Apotekarprogrammet 2019/2020

Bild för Apotekarprogrammet 2019/2020
  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Vill du bidra till en friskare värld? Vill du ha en framtidssäker yrkesexamen med många karriärmöjligheter? På Apotekarprogrammet i Uppsala studerar du kemi och biologi på unikt sätt som förbereder dig för en karriär som läkemedelsexpert med hela Europa som din arbetsmarknad.

Om programmet

Läkemedelsområdet är i ständig utveckling. Läkemedelsterapierna blir allt mer komplexa och skräddarsys allt oftare till den individuella patienten. Behovet av nya läkemedel i kampen mot antibiotikaresistens och svåra sjukdomar är stort. Kunskap om läkemedel kommer alltid att behövas. Apotekarprogrammet är en femårig utbildning där du studerar människokroppen och sjukdomar ur ett läkemedelsperspektiv. Du lär dig hur läkemedel utvecklas och används på ett optimalt sätt.

Som färdig apotekare spelar du en viktig roll som samhällets läkemedelsexpert. Oavsett arbetsplats förväntas du kunna lösa läkemedelsrelaterade problem och att kommunicera på ett yrkeskunnigt sätt. På Apotekarprogrammet i Uppsala utvecklar du din professionella förmåga genom en serie delkurser som löper genom hela programmet med tydligt fokus på dina olika karriärvägar; från forskning och rådgivning till teamarbete inom hälso- och sjukvård. Med två praktikperioder på apotek ökar du dessutom din förståelse för yrkesutövningen.

Examen

Programmet inklusive sex månaders apotekspraktik leder till en apotekarexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som apotekare inom hälso- och sjukvårdsområdet inklusive apotek.

Upplägg

Du inleder det första året med en introduktionskurs kring läkemedel och apotekarens framtida yrkesroller och fortsätter med grundläggande kurser inom kemi, matematik och cell- och infektionsbiologi; allt med läkemedelsinriktning.

Programmets andra år förmedlar ett helhetsperspektiv på läkemedlens verkan på människokroppen. Du läser om kroppens anatomi och organfunktion, hur läkemedel verkar och omsätts i kroppen samt statistisk metodik inom läkemedelsområdet.

År tre lär du dig om hur läkemedel utvecklas till färdig produkt och hur man säkerställer kvalitet. Du inhämtar även kunskap om hur läkemedel används på bästa sätt utifrån både patient- och samhällsperspektiv. År tre får du också din första erfarenhet av apoteksbranschen genom en praktik med fokus på egenvård och kommunikation.

År fyra fördjupar du dina kunskaper kring utveckling av ett läkemedel från idé till produkt. En hel termins valbara kurser, på campus eller utomlands, ger dig ytterligare möjlighet att fördjupa dig inom områden som känns viktiga för dig och din framtid.

Programmets sista år ägnar du åt fortsatt fördjupning genom ett självständigt forskningsprojekt samt en andra praktikperiod på apotek med fokus på receptbelagda läkemedel och läkemedelsrådgivning.

För att redan från början belysa apotekarens framtida yrkesroller ger vi en serie terminsövergripande kurser i professionell utveckling. Här tar du del av verklighetsbaserade frågeställningar och uppgifter samt muntlig och skriftlig kommunikationsträning relaterat till yrket.

Kurser inom programmet

År 1
Grundläggande farmaceutisk vetenskap
Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert
Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning
Farmaceutisk cellbiologi
Infektionsbiologi
Biofysikalisk kemi med matematik
Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi
Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation

År 2
Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi
Fysiologi
Farmakologi
Professionell utveckling 3: Apotekare - utredare av läkemedelseffekter
Läkemedelskemi
Toxikologi, säkerhetsvärdering och farmakovigilans
Farmakokinetik och farmakodynamik
Statistik och prediktion inom läkemedelsområdet
Professionell utveckling 4: Apotekare - forskning och kritisk granskning

År 3
Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi
Farmaceutisk fysikalisk kemi
Galenisk farmaci I
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav
Professionell utveckling 5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet
Tillämpad apoteksfarmaci I (verksamhetsförlagd utbildning)
Farmakoterapi
Farmakognosi
Professionell utveckling 6: Apotekare - läkemedelsrådgivare till patient och samhälle

År 4
Farmaceutisk bioteknik med immunologi
Tillämpad läkemedelskemi
Läkemedelsanalys
Galenisk farmaci II
Professionell utveckling 7: Apotekare - utvecklare av nya läkemedel
Valbara kurser

År 5
Fördjupningsprojekt
Fördjupad läkemedelsanvändning
Tillämpad apoteksfarmaci II med författningar (verksamhetsförlagd utbildning)
Professionell utveckling 8: Apotekare - läkemedelsexpert i professionell samverkan

Om undervisningen

Apotekarprogrammet förutsätter studier på heltid. Du har daglig schemabunden undervisning. Föreläsningar varvas med studentaktiverande undervisningsmoment som seminarier, laborationer och gruppövningar. Du läser normalt tre till fyra ämneskurser samt en kurs i professionell utveckling per termin och delvis parallellt.

Många lärare på den farmaceutiska fakulteten i Uppsala - den enda i landet - forskar inom det område de undervisar i vilket gör att du är nära aktuell forskning och kunskap inom läkemedelsområdet. Du har även möjlighet att själv välja kurser under termin åtta och nio inklusive en termins fördjupningsprojekt.

Examinationen sker bland annat genom tentor, muntliga och skriftliga redovisningar och laborationer. Huvuddelen av kurslitteraturen är engelskspråkig och viss undervisning kan genomföras på engelska.

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att studera utomlands, både i Europa och i övriga världen. Vanligtvis sker utbyten med universitet som ger kurser på engelska, men du som talar fler språk har ett större utbud. Som apotekarstudent passar det att åka på utbyte under termin åtta och nio då du har möjlighet att välja kurser och fördjupningsprojekt som intresserar dig. Populära studieländer är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA.

Karriär

Som samhällets läkemedelsexpert och apotekare har du många olika karriärmöjligheter. Du kan arbeta på apotek, sjukhus, myndigheter, universitet och inom läkemedelsindustrin, eller varför inte bli egenföretagare; kanske inom e-hälsa eller med utveckling av läkemedelsrelaterade tjänster.

Inom apoteksväsendet kan du ha övergripande ansvar för läkemedelshantering och kvalitetssäkring, eller som chef. Du kan även arbeta med att säkerställa att patienten får rätt läkemedel, med fördjupad läkemedelsrådgivning samt vidareutbildning av personal.

Inom sektorn för vård och omsorg kan du som apotekare arbeta med läkemedelsgenomgångar för patienter eller på vårdavdelning tillsammans med övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

På myndigheter som Läkemedelsverket arbetar många apotekare med godkännande av nya läkemedel och nya apotek, med läkemedelsinformation och biverkningar av läkemedel.

Inom läkemedelsindustrin kan du ansvara för tillverkning, arbeta med tester och registrering av nya läkemedel eller arbeta med marknadsföring och försäljning. Inriktar du dig på forskning kan du jobba inom både universitetsvärlden och läkemedelsindustrin. Apotekarprogrammet ger en god inblick i vetenskaplig arbetsmetodik, vilket är av speciellt värde i utvecklings- och forskningsarbete inom läkemedelsområdet.

Behörighet och anmälan

Apotekarprogrammet

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3100 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 650000 kr

Apotekarprogrammet

300 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P8100 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 650000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Farmaceutiska studievägledningen

farmstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 43 27, 018-471 50 76

Farmaceutiska fakulteten

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.