Masterprogram i Euroculture 2019/2020

Bild för Masterprogram i Euroculture 2019/2020
Anmälan

Hur kommer Europa att ta sig ur den aktuella krisen? Vilken roll kan EU spela i världen? Hur kommer EU:s förflutna att påverka dess framtid? Svaren på dessa frågor är för dig och de andra studenterna att hitta - en ny generation ledare med en ny sorts tvärvetenskaplig, europeisk utbildning. Detta är vad Euroculture erbjuder dig.

Masterprogrammet i Euroculture ger dig de verktyg som behövs för att förstå och påverka Europas pågående integrationsprocess. Programmet, som fått utmärkelsen "Erasmus Mundus Programme of Excellence", riktar sig till dig som förstår att Europas framtid kommer att påverkas inte bara av ekonomi och politik, utan också av identiteter, visioner och värderingar: med ett ord, kultur.

Om programmet

Som Euroculture-student deltar du i tvärvetenskapliga kurser i åtminstone två europeiska länder. Programmet förbereder dig för att göra skillnad inom yrken som journalistik, kulturadministration, diplomati, forskning, det internationella näringslivet och inom de europeiska institutionerna.

Euroculture är ett tvåårigt masterprogram som ges vid Uppsala universitet i samarbete med andra universitet och som fokuserar på det moderna europeiska samhället, dess politik och dess kultur i ett globalt sammanhang. Vi diskuterar i synnerhet frågor om kulturell identitet och värderingar som spelar en central roll i dagens offentliga debatt.

Euroculture skiljer sig från traditionella program i Europakunskap på olika sätt:

Ett djupt perspektiv
Våra tvärvetenskapliga kurser erbjuder dig både en bred och djup utbildning. Vi utforskar det moderna europeiska samhället ur ett historiskt, statsvetenskapligt, juridiskt och religionsvetenskapligt perspektiv. Vi förbereder Europaförespråkare för att kunna fördjupa sig i samtida frågor.

Teori och praktik
Våra praktiska kurser i "Eurocompetence" bygger upp din kommunikations- och ledarskapsförmåga. Dessa kurser utmanar dig att använda dina teoretiska och akademiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Därmed utvecklar Eurocompetence de interkulturella färdigheter som studenter behöver för att kunna arbeta internationellt.

En europeisk erfarenhet
Alla studenter läser minst en termin vid ett av de sju andra europeiska universitet som ingår i Euroculture-konsortiet.

Flexibilitet
Du kan skräddarsy programmet för att förbereda dig antingen för forskning och en akademisk karriär eller för andra yrkesområden med koppling till Europakunskap. I tredje terminen får du välja mellan en praktik inom ett stort antal olika områden och olika forskningsseminarier vid ett av Euroculture-universiteten i Europa eller kanske vid ett av våra partneruniversitet i Indien, Japan, Mexiko eller USA.

Erasmus Mundus
Euroculture har fått fått utmärkelsen "Erasmus Mundus Programme of Excellence" av Europeiska kommissionen.

Studenter som har läst Euroculture har gått vidare till arbeten inom till exempel kulturadministration, tjänstemannasektorn, forskning, journalistik, internationell affärsverksamhet, NGO:s (icke statliga organisationer), de europeiska institutionerna eller fått beslutsfattande roller inom myndigheter. Andra har studerat vidare på forskarnivå inom humaniora och samhällsvetenskap. Kurserna ges på engelska och studenterna kan komma från ett stort antal olika länder i Europa och resten av världen.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med Euroculture som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Första terminen tillbringas i Uppsala och består av följande teoretiska kurser:
Historical and Religious Perspectives, 13 hp
Legal and political perspectives, 12 hp
Eurocompetence I, 5 hp

Termin 2
Andra terminen tillbringas vid ett värduniversitet, som väljs bland universiteten i Eurocultures europeiska nätverk. Terminen består av:
Forskningsseminarier, 10 hp
Metodseminarium inklusive förberedelse för Intensiva programmet (IP)*, 10 hp
Eurocompetence II, 5 hp.

