Masterprogram i biologiska läkemedel

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i biologiska läkemedel 2023/2024
Anmälan

Innovativa terapier som nya vaccin, gen- och cellterapi och immunoterapier är exempel på biologiska läkemedel - ett växande fält inom både forskning och industri. I masterprogrammet i biologiska läkemedel lär du dig om hela livscykeln för biologiska läkemedel, från design till produktion, testning och användning. Utbildningen förbereder dig för en karriär inom forskning och utveckling, i akademin och i biotechindustrin.

Om programmet

Biologiska läkemedel gör att man kan behandla sjukdomar på ett nytt sätt. Men med den ökade komplexiteten kommer andra problem och under utbildningen lära du dig om både möjligheter och begränsningar med denna innovativa typ av terapier.

Design och produktion skiljer sig från utvecklingen av småmolekylära läkemedel och genom kurserna i programmet kommer du kunna lära dig om:

  • designstrategier för biologiska läkemedel
  • produktion av rekombinanta proteiner
  • in silico-analys av biologiska läkemedel
  • preklinisk och klinisk testning
  • regulatoriska aspekter
  • hälsoekonomiska utvärderingar.

Programmet är direkt kopplat till världskända forskargrupper inom peptid- och proteinläkemedel, modellering och proteomik vid Uppsala universitet. Som student på programmet kommer du få kontakt med biotech-företag via nätverksträffar. Du kommer även skapa dig ett kontaktnät inom akademin via mentorsprogrammet, kursledare och inbjudna föreläsare.

Programmet förbereder dig för en karriär inom forskning och utveckling i akademin så väl som inom industrin, och för att arbeta med godkännanden vid myndigheter och med patentfrågor.

Studentprofil

Programmet kommer bestå av 30-50 studenter från Sverige och hela världen med en kandidatexamen i till exempel farmaci, bioteknik, biokemi eller biomedicin. Det här gör att du har möjlighet att lära av och bygga ett nätverk av människor från många olika länder med olika bakgrund.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Nivetha Dayanidhi
Från: Indien

Hur valde du ditt program?
– Jag ville studera och forska i läkemedelsutveckling och forskning, där biologiska läkemedel är en del av det. Det är just nu den mest uppåtgående terapiformen inom läkemedelsindustrin.

Vad är speciellt med ditt program?
– Inom programmet studerar du vacciner, antikroppar och hormonbehandlingar. Det är vad nuvarande och framtida hälso- och sjukvård behöver, riktad terapi med färre biverkningar. Det är ett nytt program!

Hur är det att vara en internationell student?
– Uppsala är den mest välkomnande platsen för internationella studenter. Jag kände mig hemma och trygg. Hela staden är till för studenter och för deras möjlighet att leva.

Vad är det bästa med att studera vid Uppsala universitet?
– Uppsala universitet har unika och framåtsträvande utbildningar. Det är en plats för innovation och forskning. Alla mina dolda kreativa idéer kom ur mig efter att jag började på Uppsala universitet. Uppsala universitet visade mig också att lyssna på föreläsningar inte är det enda sättet att studera, grupparbeten, inlämningsuppgifter och presentationer hjälper också till att få kunskap.

– Grupparbete och presentationer är den bästa delen av att studera, tillsammans med mycket forskning om biologi. Jag känner att jag har fått så mycket mer kunskap efter att ha kommit hit. Jag fick många vänner från olika länder från grupparbetet.

Kommer du ihåg ditt första intryck av Uppsala? Berätta!
– Uppsala var väldigt livligt och färgglatt när jag kom på sommaren. Många evenemang och aktiviteter ägde rum för att underhålla nya studenter.

Nämn några saker du gör den här veckan!
– Det finns grupparbeten för en teoretisk labbpresentation, och gästföreläsare från industrier.

Vad är din anledning till att studera, eller ditt slutmål?
– Att bli forskare inom biologiska läkemedel för epilepsi. Jag planerar att doktorera efter min master och fortsätta min forskning inom biologi.

