Masterprogram i digital konstvetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i digital konstvetenskap 2023/2024
Anmälan

Vill du fördjupa dina kunskaper i konstvetenskap, renässansstudier eller urbanstudier? Masterprogrammet i digital konstvetenskap är ett nätbaserat distansprogram som ger dig en flexibel utbildning med stark forskningsförankring inom digital konstvetenskap, renässansstudier och urbanstudier. En examen inom ämnet ger en god grund för den expanderande digitala arbetsmarknaden och för fortsatta studier.

Om programmet

Masterprogrammet har en tydlig profilering mot digital och teknisk konstvetenskap och erbjuder två sammanvävda huvudspår: renässansstudier och urbanstudier. Programmet har dock en mycket flexibel struktur och det är också möjligt att välja kurser för en mer allmän konstvetenskaplig utbildning med nordiska, internationella och globala perspektiv.

Utbildningen är huvudsakligen nätbaserad och tar fasta på det digitala mediets möjligheter och studenternas individuella geografiska placering. Programmet har även en stark forskningsanknytning och som masterstudent inom programmet erbjuds du inblickar i och aktiv medverkan i aktuella forskningsprojekt.

Den digitala konstvetenskapen är ett nytt fält som kontinuerligt utvecklas, vilket innebär att programmet ständigt uppdateras ifråga om både innehåll och tekniska lösningar. Syftet med programmet är att det ska ge en stabil grund för dagens och morgondagens arbetsmarknad och för fortsatt forskning inom digital konstvetenskap.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med konstvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Programmet inleds med en obligatorisk kurs i konstvetenskaplig teori och metod om 7,5 hp, samt starten på en uppsatskurs om 30 eller 45 hp. De obligatoriska kurserna Digital konstvetenskap I och Digital konstvetenskap II ges under termin ett respektive termin tre. Dessa ger både en översikt av ämnet digital konstvetenskap och möjligheten att arbeta med ett konkret projekt inom fältet, inom teknisk konstvetenskap, digital visualisering, rymdsyntax eller geografiska informationssystem (GIS).

I övrigt innehåller programmet valbara kurser med inriktning mot renässansstudier och urbanstudier, samt mer allmänna konstvetenskapliga kurser. Det är också möjligt att ta kurser som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Inom programmet ges valbara kurser på avancerad nivå genom hela programmet, men det är också möjligt att anpassa sin utbildning och välja andra kurser inom institutionens, fakultetens och universitetets kursutbud.

Om undervisningen

Undervisningen bedrivs som nätbaserad distansundervisning. Vissa av de valbara tematiska kurserna innehåller moment som exkursioner och undervisning som är knuten till den fysiska konstvärlden, arkitekturen och arbetsmarknaden. Utbildningen förmedlar teoretiska angreppssätt och modeller för tolkning av artefakter och miljöer, och tillvaratar dina egna och dina kurskamraters erfarenheter och geografiska placering. Lärarna fungerar i stor utsträckning som facilitatorer och lärarstöd ges online och via chattseminarier, zoomseminarier, diskussionsforum och e-post. Undervisningen sker på svenska, skandinaviska och engelska.

Studera utomlands

Flera av kurserna har internationella inslag och det är också möjligt att läsa kurser vid internationella lärosäten som en del av programmet.

Karriär

Den digitala kompetensen är något som efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden och programmet ger dig en god grund för den framtidens utmaningar inom ämnet. Efter avslutade studier kan du till exempel arbeta som:

  • intendent eller curator vid arkitektur-, konst-, och kulturmuseer
  • forskningsassistent
  • konstkritiker
  • antikvarie
  • redaktör
  • tjänsteman inom statlig förvaltning
  • konsult inom den privata sektorn

Master- och magisterexamen ger även behörighet till forskarutbildning inom huvudområdet konstvetenskap. Master- och magisterexamen ger även behörighet till andra nationella och internationella lärosäten, i både konstvetenskap och andra huvudområden inom humaniora och samhällsvetenskap. Med en examen från Masterprogrammet i digital konstvetenskap har du en konkurrenskraftig utbildning som kan leda vidare till en forskarutbildning både nationellt och internationellt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i digital konstvetenskap

120 hp

HT 2023, 100 %, Distans blandad tid

Studieort: Flexibel

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5130 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig docent Johan Eriksson

johan.eriksson@konstvet.uu.se

018-471 29 57

Carina Dahlström, administrativa frågor

studentservice-cg@uu.se

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

018-471 2887

info@konstvet.uu.se

Programstart och registrering

Välkommen till Masterprogram i digital konstvetenskap hösten 2023!

Registreringsperioden för den inledande kursen är öppen: 2023-07-27 - 2023-08-20

Programstart

Programmet startar vecka 35.

För att börja på programmet behöver du registrera dig på den inledande kursen, 5KV041-Avancerad kurs i teori och metod, 7,5 hp. När du har gjort det blir du automatiskt även registrerad på programmet.

Information till antagna och efterantagna

Information om hur du skapar ett studentkonto för att sedan registrera dig finns här uu.se/student

 

När du har skapat ett studentkonto och registrerat dig så kommer du att kunna logga in i lärplattformen Studium där du hittar ditt program och den inledande kursen, https://login.studium.uu.se/

Om du är efterantagen och registreringsperioden har passerat, kontakta studentservice-cg@uu.se för manuell registrering.

Kom ihåg att registrera dig i tid, om du inte är registrerad senast sista registreringsdag riskerar du att förlora din plats som då kan gå vidare till eventuell reserv.

Villkorligt antagna

Är du antagen med villkor (IV)så kan du inte registrera dig. För att ha kvar din plats så måste du tacka ja till den. Det gör du genom att maila till studentservice-cg@uu.se senast sista registreringsdag, se registreringsperiod ovan. Skriv, "Antagen med Villkor" i ämnesraden och uppge i mailet namn, personnummer och vilken kurs/program.

Reservantagning

Institutionen kallar reserver via e-post. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Besked skickas ut via mail (svarstid ca två dagar). Var därför noga med att kontrollera dina e-mail dagligen när registreringsperioden är slut och reservantagningen startar. Kontrollera även din skräppost då e-mail från Uppsala universitet ibland har förmåga att hamna där.

Om du har frågor om registreringen, vänligen kontakta studieadministratör:

Carina Dahlström

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-108234

 

Varmt välkommen till programmet!

Senast uppdaterad: 2021-03-02