Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

Läsåret 2023/2024

Bild för Kandidatprogram i arkeologi och osteologi 2023/2024
Anmälan

Vill du läsa arkeologi eller osteologi ska du självklart göra det i Visby på Campus Gotland. Kandidatprogrammet i arkeologi och osteologi ger dig gedigen kompetens i både arkeologi och osteologi - läran om ben - och praktiska kunskaper inom digitala tekniker, utgrävningar, och annat fältarbete. Efter examen kan du till exempel arbeta med fältarkeologi, inom utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, kulturmiljövård, museer, bibliotek och arkiv.

Om programmet

Det mesta man hittar vid arkeologiska utgrävningar är ben. Inom kandidatprogrammet i arkeologi och osteologi får du, förutom den arkeologiska kompetensen, kunskap om hur man identifierar och tolkar benfynd.

Inom arkeologin kommer du att studera människor och samhällen under förhistorisk och historisk tid främst genom de materiella spår de lämnat efter sig. För senare perioder använder du till viss del också texter. Arkeologins metoder är tvärvetenskapliga och innehåller tydliga humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga moment.

Benen man hittar vid utgrävningar ger mycket kunskap om ett samhälle. Vilka djur höll och jagade man? Vilken kost åt man? Hur mådde man? Hur friska var man? Hur länge levde man? Var har man växt upp? Det här är exempel på frågor du som osteolog många gånger kommer kunna ge svar på, och under utbildningen får du lära dig hur detta går till i praktiken.

Utbildningen ger dig:

  • praktisk erfarenhet av att arbeta med skelettmaterial och arkeologiska utgrävningar
  • kunskap om fältkartering och -inventering med digital teknik och datorbaserade rumsliga analyser
  • förståelse för historiska relationer mellan individer och samhälle, människa och miljö.

Under utbildningen kommer du att studera (för)historiska relationer mellan individer och samhälle, människa och miljö, föremål och dess sammanhang, samt tanke och symbol. Du får också många praktiska moment och hands-on-kurser som förbereder dig för ett arbete som arkeolog. Du får till exempel arbeta med skelettmaterial i osteologiska laboratoriet, vara med på arkeologiska utgrävningar, och lära dig fältkartering och -inventering med digital teknik och datorbaserade rumsliga analyser. Även museibesök och exkursioner ingår.

Du lär dig också att problematisera etiska och vetenskapliga frågor om mänskliga kvarlevor. Utöver ämneskunskaper förmedlar programmet färdigheter som du har nytta av i ett framtida yrkesliv. I detta ingår att skriva argumenterande texter på ett lättillgängligt och klargörande sätt för olika grupper och att presentera självständiga analyser och slutsatser med förtroendeingivande argument. Du kommer att utveckla din förmåga till självständig reflektion och få kunskap som hjälper dig att se mönster och sammanhang.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med arkeologi eller arkeologi med inriktning osteologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Ivan Albihn
Från:  Norrköping

Varför valde du den här utbildningen?
På grund av det oförklarliga intresset av föremål hittade i marken. Vad är det för något? Var kommer det ifrån? Vem hade föremålet? Hur hamnade det här? - är några av de frågor som man gärna ställer när man hittar allt från "skräp" till forntida fynd. Arkeologi har intresserat mig så länge jag kan minnas.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
Att ge mig själv en inriktning att utvecklas inom. Inget stoppar mig från att återgå till min tidigare yrkeskategori, men genom studierna så ger jag mig själv en chans att inrikta mig i den akademiska världen. Det i sig ger livserfarenhet. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Eftersom campus Gotland ligger i Visby så får jag njuta av den fina staden och allt den har att erbjuda. På sommaren är det särskilt vackert.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
Dusch, kaffe, plugg. Inte alltid i den ordningen.

Berätta om studentlivet!
Du får fördjupa dig och rikta in dig på något du tycker är intressant samtidigt som du får träffa likasinnade människor. Ibland är det svårt och ibland är det enkelt, precis som allt annat.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Är du intresserad av arkeologi och historia? Sök redan idag (eller så gör du som jag och väntar 8 år och söker då)!

Två snabba frågor!
Favoritplats i din studentstad?
DBW:s Botaniska trädgård 

Vad gör du om 5 år?
Gräver.

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Centralt i utbildningen är att du ökar din förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder källmaterial. Du lär dig att resonera källkritiskt genom att jämföra vad olika, ofta fragmentariska, källor kan berätta, och att värdera kunskap i dess olika former. Det ger dig möjlighet att närma dig mänsklig kultur i det långa perspektivet och du lär dig att analysera och tolka när, hur och varför samhällen i det förflutna utvecklades. Du studerar människans samspel med och påverkan av sin miljö och hur människorna levde sina liv.

Inom osteologi lär du dig skelettets olika delar, benens uppbyggnad och namn samt metoder för att kunna bestämma kön, ålder och storlek på individer av människa och djur. Du lär dig dessutom att känna igen olika sjukdomar och skador som sätter spår i skelettet.

Under det första året läser du Arkeologi A och B och under det andra studieåret läser du Osteologi A och B. I de båda B-kurserna ingår fältkurser med fokus riktat mot arkeologi respektive osteologi. Under den femte terminen kan du fördjupa dig i arkeologiska fältmetoder, göra praktik eller åka utomlands på en utbytestermin. Under termin sex skriver du examensarbete i form av en uppsats inom ditt valda huvudområde.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet går på Campus Gotland i Visby, men för att erbjuda dig de bästa lärarna som finns vid institutionens två studieorter, bedrivs en betydande del av undervisningen under den första terminen via videolänk med lärare som föreläser antingen från Uppsala eller från Visby.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier beroende på kursernas inriktning och karaktär. Seminarier, laborationer och andra praktiska moment är obligatoriska. Du kommer också att få lösa problem och andra uppgifter både enskilt och i grupp. Undervisningen bedrivs på svenska men enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma. Under examensarbetet får du handledning.

Studera utomlands

Under programmets femte termin finns möjlighet att förlägga utbytesstudier eller utlandspraktik. Institutionen för arkeologi och antik historia har samarbeten med ett antal universitet runt om i världen.

Under programmets femte termin finns möjlighet att förlägga utbytesstudier eller utlandspraktik. Universitetet har via olika samarbeten, som till exempel Erasmus, utbyten med en mängd universitet i Europa och övriga världen. Lär mer om utlandsstudier vid Uppsala universitet.

Karriär

Arkeologi är ett globalt ämne, som utövas på likartat sätt över hela världen och det mesta av det du lärt dig är användbart var du än jobbar. Det du behöver läsa in dig på inför jobb utomlands är den lokala/regionala kulturhistoriska utvecklingen och dess specifika lämningar.

Våra studenter återfinns på många platser i världen, där de åtnjuter bra anseende. Genom åren har till exempel många fått jobb på utgrävningar i Storbritannien och Irland. Någon har blivit doktorand i Taiwan och ett par i Australien. De flesta som får jobb inom arkeologisektorn jobbar inom svensk uppdragsarkeologi med arkeologiska utgrävningar och utredningar.

Dina framtida arbetsgivare kan finnas inom uppdragsarkeologin, utbildning-, bistånds- och kultursektorn eller inom kulturmiljövård, museer, bibliotek och arkiv. Hos SACO kan du läsa mer om arbetsmarknad och yrket arkeolog i Sverige.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5005 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 270000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studierektor Erika Weiberg

erika.weiberg@antiken.uu.se

018-471 62 38

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

018-471 2093

info@arkeologi.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02