Receptarieprogrammet 2019/2020

Bild för Receptarieprogrammet 2019/2020
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du ha en framtidssäker yrkesexamen? Vill du jobba med människor? Som receptarie jobbar du med kommunikation och rådgivning kring läkemedel och deras användning. Du förstår hur läkemedel påverkar människokroppen och förklarar för patienten varför vissa läkemedel ger bättre effekt. Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet ger dig även insikt i etiska aspekter och samhällsfrågor, som till exempel utmaningar kring antibiotikaresistens.

Om programmet

Receptarieprogrammet är en treårig utbildning (180 högskolepoäng) med fokus på läkemedelsanvändning ur olika perspektiv. Du studerar vad läkemedel gör med människokroppen, och vad människokroppen gör med läkemedlen.

Inom huvudområdet farmaceutisk vetenskap studerar du läkemedels verkningsmekanismer, beredning, egenskaper och toxiska effekter. Du lär dig även om användning, egenvård och att kommunicera på ett bra sätt. Exempel på kurser är Farmakologi eller Galenisk och fysikalisk farmaci.

På din väg mot att bli expert i läkemedelsanvändning studerar du även farmaceutisk kemi. Du lär dig den kemiska bakgrunden till varför ett läkemedel påverkar dig på ett visst sätt och vad som händer i kroppen. I utbildningen får du även tillämpa dina kunskaper under praktik på apotek.

Examen

Programmet leder till en receptarieexamen, vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som receptarie inom apoteksväsendet. Utbildningen kan med rätt kombination av kurser och fördjupningsprojekt även leda till en farmacie kandidatexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Petra Fält
Från: Umeå
Läser: Receptarieprogrammet

Varför valde du den här utbildning?
– Jag visste att jag ville börja plugga i Uppsala eftersom jag tyckte det verkade som en väldigt trevlig stad. Så jag var inne på universitetets hemsida och kikade lite vad som fanns så var Receptarieprogrammet en av de utbildningar som jag inte riktigt visste vad det innebar sen innan, men när jag läste lite om det så kände jag direkt att det var något för mig!

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är väldigt roligt! Och framförallt givande, har lärt mig så himla mycket sen jag började här. Men det kan även vara väldigt tungt och krävande ibland, men det är definitivt värt det!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är mycket forskning som bedrivs här vilket ger goda möjligheter till att vidareutbilda sig inom universitetet om man vill det. Sen har ju Uppsala universitet även den enda farmaceutiska fakulteten i Sverige. Man får ju inte heller glömma att det finns ett studentliv här som inte finns på så många andra ställen, det finns jättemycket man kan engagera sig i!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det är väldigt varierande faktiskt! Ibland har vi schemalagt en hel dag och ibland har man självstudier hela dagen. Men vanligast är väl kanske att vi har föreläsning mellan 10.15-15.00 (med lunch däremellan) och sedan självstudier.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Vi har ganska mycket lärarledd undervisning jämfört med många andra utbildningar. Sen så läser vi ganska brett inom naturvetenskap, både inom kemi och biologi, vilket kan skilja sig från en del andra naturvetenskapliga program.

Hur upplevde du första tentan?
– Nervöst! Tyckte det var jätteläskigt först, men det gick över när man väl fick börja skriva och var superskönt när man sedan var klar och lämnade in.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att komma ihåg så mycket som möjligt!

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet är fantastiskt härligt! Man träffar så himla fina människor och man har möjlighet att göra massor av roliga saker. Mina bästa minnen hittills är nog alla härliga sommarkvällar då man har hängt ute med sina vänner i till exempel ekoparken. Det är riktigt mysigt!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Gin Dee har helt klart den absolut bästa thaimaten och har även en supermysig uteservering på sommaren. Annars tycker jag mycket om Farmacevtiska Studentkåren så klart. 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg definitivt. Annars är Flogstavrålet en fin en.

Vad gör du om 5 år?
– Den svåraste frågan! Jag vet faktiskt inte alls. Håller väl förhoppningsvis på med något roligt projekt på något huvudkontor någonstans.

Upplägg

Receptarieprogrammet börjar med en kurs som ger dig perspektiv på säkerhetsaspekter, klinisk prövning, samspel mellan industri, vård och universitetet i läkemedelsutvecklingsprocessen samt läkemedelsanvändningen. Efter den inledande kursen läser du flera kurser inom olika områden, bland annat kemi och fysiologi.

Det första året är tänkt att ge dig grundläggande kunskaper om respektive ämne. Du får till exempel lära dig hur läkemedel påverkar cellerna utifrån ett kemiskt perspektiv. Inom fysiologi kommer du att lära dig om kroppens organ, hur dessa samarbetar med varandra samt hur läkemedel påverkar organen.

