Masterprogram i Euroculture

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i Euroculture 2022/2023
Anmälan

Vilken roll kan Europa spela i världen? Hur kommer Europas förflutna att påverka dess framtid? Svaren på sådana frågor är upp till dig och de andra studenterna att hitta - en ny generation ledare med en ny sorts tvärvetenskaplig, europeisk utbildning. Masterprogrammet i Euroculture ger dig de verktyg som behövs för att förstå och påverka Europas pågående integrationsprocess.

Om programmet

Programmet har fått utmärkelsen "Erasmus Mundus Programme of Excellence" av Europeiska kommissionen. Det riktar sig till dig som förstår att Europas framtid kommer att påverkas inte bara av ekonomi och politik, utan också av identiteter, visioner och värderingar - med ett ord, kultur.

Euroculture är ett tvåårigt masterprogram som ges vid Uppsala universitet i samarbete med andra universitet och som fokuserar på det moderna europeiska samhället, dess politik och dess kultur i ett globalt sammanhang. Vi diskuterar i synnerhet frågor om kulturell identitet och värderingar som spelar en central roll i dagens offentliga debatt. Som Euroculture-student deltar du i tvärvetenskapliga kurser i åtminstone två europeiska länder. Programmet förbereder dig för att göra skillnad inom yrken som journalistik, kulturadministration, diplomati, forskning, det internationella näringslivet och inom de europeiska institutionerna.

Kurserna ges på engelska och studenterna kommer från ett stort antal olika länder i Europa och resten av världen. Programmet erbjuder dig:

 • Ett djupt perspektiv: Våra tvärvetenskapliga kurser erbjuder dig både en bred och djup utbildning. Vi utforskar det moderna europeiska samhället ur ett historiskt, statsvetenskapligt, juridiskt och religionsvetenskapligt perspektiv. Vi förbereder Europaförespråkare för att kunna fördjupa sig i samtida frågor.
 • Teori och praktik: Våra praktiska kurser i "Eurocompetence" bygger upp din kommunikations- och ledarskapsförmåga. Dessa kurser utmanar dig att använda dina teoretiska och akademiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Därmed utvecklar Eurocompetence de interkulturella färdigheter som du behöver för att kunna arbeta internationellt.
 • Flexibilitet: Du kan skräddarsy programmet för att förbereda dig antingen för forskning och en akademisk karriär eller för andra yrkesområden med koppling till Europakunskap.

Studentprofil

Våra studenter kommer från hela världen och har ett brett spektrum av intressen. De som brinner för museer, kulturella institut och konstfestivaler studerar sida vid sida med de som är mer fokuserade på politik och sociala frågor. Vissa kommer att se programmet som en språngbräda för ytterligare studier eller forskning, andra för en karriär utanför den akademiska världen. Alla är dock förenade i sitt intresse för Europa i ett globalt sammanhang - dess förflutna, nutid och framtid.

Studenterna ska ha en akademisk kandidatexamen i en disciplin som är relevant för Euroculture - det vill säga en examen i konst, humaniora eller samhällsvetenskap. Till exempel: europastudier, historia, internationella relationer, kulturstudier, litteratur, sociologi, statsvetenskap, antropologi, filosofi, kommunikation och medievetenskap, internationell/europeisk juridik eller teologi. Studenter som läst mer tillämpade studier som språk är också välkomna men måste kunna visa - som alla andra - goda akademiska färdigheter i skrift och forskning.

Relaterade program

Masterprogram i humaniora - kulturarv och hållbarhet

Politices masterprogram

Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier

Masterprogram i skandinavistik

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med Euroculture som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Rebecca (Becky) Emrick
Från: USA, Kalifornien

Varför valde du den här utbildningen?
Jag läste europeiska studier (”European studies”) redan i min kandidatexamen, men valde masterprogrammet i Euroculture då jag alltid känt att jag vill lära mig mer. Så när jag hittade det här programmet var det en fullträff! Som amerikan visste jag även att jag ville lära mig om europeisk kultur i Europa, att det skulle berika min upplevelse och förståelse för kulturen. Samt, programmet i Euroculture verkade mest intressant eftersom det innebar en möjlighet att få bo i olika europeiska städer. Jag valde Uppsala universitet som mitt hemuniversitet inom programmet för att jag visste att det talas engelska men också för att jag älskar svensk kultur, även om jag inte visse så mycket om den och ville uppleva den.

Hur var det att vara en internationell student?
Att vara en internationell student vid Uppsala universitet är fantastiskt! Gemenskapen mellan internationella och svenska studenter är så bra och öppen. Det kändes som om det alltid var någonting på gång, eller något event, så det var verkligen lätt att träffa nya människor.

Kommer du ihåg ditt första intryck av Uppsala? Berätta!
när jag först kom till Upsala så kunde jag nästan inte tro på hur vacker och charmig staden var. Jag flyttade till Uppsala i mitten av augusti, så även om det var i slutet av sommaren så kändes det som om jag verkligen kunde njuta av staden och allt den hade att erbjuda. Jag tyckte först att Uppsala verkade vara en liten stad, men det känns som om det alltid är något på gång, att se, att uppleva. Uppsala är definitivt en liten men dynamisk stad!

Beskriv en vanlig dag för dig!
en vanlig dag så gick jag på föreläsningar på morgonen och efter det så brukade jag och mina kompisar gå till ett av våra pluggställen. Vi pluggade till eftermiddagen och sen brukade vi gå och fika tillsammans. Beroende på hur mycket vi hade att göra brukade vi sen antingen fortsätta plugga eller gå hem. På kvällen kunde vi laga mat tillsammans, eller ta en öl för att runda av dagen.

Berätta om studentlivet!
Min studentupplevelse vid UU var troligen den mest roliga jag haft under min studieperiod. Allt från gasquer, events, traditioner, och alla människor jag träffade och fortsatt är i kontakt med. Alla mina minnen från UU är fina. Alla kompisar jag fick och har hållet i kontakten med är utan tvekan höjdpunkten av min studietid vid UU.

Favoritplats i din studentstad?
Det är svårt att välja bara en! Men jag måste nog säga att min favoritplats i Uppsala är bredvid Fyrisån i stan. Oavsett om det är sommar eller mitten av vintern så är det verkligen vackert och rofyllt.

Var finns den bästa studieplatsen?
Det är också svårt att välja bar en! Det känns som om många av dem ställen jag pluggade på berodde på vilket humör jag var på den dagen. Men jag tror jag spenderade mest tid på Leoparden kafé. Det är så mysigt där inne, och jag var (nästan) alltid fokuserad på att pligga när jag och mina kompisar var där. Jag älskar också att beroende på när du är där under året så har de olika utställningar. Plus så har de definitivt de bästa snacksen! Jag gillade dock alltid att plugga i biblioteken, studentnationerna eller mina kompisars lägenheter.

Hösten 2021.

Upplägg

Euroculture är ett tvåårigt masterprogram och sträcker sig över fyra terminer. Programmet består av teoretiska kurser samt praktiska moduler såsom praktik och "Eurocompetence". Eurocompetence undervisas över flera terminer (termin ett, två och fyra) och täcker akademiskt skrivande, karriärfrågor, projektarbete, lagarbete och ansökningar om projekt- och forskningsmedel. En hög grad av mobilitet är möjlig, med möjlighet att läsa upp till tre terminer utomlands.

Inom programmet finns två spår: ett yrkesorienterat, med möjlighet till längre praktik vid lämpliga organisationer; och ett forskningsorienterat som förbereder för forskarnivå. Det senare spåret kan följas vid ett Euroculture-universitet i Europa eller - beroende på antalet tillgängliga platser - Indien, Japan, Mexiko eller USA.

Första terminen läser du kärnkurser vid Uppsala universitet som erbjuder historiska, religiösa, statsvetenskapliga och juridiska perspektiv om Europa. Under andra terminen läser du en specialisering vid ett av våra sju partneruniversitet i Europa: Deusto (Bilbao, Spanien), Krakow (Polen), Groningen (Nederländerna), Göttingen (Tyskland), Olomouc (Tjeckien), Strasbourg (Frankrike) och Udine (Italien). Se information om partneruniversiteten.

Under sommaren som följer på termin två möts alla studenter i Euroculture-nätverket under en vecka för "Intensive Programme" (IP). Då hålls seminarier, diskussioner, reflektioner och opponering på en mindre uppsats. Det blir workshops, offentliga föreläsningar och grupparbete i en internationell miljö.

Tredje terminen kan du göra praktik eller följa ett mer forskningsorienterat spår vid ett Euroculture-universitet i, eller kanske utanför, Europa.

Under fjärde terminen fokuserar du på masteruppsatsen. Kursen Eurocompetence III fokuserar på självständig förberedelse av en lämplig yrkesrelaterad eller forskningsprojektansökan (beroende på vilket spår du valde under tredje terminen). Fjärde terminen läser du vid antingen Uppsala universitet eller vid universitetet du valde termin två.

