Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv 2020/2021
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Vad blir du efter att ha läst Kandidatprogrammet i engelska i Uppsala? Översättare är det mest uppenbara svaret, men globaliseringen har öppnat så många fler yrkesvägar. Det finns mycket att välja på. Lektörer, kommunikatörer och jurister är yrkesgrupper i behov av breda och djupa färdigheter i modern, global engelska.

Om programmet

Vad innebär det att studera engelska ur ett globalt perspektiv? Det engelska språket, liksom dess litteraturer och kulturer, får allt större spridning i världen. På kandidatprogrammet i engelska med globala perspektiv får du en unik möjlighet att lära dig mer om begreppet global engelska som studieämne, och olika sätt att förstå de många platser där vi stöter på engelska. Du får dessutom tillfälle att undersöka hur det engelska språket och dess litterära och kulturella uttryck förvandlas i processen.

En kandidatexamen i engelska med globala perspektiv är en chans att utvecklas intellektuellt. Utbildningen ger dig gedigna kunskaper i engelskans funktion som världsspråk och engelskans roller i olika delar av världen.
 
Programmet ger dig fördjupade insikter i den engelsktalande världens språk, litteraturer och kulturer, och öppnar dörren till en rik värld utanför Sverige och kanske till en internationell karriär.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med engelska som huvudområde.

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp), (sex terminer), och de två första terminerna inleds med kurserna Engelska A1 och Engelska B1. Programmet avslutas med Engelska C1 som omfattar ett självständigt arbete.
 
Första terminen ger dig en god orientering i engelskan i ett globalt perspektiv och du får kunskaper om engelskans uppbyggnad och funktion. Under tredje terminen läser du ett biområde. Biområdet läses endera vid engelska institutionens avdelningar för keltiska eller nordamerikastudier, eller vid någon annan institution.

På termin fyra studerar du programspecifika kurser i engelska ur olika globala perspektiv. Termin fem ger dig möjligheten att komplettera utbildningen med studier utomlands, utökade studier i ett biområde, eller praktik.
 
Minst en termin under programmets gång är avsedd för ett biområde. Du kan också välja att ha praktik inom programmet. Denna ska då ha värde för din studieinriktning och framtida yrkesverksamhet.

Kurser inom programmet

Termin 1
Engelska A1, 30 hp
 
Termin 2

Engelska B1, 30 hp
 
Termin 3

Biområde, 30 hp
 
Termin 4

Programspecifika kurser i engelska ur olika globala perspektiv, fyra kurser om 7,5 hp:
Litteratur och engelskans gränser
Varianter av engelska världen runt
Globala media i tryck
Nätkultur: Global engelska i en digital tidsålder
 
Termin 5

Studier utomlands upp till 30 hp
Utökade studier i ett biområde upp till 30 hp
eller
Praktik 7,5-15 hp med kurser enligt följande:
Praktik, 15 hp
Praktik, 7,5 hp plus andra studier 7,5 hp:
Arbetsmarknaden för engelskspecialister 7,5 hp
Literacy och skrivande i världen 7,5 hp
 
Termin 6

Engelska C1, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Om undervisningen

Utbildningen bedrivs på helfart och programmets kurser läses främst vid engelska institutionen eller språkvetenskapliga fakultetens institutioner där du möter ett internationellt lärarlag. Du kan också läsa kurser vid andra fakulteter, till exempel samhällsvetenskap, humaniora eller teologi.
 
Undervisningsformerna inom huvudområdets kurser i engelska varierar (föreläsningar, seminarier, och gruppövningar), men stor vikt läggs vid förmågan att praktiskt tillämpa de språkliga kunskaperna, och varje kursmodul innehåller delar som utvecklar dina färdigheter i akademiskt skrivande. På kurserna tillämpas dessutom löpande examination, vilket kräver aktivt deltagande.

Undervisningsspråket på kurser som ges vid Engelska institutionen är engelska.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands? Institutionen har flera utbytesmöjligheter inom programmet Erasmus+. Det är möjligt att studera en del av programmet vid ett av våra partneruniversitet. För att vara kvalificerad måste du vara en aktiv student. Du måste också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp måste vara från vår egen institution.

Karriär

Troligen kommer du att använda din engelskexamen i kombination med någon annan utbildning, så du utformar utbildningen efter dina egna intressen. Det finns mycket att välja bland. Förlags- och biblioteksbranschen behöver översättare, lektörer och allmänt bok- och språkkunniga och engelskan är ett av världens största litterära språk. I näringslivet finns behov av språkexperter inom kommunikation och marknadsföring. Även juridik är idag ett internationaliserat fält där det finns behov av djupare språkkunskaper.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Undervisningsspråket på kurser som ges vid Engelska institutionen är engelska.

Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5054 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@engelska.uu.se

018-471 12 47

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

018-471 1247 018-471 1245

Info@engelska.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.