Masterprogram i antikens kultur och samhällsliv

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i antikens kultur och samhällsliv 2023/2024
Anmälan

Mycket av det vi tar för givet idag har sitt ursprung i de antika kulturerna runt Medelhavet. Masterprogrammet i antikens kultur och samhällsliv ger en bred utbildning inom den antika världens historia, arkeologi, konst, religion och filosofi. Du lär dig att analysera historiska processer och fenomen genom ett fascinerande källmaterial. Du får även specialkunskaper inom ett självvalt område som behandlas i en vetenskaplig uppsats.

Om programmet

Detta är programmet för dig som är intresserad av Medelhavsvärldens arkeologi och antika historia. Mycket av det vi idag tycker är självklart inom politik, ekonomi och kultur har påverkats av antiken. Du lär dig att analysera och förmedla ett kulturarv som är av stor betydelse för den europeiska identiteten.

Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen med antikens kultur och samhällsliv som huvudområde, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magister examen.

Inom programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsalauniversitet erbjuder normalt kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning.

Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet strävar efter excellens i sin undervisning och forskning och är för närvarande rankad bland de 100 bästa universiteten i världen inom ämnet arkeologi (QS World University Rankings 2022).

Studentprofil

Programmet är internationellt; svenska studenter utgör majoriteten, medan andra kommer från andra länder i Europa och Nordamerika. Studenterna har en bakgrund inom klassisk arkeologi och antik historia. Studentgruppen är baserad i Uppsala och består vanligtvis av 5-10 studenter per år

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med antikens kultur och samhällsliv som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Anna Carlsson
Från: Växjö

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde att studera masterprogrammet i Antikens kultur och samhällsliv för att jag ville fortsätta min utbildning från kandidatnivå inom antiken och arkeologi. Jag har varit intresserad av den antika historien sedan jag var liten. En ytterligare anledning att jag valde denna utbildning var för att jag ville kombinera mitt intresse av historia och vetenskap.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa med att plugga här är alla möjligheter det ger, genom utbildningar och studentlivet. Det finns möjligheter att kombinera kurser som gör att studierna passar en själv samtidigt som du får möjligheter att utveckla dig genom engagemang i exempelvis föreningar.

Vad är mest utmanande?
– Det mest utmanande är att själv planera sina studier i form av hur och när du ska studera. För att hantera detta försöker jag skapa planering och sätta ramar för när och var jag ska plugga. För mig fungerar det även bra att byta studieplats för att få miljöombyten.

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet i Uppsala är roligt. Det finns otroligt många möjligheter att hitta på saker utanför själva kurserna. Det finns föreningar i allt från spel och dans till programmens egna föreningar. Det går att träffa nya människor på många olika ställen och från många olika utbildningar. Det händer alltid någonting för studenter i Uppsala om man har en tråkig kväll eller helg.

Vad är tre saker som du ska göra denna vecka?
– Denna vecka ska jag läsa litteratur till min masteruppsats, skriva delar av min uppsats och plugga till min kurs.

Vad vill du ge för råd till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Mina råd är att följa det du själv vill göra, hitta kurser som låter intressanta och testa på att studera. Om dina intressen involverar antik kultur eller antik historia är detta en bra utbildning.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Min favoritplats i Uppsala är promenadgångarna längs med Fyrisån.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Det måste vara Valborg med forsränning och häng i Ekonomikumparken.

Var finns den bästa studieplatsen?
– Grupprummen på universitet, ”Grottan” och biblioteket är alltid bra ställen för att hitta en lugn arbetsplats.

Våren 2023.

Upplägg

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs, Perspektiv i det förflutna: tillämpad teori och metod. Kursen ges på halvtid och samläses med studenter som läser masterprogrammet i inriktningarna arkeologi samt egyptologi. Ytterligare en obligatorisk kurs är Det vetenskapliga hantverket, som går på kvartsfart över hela första terminen.

I övrigt finns en stor frihet att bygga din utbildning utifrån ditt eget intresse. I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplanering (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor i Uppsala. Då går vi igenom hur du vill lägga upp dina studier, vilka kurser du vill läsa och när du ska skriva på din uppsats. Denna ISP revideras varje termin eller oftare vid behov.

Institutionen ger ett antal kurser som i normalfallet löper på halvfart. Tanken bakom detta är att du ska läsa två kurser parallellt, alternativt läsa en kurs samtidigt som du skriver på ditt examensarbete.

Förutom institutionens vanliga kursutbud, vilket varierar från termin till termin, kan du göra praktik (7,5 och/eller 15 hp), eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp.

Examensarbetet om 45 hp delas upp och skrivs över flera terminer. Du kan antingen skriva på halvtid eller på heltid. De flesta kurser ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Du har möjlighet att själv lägga upp din studiegång i samråd med studierektor. Här nedan följer ett exempel på hur en sådan studiegång kan se ut för det fulla, tvååriga programmet.

Termin 1

Perspektiv i det förflutna: tillämpad teori och metod, 7,5 hp (obligatorisk)

Det vetenskapliga hantverket, 7,5 hp (obligatorisk)

Valbara kurser om 15 hp

Termin 2

Examensarbete, modul 1, 7,5 hp

Valbara kurser om 22,5 hp

Termin 3

Examensarbete modul 2, 7,5 hp

Valbara kurser om 22,5 hp

Termin 4

Examensarbete, modul 3, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen består vanligtvis av två till fyra timmar seminarier och föreläsningar varje vecka.

Mellan undervisningspassen förväntas du läsa och reflektera över olika texter, vanligtvis på egen hand men ibland även i grupp. En del kurser är mer praktiskt orienterade, till exempel verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och kurser i geografiska informationssystem (GIS). Du förväntas arbeta 40 timmar i veckan under hela programmet.

Examinationen är vanligtvis löpande genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga och skriftliga uppgifter. Examinationen kan också bestå av en längre text som lämnas in i slutet av kurser. Praktiskt orienterade kurser examineras löpande av en handledare eller utsedd examinator.

Programmet ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på engelska eller svenska.

Studera utomlands

Du har även möjlighet att studera utomlands under en termin. Institutionen för arkeologi och antik historia har Erasmusavtal med ett antal institutioner vid utländska universitet, men det är också möjligt för studenter att söka sig en plats på egen hand, vilket många gör. Utlandsvistelsen sker vanligtvis under andra studieåret.

Karriär

En masterexamen i ämnet ger behörighet att ansöka till forskarutbildningen i antikens kultur och samhällsliv. Våra tidigare studenter arbetar som arkeologer, arkivarier, museiintendenter, museipedagoger, utredare hos kommun och stat, biståndsarbetare, reseledare, guider, kulturskribenter, och som forskare och lärare på universitet.

De utexaminerade studenterna har fått jobb inom turistinformation (Destination Uppsala), polisen samt jobb som kräver geografiska informationssystem (GIS) inom myndigheter, museer i Sverige och internationellt.

Institutionen anordnar nätverksevenemang inom arkeologi, museer och förvaltning av kulturarv där studenterna kan träffa alumner som kan ge dem insikter om arbetsmarknaden när de förbereder sig för att ta examen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev på antagning.se.

Masterprogram i antikens kultur och samhällsliv

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5020 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med antikens kultur och samhällsliv som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För mer information om programmet, kontakta studierektor Angus Graham

angus.graham@arkeologi.uu.se

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

018-471 2093

info@arkeologi.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02