Kandidatprogram i arkeologi och osteologi 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i arkeologi och osteologi 2020/2021
  • 180 HP
  • Visby
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du läsa arkeologi eller osteologi ska du självklart göra det i Visby på Campus Gotland. Vill du dessutom spetsa dina studier genom att kombinera dessa båda ämnen så har du hittat rätt utbildning.

Om programmet

Inom osteologi lär du dig skelettets olika delar, benens uppbyggnad och namn samt metoder för att kunna bestämma kön, ålder och storlek på individer av människa och djur. Du lär dig dessutom att känna igen olika sjukdomar och skador som sätter spår i skelettet, samt får grundläggande kunskaper i arkeogenetik.

Inom arkeologi studerar du människor och samhällen under förhistorisk och tidighistorisk tid genom de materiella spår de lämnat efter sig. Arkeologins metoder är tvärvetenskapliga och innehåller tydliga humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga moment. 

Praktiska moment som arbete med skelettmaterial i osteologiska laboratoriet, arkeologiska utgrävningar, museibesök, exkursioner och digital rumsanalys ingår också i utbildningen, liksom flera verktygskurser som är yrkesförberedande.

Programmet ger dig förmåga att granska och kritiskt utvärdera stora mängder av fragmentariskt källmaterial som ger dig möjlighet att närma dig mänsklig kultur i den djupa historien. Du lär dig att analysera och tolka när, hur och varför samhällen i det förflutna utvecklades. Du studerar människans samspel med och påverkan av sin miljö och hur människorna levde sina liv. Du lär dig att problematisera etiska och vetenskapliga frågor om mänskliga kvarlevor.

Kunskaper om hur människan utvecklades både som kulturell och som biologisk varelse efterfrågas alltmer idag. Vår utbildning försöker ge svar på dessa frågor och förmedlar perspektiv på vår egen samtid och de stora utmaningarna som finns. 
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i antingen arkeologi eller arkeologi med inriktning osteologi beroende på val av huvudområde termin sex.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med antingen arkeologi eller arkeologi med inriktning osteologi som huvudområde, beroende på val av huvudområde termin sex.

Upplägg

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Under det första studieåret läser studenterna arkeologi A och B. Under det andra studieåret läser studenterna osteologi A och B. I de båda B-kurserna ingår en fältkurs med fokus riktat mot arkeologi respektive osteologi. Under den femte terminen erbjuds verktygskurser med fördjupning i arkeologiska fältmetoder, möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning, samt utbytestermin. Under termin sex skriver studenterna examensarbete i form av en uppsats inom det valda huvudområdet.

Kurser inom programmet

År 1
Arkeologi A, 30 hp
Arkeologi B, 30 hp

År 2
Osteologi A, 30 hp
Osteologi B, 30 hp

År 3
Att tolka historiska landskap (GIS), 7,5 hp
Fältkartering och inventering, 7,5 hp
Arkeologi i dagens samhälle, 7,5 hp
Fördjupad paleopatologi (i samarbete med Medicinsk humaniora), 7,5 hp
Arkeologi C, 30 hp eller
Arkeologi med inriktning mot osteologi C, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen på de kurser som ingår i programmet ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, praktisk undervisning och övningar i arkeoosteologiska laboratoriet; under examensarbetet ges handledning. Seminarier, laborationer och andra praktiska moment är obligatoriska.

Studera utomlands

Under programmets femte termin finns möjlighet att förlägga utbytesstudier eller utlandspraktik.

Karriär

En växande global och alltmer flexibel arbetsmarknad efterlyser utbildningar som förenar humaniora med naturvetenskap och teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Dina arbetsgivare kan finnas inom uppdragsarkeologin, utbildning-, bistånds- och kultursektorn eller inom kulturmiljövård, museer, bibliotek och arkiv.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5009 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Lyssna på podden Sainhaust Stories. I det här avsnittet berättar Kajsa Rosén Wiksten, som läser kandidatprogrammet i arkeologi och osteologi, hur hon hamnade i Visby. Lyssna på podden.

Kontakt

Studierektor Christoph Kilger

christoph.kilger@arkeologi.uu.se

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

018-471 2093

info@arkeologi.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.