Tre snabba frågor:
Vilket är ditt favoritställe i Uppsala?
– V-dala nation, en mycket händelserik plats.

Var ser du dig själv om fem år?
– Som forskare med post-doc.

Var är det bästa stället att studera?
– BMC och biblioteket.

Våren 2023.

Upplägg

Det första året läser du obligatoriska kurser där du får en bred kunskap om biologiska läkemedel. Programmet inleds med en orienteringskurs som täcker in relevanta ämnen för att ge alla studenter samma grund att stå på inför resten av programmet. Därefter följer fördjupningskurser i design, livscykelanalys samt farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel. Du läser också kurser i analytiska metoder för preklinisk prövning av biologiska läkemedel, om strategier och metoder för produktion och om tekniker för in silico-analys av biologiska läkemedel.

Under andra året väljer du kurser, antingen bland rekommenderade inriktningar mot till exempel produktion eller försöksdesign eller fritt bland valbara fördjupande kurser som är relevanta för programmet. Slutligen gör du ditt självständiga masterprojekt på företrädesvis 45, alternativt 30 högskolepoäng, antingen hos någon av våra institutioner inom universitetet, eller externt vid ett annat universitet, myndighet eller inom läkemedels- eller bioteknikindustri.

Kurser inom programmet

År 1

Orienteringskurs för biologiska läkemedel 7,5 hp

Biologiska läkemedel 7,5 hp

Livscykelanalys av biologiska läkemedel 7,5 hp

Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel 7,5 hp

Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling 7,5 hp

Utveckling av biologiska läkemedel 7,5 hp

Proteomik för läkemedelsutveckling 7,5 hp

Databaserad farmaceutisk modellering 7,5 hp

År 2

Val mellan antingen 15 hp valbara kurser inom för ämnet relevanta områden följt av masterprojekt på 45 hp eller 30 hp valbara kurser inom för ämnet relevanta områden följt av masterprojekt på 30 hp.

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, teoretiska och praktiska laborationer, case studies och seminarier. Föreläsare är antingen aktiva forskare inom sitt respektive ämne eller inbjudna från industrin eller kliniken. Undervisningsämnena är kopplade till aktuell forskning och de praktiska elementen är ofta direkt kopplade antingen till den forskning som pågår på universitetet eller till aktuell vetenskaplig litteratur. Arbetet sker både i grupp och individuellt.

Undervisningen sker på engelska och på campus i Uppsala. Obligatoriska moment framgår av respektive kursplan.

Studera utomlands

Programmet avslutas med ett masterprojekt som kan löpa över en och en halv termin. Detta erbjuder mycket goda möjlighet att förlägga projektet vid ett utländskt universitet eller företag.

Karriär

Biologiska läkemedel är ett växande område inom läkemedelsutveckling, vilket betyder en ökad efterfrågan av personal med utbildning inom detta område. Behovet av personer med utbildning inom biologiska läkemedel blir allt större både inom industrin och inom myndigheter i och med att allt fler produkter ska utvecklas och godkännas. Masterprogrammet i biologiska läkemedel ger dig en bred och djup förståelse för olika aspekter av biologiska läkemedel i hela kedjan från design och produktion till klinisk användning och regulatoriska och hälsoekonomiska aspekter.

Karriärstöd

Som student på programmet kommer du få kontakt med biotech-företag via nätverksträffar, genom inbjudna föreläsare och samarbetet med Testa center. Du kommer även skapa dig ett kontaktnät inom akademin via mentorsprogrammet, kursledare och inbjudna föreläsare.

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Masterprogram i biologiska läkemedel

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3078 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom ett eller en kombination av ämnena farmaceutisk vetenskap, cellbiologi, bioteknik, fysiologi, biomedicin, kemi och biologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Angående ansökan, behörighet och andra generella frågor, kontakta studievägledare Christina Ceder.

pharmmaster@uu.se

För frågor angående programmets innehåll, kontakta programsamordnare Jamie Morrison.

jamie.morrison@farmaci.uu.se

Farmaceutiska fakulteten

BMC Husargatan 3

Box 256, 751 05 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02