Masterprogram i läkemedelsmodellering 2019/2020

Bild för Masterprogram i läkemedelsmodellering 2019/2020
Anmälan

Modelleringstekniker används allt mer inom alla aspekter av läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning. Masterprogrammet i läkemedelsmodellering ger dig fördjupade kunskaper i prediktiv modellering för att designa nya läkemedelsmolekyler med optimal bindning till målproteiner, för att förstå och styra hur läkemedel absorberas av, fördelas i och utsöndras från kroppen, för att utforma och tolka kliniska läkemedelsstudier, och för att optimera användningen av läkemedel i samhället.

Om programmet

Masterprogrammet i läkemedelsmodellering syftar till att ge fördjupad kunskap och färdigheter i prediktiv modellering inom läkemedelsutvecklings- och läkemedelsanvändningsområdet. Särskild tonvikt läggs vid praktisk applicering av modelleringsmetodik samt vid att kunna kommunicera resultat från modellering inom och utom den egna disciplinen. Programmet ger kunskaper och färdigheter för en fortsatt karriär i läkemedels- och bioteknikindustri, vid myndigheter eller för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.

Upplägg

Masterprogrammet ges på heltid över fyra terminer. Masterprogrammet har bunden studieordning, vilket betyder att kurserna ska läsas i den ordning studieplanen anger. Första terminen ger en översikt av läkemedelsutvecklings- och läkemedelsanvändningsområdet, och ger dig de verktyg som behövs för fortsatta studier och framtida yrkesliv. Termin två och tre ger fördjupad kunskap i olika applikationer och tekniker för modellering inom läkemedelsområdet. Termin tre avslutas med möjligheten till fördjupning i en önskad inriktning, genom eget val av kurser. Termin fyra ges i form av ett fördjupningsprojekt (examensarbete) på 30 hp vid någon av våra institutioner inom universitetet, eller externt vid myndighet eller inom läkemedels- eller bioteknikindustri.

Kurser inom programmet

Termin 1:
Läkemedelsutveckling 3FK029 7,5 hp
Biofarmaci 3FG820, 7,5 hp
Introduktion till programmering i Python och R inom biovetenskap 3FB617, 7,5 hp
Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling 3FG890, 7,5 hp

Termin 2:
Farmaceutisk bioinformatik 3FF575, 7,5 hp
Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign 3FK119 7,5 hp
Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesign 3FK181, 7,5 hp
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik 3FB625, 7,5 hp

Termin 3:
Hälsoekonomiska utvärderingar 3FS140, 7,5 hp
Modeller för biologiska system 3FB615, 7,5 hp
Valbara fördjupningskurser 15 hp

Termin 4:
Fördjupningsprojekt 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen omfattas av föreläsningar, grupparbeten, laborationer, seminarier och eget projektarbete (sista terminen). Undervisningen har direkt koppling till aktuell forskning, och lärarna är aktiva forskare med djup specialistkunskap.

All undervisning sker på engelska. Obligatoriska moment är kursstarter och de moment som anges i respektive kursplan.

Studera utomlands

I samband med fördjupningsprojektet kan möjlighet finnas att förlägga projektet vid utländskt universitet.

Karriär

Uppsala universitet har ett utmärkt internationellt rykte inom läkemedelmodelleringsområdet, och en master i läkemedelsmodellering ger dig en internationellt gångbar utbildning med fortsatta karriärvägar inom såväl akademisk forskning, myndigheter och läkemedelsindustri.

Läkemedelsmodellering kommer att spela en allt viktigare roll inom många olika Life-Science områden framöver, vilket betyder en ökad efterfrågan av personal med utbildning inom modellering. I masterprogrammet i läkemedelsmodellering vid Uppsala universitet får du en teoretisk bas och praktisk erfarenhet av läkemedelsutveckling inom alla delar samt en bred och djup kunskap om hur prediktiva modeller används i hela kedjan från tidig utveckling till klinisk användning av läkemedel.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i läkemedelsmodellering

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3172 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi, biologi, farmaci eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programkoordinator Per Larsson

per.larsson@farmaci.uu.se

018 471 5396

Farmaceutiska fakulteten, studentservice

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.