Andra året lär du dig om läkemedelssubstansernas ursprung, struktur och kemiska egenskaper, samt hur kroppen tar upp och omsätter läkemedel. Du lär dig även om mikrobiologi och infektioner, toxikologiska grundbegrepp samt betydelse för läkemedelsupptag och omsättning. År två studerar du även läkemedel ur ett större perspektiv; Hur används läkemedel i samhället? Vilka är de vanligaste sjukdomarna? Och vilka är sjuka oftast? Du lär dig även hur man utformar, framställer och kontrollerar läkemedel.

Tredje året utvecklar du dina kunskaper att bedöma och värdera en läkemedelsbehandling utifrån patientens individuella förutsättningar och läkemedlens specifika egenskaper. Du lär dig även lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård, samt hur du kommunicerar med patienter, sjukvårdspersonal och kollegor gällande läkemedel. I tio veckor praktiserar du på ett apotek. År tre inkluderar även 15 högskolepoäng (hp) fördjupningsprojekt och 15 hp valfria kurser inom ett fördjupningsområde.

Kurser inom programmet

Termin 1
Läkemedelsutveckling och -användning, 7,5 hp
Allmän kemi med läkemedelsinriktning, 7,5 hp
Farmaceutisk biokemi med cellbiologi, 7,5 hp
Organisk kemi med läkemedelsinriktning, 7,5 hp

Termin 2
Fysiologi, 7,5 hp
Farmakologi, 15 hp
Molekylärbiologi med läkemedelsinriktning, 7,5 hp

Termin 3
Infektionsbiologi, 3 hp
Toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering, 4,5 hp
Farmakognosi och läkemedlens ursprung, 6 hp
Läkemedels struktur och analys, 7,5 hp
Farmakokinetik och statistik, 9 hp

Termin 4
Galenisk och fysikalisk farmaci, 10,5 hp
Farmakoepidemiologi med hälsoekonomi, 10,5 hp
Farmakoterapi i egenvård, 9 hp

Termin 5
Farmakoterapi, 7,5 hp
Farmaceutisk praxis med författningar, 7,5 hp
Fördjupningskurser/fördjupningsprojekt, 15 hp

Termin 6
Fördjupningskurser/fördjupningsprojekt, 15 hp
Tillämpad apoteksfarmaci, 15 hp

Om undervisningen

Du har schemabundna studier. Kursen Läkemedelsutveckling och användning använder problembaserat lärande (PBL), som huvudsaklig undervisningsform. PBL innebär att du och dina studiekamrater tillsammans löser problem. Till er hjälp har ni litteratur, föreläsningar, andra mediekällor samt en handledare. Även efterföljande kurser kan ges helt eller med inslag av problembaserat lärande.

En stor del av litteraturen är engelskspråkig.

All undervisning sker på BMC, Biomedicinskt centrum, i Uppsala. På BMC pågår både utbildning och forskning inom biologi, farmaci, kemi och medicin. Du studerar i närheten av framstående forskare, som även är dina lärare. De ger dig möjligheten att skaffa dig den senaste kunskapen inom området.

Studera utomlands

Du har möjligheter att studera utomlands vid utbytesplatser runt om i Europa och även utanför Europa genom internationella kansliet. Vanligtvis sker utbytena till universitet som ger kurser på engelska, du som talar flera språk får ett ännu större utbud. Studievägledarna på farmaceutisk studentservice hjälper dig gärna att hitta lämpliga kurser.

Karriär

Receptarieexamen förbereder dig för information och rådgivning kring läkemedel samt arbetsledande verksamhet inom apoteksväsendet. Din primära uppgift på ett apotek är att ge kunden/patienten rätt läkemedel och kunskap så att läkemedlet används på rätt sätt. På sjukhusapotek kan du även arbeta med att informera personalen om hur de ska arbeta med läkemedel. Som receptarie kan du jobba som kontroller inom läkemedelsindustrin och på Läkemedelsverket. Det innebär att du kontrollerar läkemedel innan de kommer ut på marknaden. Många receptarier arbetar även med tillverkning, till exempel på sjukhusapotek eller inom industrin.

Efter examen kan du studera vidare mot farmacie magister- eller masterexamen med olika inriktningar. Farmacie magister- eller masterexamen kan ge kompetens för andra arbetsuppgifter inom exempelvis apoteksväsendet, läkemedelsindustrin, vårdsektorn, myndigheter eller forskningsverksamhet.

Behörighet och anmälan

Receptarieprogrammet

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3150 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/11)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Receptarieprogrammet

180 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P8150 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/11)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr