Masterprogram i Euroculture 2020/2021

Bild för Masterprogram i Euroculture 2020/2021
Anmälan

Vilken roll kan EU spela i världen? Hur kommer EU:s förflutna att påverka dess framtid? Svaren på sådana frågor är för dig och de andra studenterna att hitta - en ny generation ledare med en ny sorts tvärvetenskaplig, europeisk utbildning. Detta är vad masterprogrammet i Euroculture erbjuder dig.

Masterprogrammet i Euroculture ger dig de verktyg som behövs för att förstå och påverka Europas pågående integrationsprocess. Programmet, som fått utmärkelsen "Erasmus Mundus Programme of Excellence", riktar sig till dig som förstår att Europas framtid kommer att påverkas inte bara av ekonomi och politik, utan också av identiteter, visioner och värderingar: med ett ord, kultur.

Om programmet

Euroculture är ett tvåårigt masterprogram som ges vid Uppsala universitet i samarbete med andra universitet och som fokuserar på det moderna europeiska samhället, dess politik och dess kultur i ett globalt sammanhang. Vi diskuterar i synnerhet frågor om kulturell identitet och värderingar som spelar en central roll i dagens offentliga debatt. Som Euroculture-student deltar du i tvärvetenskapliga kurser i åtminstone två europeiska länder. Programmet förbereder dig för att göra skillnad inom yrken som journalistik, kulturadministration, diplomati, forskning, det internationella näringslivet och inom de europeiska institutionerna.

Euroculture skiljer sig från traditionella program i Europakunskap på olika sätt:

Ett djupt perspektiv
Våra tvärvetenskapliga kurser erbjuder dig både en bred och djup utbildning. Vi utforskar det moderna europeiska samhället ur ett historiskt, statsvetenskapligt, juridiskt och religionsvetenskapligt perspektiv. Vi förbereder Europaförespråkare för att kunna fördjupa sig i samtida frågor.

Teori och praktik
Våra praktiska kurser i "Eurocompetence" bygger upp din kommunikations- och ledarskapsförmåga. Dessa kurser utmanar dig att använda dina teoretiska och akademiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Därmed utvecklar Eurocompetence de interkulturella färdigheter som studenter behöver för att kunna arbeta internationellt.

Utbytesstudier
Alla studenter läser minst en termin vid ett av de sju andra europeiska universitet som ingår i Euroculture-konsortiet. Utbytesstudier utanför Europa kan också vara möjliga.

Flexibilitet
Du kan skräddarsy programmet för att förbereda dig antingen för forskning och en akademisk karriär eller för andra yrkesområden med koppling till Europakunskap. I tredje terminen får du välja mellan en praktik inom ett stort antal olika områden och olika forskningsseminarier vid ett av Euroculture-universiteten i Europa eller kanske vid ett av våra partneruniversitet i Indien, Japan, Mexiko eller USA.

Erasmus Mundus
Euroculture har fått fått utmärkelsen "Erasmus Mundus Programme of Excellence" av Europeiska kommissionen.

Studenter som har läst Euroculture har gått vidare till arbeten inom till exempel kulturadministration, tjänstemannasektorn, forskning, journalistik, internationell affärsverksamhet, NGO:er (icke statliga organisationer), de europeiska institutionerna eller fått beslutsfattande roller inom myndigheter. Andra har studerat vidare på forskarnivå inom humaniora och samhällsvetenskap. Kurserna ges på engelska och studenterna kan komma från ett stort antal olika länder i Europa och resten av världen.

Studentprofil
Våra studenter kommer från hela världen och har ett brett spektrum intressen. De som brinner för museer, kulturella instituter och konstfestivaler studerar sida vid sida med de som är mer fokuserade på politik och sociala frågor. Vissa kommer att se programmet som en språngbräda för ytterligare studier eller forskning, andra för en karriär utanför den akademiska världen. Alla är dock förenade i sitt intresse för Europa i ett globalt sammanhang - dess förflutna, nutid och framtid.

Studenterna ska ha en akademisk kandidatexamen i en disciplin som är relevant för Euroculture - det vill säga en examen i konst, humaniora eller samhällsvetenskap. Till exempel: europastudier, historia, internationella relationer, kulturstudier, litteratur, sociologi, statsvetenskap, antropologi, filosofi, kommunikation och medievetenskap, internationell/europeisk juridik eller teologi. Kandidater som tog mer tillämpade studier som språk är också välkomna men måste kunna visa - som alla andra - goda akademiska färdigheter i skrift och forskning.


Relaterade program
Kulturarv och hållbarhet
Statsvetenskap
Rysslands- och Eurasienstudier
Skandinavistik

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med Euroculture som huvudområde.

Upplägg

Euroculture är ett två-årigt masterprogram och sprider sig över 4 terminer; varje termin är värd 30 hp. Programmet består av teoretiska kurser samt praktiska moduler såsom praktik och "Eurocompetence". Eurocompetence undervisas över flera terminer och täcker akademiskt skrivande, karriärfrågor, projektarbete, lagarbete och ansökningar om projekt- och forskningsmedel. En hög grad mobilitet är möjlig, med chansen att läsa upp till 3 terminer utomlands.

Första terminen läser du kärnkurser vid Uppsala som erbjuder historiska, religiösa, statsvetenskapliga och juridiska perspektiv om Europa; under andra terminen läser du en specialisering vid ett av våra partneruniversitet i Europa; tredje terminen kan du utföra en praktik eller följa en mer forksnings-orienterat spår vid ett Euroculture-universitet i, eller kanske utanför, Europa. Under fjärde terminen fokuserar du på masteruppsatsen antingen vid Uppsala eller andra terminens universitet. Eurocompetence-kurser ges under termin 1, 2 och 4.

Se det breda spektrum av ämnen studenterna väljer för sitt examensarbete

Kurser inom programmet

Termin 1
Första terminen tillbringas i Uppsala och består mestadels av teoretiska kärnkurser:

 • Historical and Religious Perspectives, 13 hp
 • Legal and political perspectives, 12 hp
 • Eurocompetence I (inkl. akademiskt skrivande och karriärfrågor), 5 hp

Termin 2
Andra terminen tillbringas vid ett värduniversitet, som väljs bland de 7 andra universiteten i Eurocultures europeiska nätverk. Terminen består av:
 • forskningsseminarier om universitetets specialisering, 10 hp - se här för information om de olika specialiseringarna
 • metodseminarium inklusive förberedelse för nätverkets gemensamma "Intensive Programme" (IP) i juni, 10 hp
 • Eurocompetence II (projektarbete i grupper), 5 hp
 • Intensive Programme, 5 hp (se nedan)
Under sommaren som följer på termin två möts alla studenter i Euroculture-nätverket under en vecka för "Intensive Programme" (IP). Då hålls seminarier, diskussioner, reflektioner och opponering på en mindre uppsats. Det blir workshops, offentliga föreläsningar och grupparbete i en internationell miljö. IP brukar ske i Krakow eller Olomouc.

Termin 3
 • Masteruppsats del 1, 5 hp
och antingen
 • Research Track, 25 hp
eller
 • Internship, 25 hp

Inom programmet kan två spår skiljas: ett yrkesorienterat spår, med chansen av en längre praktik vid lämpliga organisationer; och  ett forskningsorienterat spår som förbereder för doktorandnivån (tredje cykel). Det senare spåret kan följas vid ett Euroculture-universitet i Europa eller - beroende på antalet tillgängliga platser - Indien, Japan, Mexiko eller USA.

Terminen omfattar också uppsatsförberedelser motsvarande 5 hp av masteruppsatsens 30 hp.

Termin 4
 • Masteruppsats del 2, 25 hp
 • Eurocompetence III, 5 hp
Eurocompetence III fokuserar på självständig förberedelse av en lämplig yrkesrelaterad eller forskningsprojektansökan (beroende på vilket spår du valde under tredje teminen).

Fjärde teminen läses vid antingen Uppsala eller universitetet du valde till andra terminen.

Om undervisningen

Detta är ett campusbaserat heltidsprogram, vilket innebär cirka 30-40 timmars studier per vecka. Det är inte möjligt att studera detta program på deltid eller på distans. Undervisningsspråket är engelska. Du måste läsa minst en termin utomlands.

