Masterprogram i läkemedelsutveckling

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i läkemedelsutveckling 2022/2023
Anmälan

Utvecklingen av nya läkemedel för att bekämpa globala hälsofrågor är en av det moderna samhällets viktigaste utmaningar. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling ger dig de verktyg som behövs för att möta denna utmaning genom att ge dig både en bred och specialiserad kunskap inom en rad vetenskapliga områden. Inom programmet kommer du att studera läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt farmaceutisk formulering och klinisk prövningsdesign. Programmet ger dig färdigheter och kunskap som gör skillnad i den moderna sjukvården.

Om programmet

Masterprogrammet i läkemedelsutveckling är ett tvåårigt program som ger dig en fördjupad kunskap i läkemedelsutveckling, från idé till registrerad produkt. Programmet ger dig de vetenskapliga färdigheter och kunskaper som krävs för att bedriva en karriär inom läkemedelsindustrin, myndigheter eller den akademiska sektorn.

Programmet bygger på den breda kompetensen inom den välkända farmaceutiska fakulteten och är direkt kopplad till världskända forskargrupper inom läkemedelsutveckling. Du kan läsa mer om pågående forskning på fakulteten här

Första året omfattar kurser och ämnen som sträcker sig från identifiering av aktiva substanser till design av kliniska prövningar. Under det andra året finns det möjlighet att välja fördjupningskurser efter eget intresse i bland annat följande ämnen:

  • läkemedelsutveckling i biologiska system
  • biologiska läkemedel
  • läkemedelsformulering och tillverkning

Studentprofil

Du har avlagt en kandidatexamen inom kemi, biologi eller ett annat relaterat ämne och har tidigare erfarenheter inom farmaceutisk vetenskap. Programmet är internationellt och kan läsas av studenter från Sverige och hela världen.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Samia Mahmoud Ibrahim Mohamed
Från: Sudan

Varför valde du den här utbildningen?
Jag fick ett intresse för forskning och läkemedelsutveckling när jag jobbade inom industrin i Sudan. Jag hittade masterprogrammet i läkemedelsutveckling via universityadmission.se och när jag såg bredden på kurserna inom programmet så visste jag att det var en bra väg in både för en karriär inom akademin och de internationella bolagen.

Hur är det att vara en internationell student?
Som en mamma till tre barn så var det svårt för mig att lämna min familj i Sudan och komma hit till Sverige, men det är väldigt spännande att få studera vid ett av de topp 100 internationella universiteteten. Jag har blivit mer självsäker i klassrummet, och i diskussion med mina kurskompisar och lärare. Alla svenskar pratar bra engelska, och det har inte varit några problem alls med kommunikationen. Jag lär mig också svenska, så att jag ska få en djupare upplevelse av den svenska kulturen.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Det bästa med att plugga vid Uppsala universitet är just att det är en forskningsmiljö i världsklass, med aktuell kunskap och expertis. Undervisningsmiljön uppmanar studenter att tänka individuellt och kreativt. Det gör att studenterna får med sig kritiskt tänkande, och förmågan att utveckla sina idéer, det gör att studenterna blir mer förberedda inför sina framtida karriärer.

Uppsala universitet är väldigt välkomnande och är en inklusive miljö för studenter från alla kulturer. Du får chansen att träffa studenter från hela välden och det känns som om du är på en jorden runt-resa.

Vad är ditt mål med utbildningen?
Jag brinner verkligen för forskning och läkemedelsutveckling, och jag tror att den teoretiska och praktiska kunskap jag får med mig från Uppsala universitet kommer öppna dörrar inom både den akademiska sfären och en karriär inom läkemedelsindustrin. Mitt mål är att bli forskare inom farmakometri. Efter det skulle jag vilja öppna ett träningscentrum i Sudan. Jag hoppas att jag kan ta med mig min erfarenhet av utbildningen vid Uppsala universitet till mitt hemland Sudan. Jag vill också delta i att utveckla kandidatutbildningen inom farmakometri och introducera farmakometri som en grundkurs – jag tror att farmakometri är den nya vägen inom läkemedelsutveckling. 

