Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

Läsåret 2023/2024

Bild för Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv 2023/2024
 • 180 hp
 • HT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
 • VT 2024, Uppsala, 100 %, Campus
 • Utbildningsplan
Anmälan

Engelska är ett världsspråk som idag talas i 146 länder. Kan du kommunicera på utmärkt engelska finns möjligheter till att arbeta med människor från världens alla hörn, få internationella jobb eller vara arbetsplatsens engelskaspecialist. Kandidatprogrammet i engelska med globala perspektiv öppnar många dörrar. Du formar din utbildning efter dina intressen och får en examen i ett ämne vars betydelse bara växer.

Om programmet

Det är det globala perspektivet som gör programmet så intressant. Fokus ligger på den mångfald som ryms inom begreppet "engelska". Förutom att du får en bred språkutbildning ger programmet dig en helhetsbild av engelskan och dess omfattande historiska, politiska och kulturella inflytande. Du får undersöka hur språket har rotat sig i samhällen och kulturer världen över, till att bli ett av världens mest talade språk.

Utbildningen ger dig

 • en helhetsbild av engelskan som världsspråk och kulturbärare
 • specifika programkurser i engelska ur olika globala perspektiv
 • praktiska färdigheter i att analysera, resonera, skriva övertygande och kommunicera på ett vinnande sätt
 • möjlighet till praktik och utlandsstudier.

De språkliga studierna är en viktig del i utbildningen och du kommer fortsätta att lära dig mer om hur man talar och skriver engelska korrekt. Men att studera ämnet engelska är så mycket mer. Du kommer att studera språkets historia, dess förankring i de många platser där vi stöter på engelska och hur det tar sig uttryck i litterära texter. Du får lära dig om ett levande språk med nära band till de samhällen och kulturer där det används och om hur engelskans kulturella uttryck förvandlas över tid.

De praktiska inslagen löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Du lär dig då att analysera och resonera, skriva övertygande texter och kommunicera på ett vinnande sätt. Du kommer också att bli bättre på att tänka kritiskt och att förstå och sammanställa stora mängder information.

Genom ditt val av biämne kan du profilera dina studier mot ett specifikt kompetensområde. Du kan till exempel läsa media- och kommunikationsvetenskap om du siktar på att arbeta med journalistik eller kommunikation där engelskan har en central roll. Väljer du att läsa svenska eller ett annat språk har du ett försprång om du till exempel vill arbeta som översättare. Kunskaper i USA-kunskap kan vara fördelaktigt om du vill arbeta internationellt, exempelvis på en ambassad eller med olika internationaliseringsfrågor rörande USA och Sverige.

Möjligheten till praktik och utlandsstudier ger dig erfarenhet både av yrkeslivet och av livet i ett annat land, så att du kan utvecklas vidare både som person och få erfarenheter som är värdefulla för framtiden.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med engelska som huvudområde.

Upplägg

Den första terminen inleds med en orientering i ämnesområdet engelska med globala perspektiv samt en kurs i språkstruktur. Därefter får du en introduktion i engelsk språkvetenskap och världslitteratur på engelska.

Under din andra termin läser du om det engelska språkets historia och dess litteraturer samt hur man analyserar den nutida språkanvändningen i vardagliga såväl som litterära sammanhang. Du fördjupar dig även i engelsk språkvetenskap och språkstruktur.

Inför den tredje terminen väljer du ett biområde. Valet är fritt, men vi rekommenderar våra egna kurser i iriska eller USA-kunskap som inte finns på något annat universitet i Sverige.

I den fjärde terminen ingår fyra kurser som är skapade speciellt för programmet. Du kommer att studera centrala samtida frågor om migration, engelska språket i världen idag och globala tryckta och digitala medier.

Under termin fem har du möjlighet att studera utomlands, utöka ditt biområde eller göra praktik i antingen Sverige eller utomlands. Här kan du också välja att läsa en kurs om arbetsmarknaden för språkyrken eller i Literacy och skrivande i världen.

Sista terminen skriver du ett examensarbete inom huvudområdet engelska. Du väljer att fördjupa dig inom antingen engelsk språkvetenskap, amerikansk litteratur eller engelsk litteratur.

Kurser inom programmet

Termin 1

Engelska A1, 30 hp

Termin 2

Engelska B1, 30 hp

Termin 3

Biområde, 30 hp

Termin 4

Programspecifika kurser i engelska ur olika globala perspektiv, fyra kurser om 7,5 hp:

 • Litteratur och engelskans gränser
 • Varianter av engelska världen runt
 • Globala media i tryck
 • Nätkultur: Global engelska i en digital tidsålder

Termin 5

Välj mellan:

 • Studier utomlands upp till 30 hp
 • Utökade studier i ett biområde upp till 30 hp
 • Praktik och kurser 30 hp

eller:

 • Praktik 15 hp alternativt praktik 7,5 hp plus andra studier 7,5 hp
 • Arbetsmarknaden för engelskspecialister 7,5 hp
 • Literacy och skrivande i världen 7,5 hp

Termin 6

Engelska C1, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Du kan välja mellan två inriktningar:

 • Specialisering i engelsk språkvetenskap
 • Specialisering i amerikansk eller engelsk litteratur

Om undervisningen

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Merparten av dina studier kommer att vara på Engelska institutionen på Campus Engelska Parken. Du kommer att studera vid en multinationell institution där våra lärare kommer från bland annat Storbritannien, Kanada, Sydafrika, Japan och USA.

Undervisningsformerna varierar beroende på kursernas innehåll. De kan bestå av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och uppsatsarbete. Undervisningsspråket på kurserna som ges av Engelska institutionen är engelska.

Studierna kräver ett aktivt deltagande och stor vikt läggs vid förmågan att praktiskt tillämpa dina språkliga kunskaper. Varje kurs innehåller delar som utvecklar dina färdigheter i skrivande.

Studera utomlands

Passa på att studera engelska vid något av engelska institutionens partneruniversitet i Europa. Institutionen har också flera utbytesmöjligheter inom programmet Erasmus+. Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen.

För att vara kvalificerad till utbytesstudier måste du vara en aktiv student. Du ska också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp från vår egen institution.

Karriär

Efter din examen kommer du att ha goda kommunikativa kunskaper, förmåga att uttrycka dig väl på engelska både i skrift och tal samt en vana att producera välformulerade och välstrukturerade texter och presentationer - något som är viktigt inom de flesta yrkesroller.

Som expert på det engelska språket och engelskspråkig kultur och litteratur öppnas många dörrar för dig och du kan skapa dig en karriär inom många olika områden.

Det kan vara inom förlagsbranschen där du exempelvis kan arbeta som redaktör eller översättare, inom kommunikationsområdet som kommunikatör, textkonsult, skribent och journalist. Du kan också arbeta som språklig expert på en myndighet eller företag. Du kan också söka dig mot ett internationellt jobb på en ambassad eller organisation där engelskspråkig excellens krävs.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Undervisningsspråket på kurser som ges vid Engelska institutionen är engelska.

Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

180 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P0500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Om du vill veta mer om programmet får du gärna kontakta vår studievägledare som kan ge dig råd och förmedla kontakt med studenter som läser programmet.

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@engelska.uu.se

018-471 12 47

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

018-471 1247 018-471 1245

Info@engelska.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02