Undervisningen på programmet inkluderar föreläsningar och seminarier där du förväntas spela en aktiv roll. Traditionellt sett innebär ett masterprogram i Sverige mindre klasstid än i andra länder, med mer självstudier plus individuella/gruppuppgifter och presentationer. Större ansvar läggs på studenterna att hantera sitt eget arbete. Du kommer att ha mycket att göra, men målet är också att ge dig en balanserad arbetsbelastning och tid att tänka på vad du studerar. Observera att kurstakten vid partneruniversitet varierar.

Handledning av masteruppsatsen erbjuds av två erfarna forskare, en från Uppsala universitet och den andra från universitetet där du läser under termin två.

Studera utomlands

Euroculture-studenter läser 1-3 terminer utomlands.

Karriär

Studenter som har läst Euroculture har senare arbetat inom till exempel kulturadministration, tjänstemannasektorn, forskning, journalistik, internationell affärsverksamhet, icke-statliga organisationer (NGO:er), de europeiska institutionerna eller fått beslutsfattande roller inom myndigheter. Andra har studerat vidare på forskarnivå inom humaniora och samhällsvetenskap.

Det finns ett växande behov av yrkesverksamma som kan förstå grunden till kulturella utbyten och konflikter. Detta betonas av den framstående roll som kulturella frågor spelar i debatter om nästan varje aspekt av Europas politiska, sociala och ekonomiska liv, och allt detta i samband med de komplicerade ekonomiska och kulturella processer som kallas för globalisering. Euroculture förbereder dig att svara på behovet av diplomatiska och välinformerade yrkesutövare som kan arbeta som till exempel:

 • diplomat
 • handläggare
 • projektledare
 • journalist
 • kulturkonsult
 • forskare
Exempel på arbetsgivare: konsultföretag ECORYS, European Centre for Minority Issues, Irish Universities Association och det spanska utrikesdepartementet.

Intervjuer med några av våra alumner:Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Anmälan sker på Euroculture-konsortiets webbplats. Studenter som vill ansöka om ett Erasmus Mundus-stipendium måste söka senast den 10 januari 2020. För övriga sökande: andra urvalet stängs den 1 mars 2020, tredje urvalet stängs den 1 april 2020 och fjärde urvalet stängs den 1 maj 2020. Efter den 1 maj kommer urvalet att utföras rullande.

Alla studenter som antas och påbörjar programmet (inklusive studenter från Sverige eller andra EU- eller EFTA-länder) ska betala avgifter till Euroculture-konsortiet.

För information om anmälan och avgifter se Euroculture-konsortiets webbplats.

Masterprogram i Euroculture

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-01-10

Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom ett ämne som är relevant för Euroculture (huvudsakligen humaniora och samhällsvetenskap).

Dessutom krävs mycket goda kunskaper i engelska. Dessa kunskaper brukar intygas genom ett internationellt erkänt prov eller tidigare studier vid ett universitet. Lägsta betygskrav vid prov är:

 • IELTS: sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 6,0
 • TOEFL: pappersprov: 4,5 poäng (av högst 6) på skriftliga delen och sammanlagt 580; Internetprov: 20 poäng (av högst 30) på skriftliga delen och sammanlagt 92;
 • Cambridge: CAE (C1), CPE (C2).

Urval: Se https://www.euroculturemaster.eu/how-to-apply/assessment-criteria/ för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Är detta masterprogram något för dig? Mer information om programmet:

 • Fakultet och forskning
 • Bredd, djup och mångfald är tre begrepp som väl illustrerar den forskning som bedrivs vid fakulteten. Teologiska fakulteten är ett ledande centrum inom studier om olika världsreligioner och står värd för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS). Fakulteten bedriver bland annat forskning om invandring, rasism, mötet mellan naturvetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa, teologiska och filosofiska aspekter på djuretik samt religion och välfärd. Dessa exempel visar också på den forskningens samhällsrelevans och dess betydelse för en djupare förståelse av historiska och samtida skeenden och fenomen.

Kontakt

Administratör Cameron Ross

euroculture@teol.uu.se

018-471 22 36

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

018-471 2295

student@teol.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.