor om programmet, kontakta farmaceutiska studievägledningen

farmstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 43 27, 018-471 50 76

För frågor angående programmets innehåll, kontakta programsamordnare Lisa Fredriksson Carreras

lisa.fredriksson@farmbio.uu.se

018-471 4278

Farmaceutiska fakulteten

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02