Masterprogram i läkemedelsutveckling 2019/2020

Bild för Masterprogram i läkemedelsutveckling 2019/2020
Anmälan

Det ställs höga krav för att kunna arbeta med att utveckla nya läkemedel. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet ger dig den fördjupning som behövs. På programmet studerar du läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt läkemedelsformulering och läkemedelstillverkning. Alla kurser inom programmet har ett fokus på läkemedel.

Om programmet

Masterprogrammet i läkemedelsutveckling är ett tvåårigt program som ger dig en fördjupad kunskap i läkemedelsutveckling, från idé till registrerad produkt. Läkemedelsutveckling är en lång och komplicerad process som kräver kompetens inom flera olika områden. Programmet förbereder dig för att arbeta med läkemedelsutveckling i dess olika faser. Inom programmet finns tre rekommenderade inriktningar:

  • Läkemedelskemi
  • Läkemedelsutveckling i biologiska system
  • Läkemedelsformulering och tillverkning

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en farmacie magisterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 60 credits).

Upplägg

Programmet inleds med en obligatorisk introduktionskurs, Läkemedelsutveckling, på 7,5 högskolepoäng (hp), som ger dig en helhetsbild av ett läkemedels utvecklingsprocess samt en inblick i vad programmet fortsättningsvis kommer att innehålla. Därpå följer de första tre terminerna en teoretiska fördjupning. Den fjärde terminen består av ett självständigt fördjupningsprojekt/examensarbete om 30 hp.

Observera att du i samband med anmälan ska göra val av kurser till termin ett. Den inledande är obligatorisk, medan övriga kurser på terminen ska väljas. Du skickar ditt kursval (om totalt 22,5 hp) på särskild blankett till programsamordnare Emma Lundkvist, emma.lundvist@farmbio.uu.se.

Kurser inom programmet

Termin 1-3
Obligatorisk inledande kurs:
Läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Valbara kurser inom de tre rekommenderade inriktningarna:

Läkemedelskemi
Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesign, 7,5 hp
Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes, 15 hp
Bioanalytisk kemi, 7,5 hp
Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp
Farmaceutisk bioinformatik, 7,5 hp
Läkemedelskemi 7,5 hp
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign, 7,5 hp
Läkemedelssyntes, 7,5 hp
Molecular Imaging - med fokus på PET, 7,5 hp
Tillämpad läkemedelsanalys, 7,5 hp

Läkemedelsutveckling i biologiska system
Bioanalytisk kemi, 7,5 hp
Biochemistry of gene regulation, 7,5 hp
Biologiska läkemedel, 7,5 hp
Farmaceutisk bioinformatik, 7,5 hp
Farmakokinetik, 7,5 hp
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, 7,5 hp
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans 7,5 hp
Modeller för biologiska system, 7,5 hp
Molecular Imaging - med fokus på PET, 7,5 hp
Molekylär biofarmaci, 7,5 hp
Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering, 7,5 hp
Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans 7,5 hp

Läkemedelsformulering och tillverkning
Extemporetillverkning av läkemedel, 15 hp
Galenisk och fysikalisk farmaci 10,5 hp
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp
Läkemedelsformulering, 7,5 hp
Modeller för biologiska system, 7,5 hp
Molekylär biofarmaci, 7,5 hp

Termin 4
Fördjupningsprojekt omfattande 30 hp, där chans ges till fördjupning inom läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system eller i läkemedelsformulering och läkemedelstillverkning. Projektet ska utföras under en sammanhängande period.

Om undervisningen

Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer och gruppundervisning. Vissa kurser har inslag av eller kan ges helt med problembaserat lärande (PBL) som undervisningsform. Dessa kurser består bland annat av fallstudier och problemlösning.

I de flesta fall ges kurserna på heltid, dagtid i Uppsala. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser. Det anges i respektive kursplan om kursen har obligatoriska moment. Vissa kurser kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, dels har farmaceutiska fakulteten avtal med flera europeiska universitet via Erasmus och Nordplus, dels finns universitetets utbud av generella avtal. Populära länder för farmaceuter är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA. Som masterstudent är det även möjligt att göra examensarbeten (magister- och masterprojekt) utomlands.

Fakultetens studievägledare hjälper dig gärna att välja kurser.

Karriär

Masterprogrammet i läkemedelsutveckling ger dig fördjupade kunskaper kring läkemedelsutveckling samt de färdigheter som fordras för att du ska kunna arbeta med utveckling av nya läkemedel på ett flertal arbetsplatser, såsom:

  • läkemedelsindustri,
  • bioteknikföretag,
  • myndigheter eller
  • universitet och högskolor.

Behörighet och anmälan

I samband med anmälan ska val av kurser till termin ett göras. Inledande kursen Läkemedelsutveckling 7,5 hp är obligatorisk, medan övriga kurser på terminen ska väljas. Här hittar du information om kursutbud för perioderna B-D och anmälningsblankett.
Du skickar ditt kursval (om totalt 22,5 hp) till programsamordnare Emma Lundkvist, emma.lundvist@farmbio.uu.se.

Masterprogram i läkemedelsutveckling

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3176 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Farmacie kandidatexamen/receptarieexamen om 180 hp eller annan motsvarande examen på grundnivå om 180 hp inklusive 20 hp farmakologi och fysiologi samt 7,5 hp allmän kemi och 7,5 hp organisk kemi. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Kurser i läkemedelskemi, galenisk farmaci och farmakokinetik rekommenderas.

Urval: Seriellt: 1. Farmacie kandidatexamen eller receptarieexamen. 2. Övriga.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Samordnare Emma Lundkvist

emma.lundkvist@farmbio.uu.se

018-471 49 16

Farmaceutiska fakulteten

BMC Husargatan 3

Box 256, 751 05 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.