Vilken har varit din bästa upplevelse hittills?
Några kurser har extra spännande moduler, och den bästa hittills har varit studiedesign och dataanalys i kursen Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik. Även om kursen hade många delar och många deadlines så tyckte vi om den, särskilt när vi hade sista uppgiften (simulering) där vi hade en presentation för en styrelse för att få godkänt på vår undersökande medicinska produkt. Den bästa sociala upplevelsen var när jag träffade mina kurskamrater första gången, och vi gick på en långpromenad till Linnéträdgården.

Två snabba frågor:
Favoritplats i din studentstad?
Linnéträdgården och Uppsala centrum.

Var finns den bästa studieplatsen?
Mitt hem, kära hem.

Våren 2022.

Upplägg

Det första året består av obligatoriska kurser med syfte att ge studenten en bred kunskap inom läkemedelsutveckling. Programmet inleds med en ämnesövergripande kurs för att ge en bra bas för alla studenter inför kommande ämnesspecifika kurser. Under det andra året väljer studenten kurser, antingen bland rekommenderade inriktningar, eller fritt bland kurserna. I slutet av programmet gör studenten ett masterprojekt, antingen 30 eller 45 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1

Läkemedelsutveckling, 7,5 högskolepoäng

Biologiska läkemedel, 7,5 högskolepoäng

Molecular imaging med fokus på PET, 7,5 högskolepoäng

Farmakokinetik, 7,5 högskolepoäng

Om du har läst motsvarande kurs i din grundutbildning finns alternativa kurser.

Termin 2

Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys, 7,5 högskolepoäng

Molekylär biofarmaci, 7,5 högskolepoäng

Klinisk prövningsmetodik, 7,5 högskolepoäng

Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, 7,5 högskolepoäng

Termin 3

Valbara fördjupningskurser 15 hp och del av masterprojekt 45 hp eller valbara fördjupningskurser 30 hp.

Termin 4

Masterprojekt 30 hp eller del av masterprojekt 45 hp.

Om undervisningen

Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer, gruppundervisning och självständiga projekt. Programmet ges på engelska.

I de flesta fall ges kurserna på heltid, dagtid i Uppsala. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser. Det anges i respektive kursplan om kursen har obligatoriska moment. Vissa kurser kan komma att ges parallellt.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, dels har farmaceutiska fakulteten avtal med flera europeiska universitet via Erasmus, dels finns universitetets utbud av generella avtal. Populära länder för farmaceuter är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA. Som masterstudent är det även möjligt att göra examensarbeten (magister- och masterprojekt) utomlands.

Fakultetens studievägledare hjälper dig gärna att välja kurser.

Karriär

Uppsala universitet har ett utmärkt internationellt rykte inom läkemedelsutvecklingsområdet. En master i läkemedelsutveckling ger dig en internationellt gångbar utbildning med fortsatta karriärvägar inom såväl akademisk forskning som myndigheter och läkemedelsindustri. Dessutom kommer det mycket relevanta ämnet att utrusta dig med de färdigheter som behövs för att påverka globala hälsofrågor.

Läkemedelsindustrin behöver ständigt nya och entusiastiska personer med en djupgående kunskap om hela läkemedelsutvecklingsprocessen. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling ger dig möjlighet till fördjupade kunskaper kring läkemedelsutveckling samt de färdigheter som fordras för att du ska kunna arbeta med utveckling av nya läkemedel på ett flertal arbetsplatser, såsom:

  • läkemedelsindustri
  • bioteknikföretag
  • myndigheter
  • universitet och högskolor

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se

Masterprogram i läkemedelsutveckling

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3176 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp eller annan motsvarande examen inklusive 15 hp farmakologi och fysiologi samt 15 hp allmän och organisk kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Angående ansökan, behörighet och andra generella frågor, kontakta studievägledare Christina Ceder

pharmmaster@uu.se

018-471 44 36

För frågor angående programmets innehåll, kontakta programsamordnare Luke Odell

luke.odell@ilk.uu.se

018-471 42 97

Farmaceutiska fakulteten

BMC Husargatan 3

Box 256, 751 05 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02