Se det breda spektrum av ämnen som våra studenter väljer för sitt examensarbete

Kurser inom programmet

Termin 1

Historical and Religious Perspectives, 13 hp

Legal and Political Perspectives, 12 hp

Eurocompetence I (inkl. akademiskt skrivande och karriärfrågor), 5 hp

Termin 2

Forskningsseminarier om universitetets specialisering, 10 hp - se här för information om de olika specialiseringarna

Metodseminarium inklusive förberedelse för nätverkets gemensamma "Intensive Programme" (IP) i juni, 10 hp

Eurocompetence II (projektarbete i grupper), 5 hp

Intensive Programme, 5 hp (se nedan)

Termin 3

Masteruppsats del 1, 5 hp

och antingen

Research Track, 25 hp eller

Internship, 25 hp

Termin 4

Masteruppsats del 2, 25 hp

Eurocompetence III, 5 hp

Om undervisningen

Detta är ett campusbaserat heltidsprogram, vilket innebär 40 timmars studier per vecka. Det är inte möjligt att läsa detta program på deltid eller på distans. Undervisningsspråket är engelska. Du måste läsa minst en termin utomlands.

I Sverige är den akademiska miljön förhållandevis informell. Det innebär att universitetets lärare ses mer som partners i studenternas utbildnings- och lärandeprocesser. Det läggs mindre tid på traditionella föreläsningar och mer tid på att läsa in litteratur och göra uppgifter enskilt och i grupp. Syftet är att studenterna ska ha en balanserad studiesituation med föreläsningar, inläsning av kurslitteratur, kritiskt reflekterande över litteraturen och gruppdiskussioner. Alla dessa komponenter är viktiga delar av studier på masternivå. Aktivt deltagande i diskussioner i lärosalen och grupparbeten utanför lärosalen uppmuntras, och studenterna får därigenom ta ett stort eget ansvar i sina förberedelser för ett liv som yrkesverksamma.

Handledning av masteruppsatsen ges av två erfarna forskare, en från Uppsala universitet och en från det universitet där du läser under termin två.

Studera utomlands

Euroculture-studenter läser 1-3 terminer utomlands. Alla studenter läser minst en termin vid ett av de sju andra europeiska universitet som ingår i Euroculture-konsortiet. Utbytesstudier utanför Europa kan också vara möjliga.

Karriär

Studenter som har läst Euroculture arbetar idag inom till exempel kulturadministration, tjänstemannasektorn, forskning, journalistik, internationell affärsverksamhet, icke-statliga organisationer (NGO:er), de europeiska institutionerna eller fått beslutsfattande roller inom olika myndigheter. Andra har studerat vidare på forskarnivå inom humaniora och samhällsvetenskap. Se här för mer information om vad Euroculture-programmet kan leda till.

Det finns ett växande behov av yrkesverksamma som kan förstå grunden till kulturella utbyten och konflikter. Detta betonas av den framträdande roll som kulturella frågor spelar i debatter om nästan varje aspekt av Europas politiska, sociala och ekonomiska liv, och allt detta i samband med de komplicerade ekonomiska och kulturella processer som kallas för globalisering. Euroculture förbereder dig för att svara på behovet av diplomatiska och välinformerade yrkesutövare som kan arbeta som till exempel:

 • diplomat
 • handläggare
 • projektledare
 • journalist
 • kulturkonsult
 • forskare

Exempel på arbetsgivare: konsultföretag ECORYS, European Centre for Minority Issues, Irish Universities Association och det spanska utrikesdepartementet.

Intervjuer med några av våra alumner:

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Anmälan sker på Euroculture-konsortiets webbplats.

Studenter som vill ansöka om Erasmus Mundus-stipendium måste söka senast den 15 januari 2022 För övriga sökande: andra urvalet stängs den 1 mars 2022, tredje urvalet stängs den 1 april 2022 och fjärde urvalet stängs den 1 maj 2022. Efter den 1 maj 2022 kommer urvalet att utföras löpande.

Alla studenter som antas och påbörjar programmet (inklusive studenter från Sverige eller andra EU- eller EFTA-länder) ska betala avgifter till Euroculture-konsortiet (se för mer information om avgifterna).

Masterprogram i Euroculture

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 1 maj 2022

Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom ett ämne som är relevant för Euroculture (huvudsakligen humaniora och samhällsvetenskap).

Dessutom krävs mycket goda kunskaper i engelska. Dessa kunskaper brukar intygas genom ett internationellt erkänt prov eller tidigare studier vid ett universitet. Lägsta betygskrav vid prov är:

 • IELTS: sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 6,0
 • TOEFL: pappersprov: 4,5 poäng (av högst 6) på skriftliga delen och sammanlagt 580; Internetprov: 20 poäng (av högst 30) på skriftliga delen och sammanlagt 92;
 • Cambridge: CAE (C1), CPE (C2).

Urval: Se Eurocultures webbplats för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För specifik information om Euroculture, vänligen ta kontakt med administratören Cameron Ross:

euroculture@teol.uu.se

018-471 22 36

För allmän information om masterprogram och antagning:

masterprogrammes@uu.se

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

018-471 2295

student@teol.uu.se

Programstart och registrering

Registrering på kurser inom detta program görs av Teologiska institutionen.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast den 29 augusti kontakta euroculture@teol.uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Senast uppdaterad: 2021-03-02