* Under sommaren som följer på termin två möts alla studenter i Euroculture-nätverket under en vecka för Intensiva programmet. Då hålls seminarier, diskussioner, reflektioner och opponering på en mindre uppsats. Det blir workshops, offentliga föreläsningar och grupparbete i en internationell miljö. Godkänt deltagande ger 5 hp.

Termin 3
Den tredje terminen väljer du mellan två spår: ett forskningsinriktat och ett yrkesinriktat.
Beroende på vilket spår du valt består terminen av antingen praktikutbildning eller kurser (forskningsseminarier) motsvarande 25 hp. Praktiken kan utföras nästan var som helst i världen men måste vara relevant för dina studier. Forskningsseminarierna kan tas vid ett av Euroculture-universiteten i Europa eller kanske vid ett av partneruniversiteten i Indien (Pune), Japan (Osaka), Mexiko (UNAM) eller USA (Indiana). Terminen omfattar också uppsatsförberedelser motsvarande 5 hp av masteruppsatsens 30 hp.

Termin 4
Under den fjärde terminen slutförs arbetet med masteruppsatsen, motsvarande 25 hp av uppsatsens 30 hp. Terminen innehåller även Eurocompetence III, 5 hp, som förbereder för ansökan till forskarutbildning eller arbete.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda seminarier där du som student förväntas delta aktivt. Därutöver består programmet av en hel del självstudier. Både muntliga och skriftliga uppgifter förekommer. Såväl forskningsinriktade seminarier som praktikperiod ingår. Handledning av masteruppsatsen erbjuds av två erfarna forskare, en från Uppsala universitet och den andra från universitetet där studenten läste under termin två. Alla programmets kurser ges på engelska.

Karriär

Studenter som har läst Euroculture har senare arbetat inom till exempel kulturadministration, tjänstemannasektorn, forskning, journalistik, internationell affärsverksamhet, icke-statliga organisationer (NGO:er), de europeiska institutionerna eller fått beslutsfattande roller inom myndigheter. Andra har studerat vidare på forskarnivå inom humaniora och samhällsvetenskap.

Det finns ett växande behov av yrkesverksamma som kan förstå grunden till kulturella utbyten och konflikter. Detta betonas av den framstående roll som kulturella frågor spelar i debatter om nästan varje aspekt av Europas politiska, sociala och ekonomiska liv, och allt detta i samband med de komplicerade ekonomiska och kulturella processer som kallas för globalisering. Euroculture förbereder dig att svara på behovet av diplomatiska och välinformerade yrkesutövare som kan arbeta som till exempel:

  • diplomat
  • handläggare
  • projektledare
  • journalist
  • kulturkonsult
  • forskare

Behörighet och anmälan

Anmälan
För information om anmälan och för att anmäla dig, se Euroculture-konsortiets hemsida www.euroculturemaster.eu.

Studenter som vill ansöka om ett Erasmus Mundus-stipendium måste söka senast den 10 januari 2019. För övriga sökande: första urvalet stängs den 1 mars 2019 och andra urvalet stängs den 1 maj 2019.

Alla studenter som antas och påbörjar programmet (inklusive studenter från Sverige, EES-området och Schweiz) ska betala avgifter till Euroculture-konsortiet. För information om avgifter och mer information se Euroculture-konsortiets hemsida www.euroculturemaster.eu.

Masterprogram i Euroculture

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-05-01

Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom ett ämne som är relevant för Euroculture (huvudsakligen humaniora och samhällsvetenskap).

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Dessa kunskaper brukar intygas genom ett internationellt erkänt prov:

  • IELTS: sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5
  • TOEFL: pappersprov: 4,5 poäng (av högst 6) på skriftliga delen och sammanlagt 575; Internetprov: 20 poäng (av högst 30) på skriftliga delen och sammanlagt 92
  • Cambridge: CAE, CPE

Urval: Se https://www.euroculturemaster.eu/how-to-apply/assessment-criteria/ för information om urval.