Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

Läsåret 2022/2023

Bild för Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv 2022/2023
  • 180 hp
  • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Vill du läsa ett program som öppnar många dörrar utan att stänga andra? Kandidatprogrammet i engelska med globala perspektiv erbjuder möjligheten att forma din utbildning efter dina intressen och ger en examen i ett ämne vars betydelse bara växer. Exempel på karriärmöjligheter efter examen är arbete inom förlagsbranschen, marknadsföring, kommunikation, språklig expert på myndighet eller företag.

Om programmet

Engelska, i ett globalt perspektiv, är det språk som binder samman flest människor i världen. Litteratur på engelska sprids allt vidare och engelskspråkiga kulturer blir allt mer synliga. Kandidatprogrammet i engelska med globala perspektiv ger dig en helhetsbild av engelskan som språk och som kulturbärare.

Fokus på programmet ligger på den mångfald som ryms inom begreppet "engelska" - ett språk som talas i vitt skilda delar av världen, som har en rik språklig historia och ett mångskiftande litterärt arv. På programmet får du lära dig om språkets historia, dess förankring i de många platser där vi stöter på engelska, och hur engelska tar sig uttryck i litterära texter. Du får lära dig om ett levande språk med nära band till de samhällen och kulturer där det används, och om hur engelskans litterära och kulturella uttryck förvandlas över tid.

En kandidatexamen i engelska med globala perspektiv ger dig utmärkta kunskaper i det engelska språket, samtidigt som den utvecklar dig intellektuellt. Du kommer att lära dig att analysera och resonera, skriva övertygande texter, och kommunicera på ett vinnande sätt.

Programmet ger dig gedigna kunskaper i engelskans funktion som världsspråk och engelskans roller i olika delar av världen. Du kommer också att få fördjupade insikter i den engelsktalande världens språk, litteraturer och kulturer. Efter din examen öppnas dörren till en rik värld utanför Sverige och kanske till en internationell karriär.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med engelska som huvudområde.

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng och löper över sex terminer. Studierna inleds med två terminer inom huvudområdet engelska. Den första terminen ger en orientering i ämnesområdet engelska med globala perspektiv. Du kommer också att studera engelsk språkstruktur och få en introduktion i ämnena engelsk språkvetenskap och globala litteraturer på engelska.

Under din andra termin studerar du det engelska språkets historia och dess litteraturer samt hur man analyserar den nutida språkanvändningen i vardagliga såväl som litterära sammanhang.

Inför den tredje terminen väljer du ett biområde att läsa. Valet är fritt, men vi rekommenderar kurser i iriska eller nordamerikastudier som finns på engelska institutionen och som kan komplettera programmet.

Under den fjärde terminen studerar du fyra kurser som är skapade speciellt för programmet. Inom dessa kurser kommer du att studera centrala samtida frågor om migration, engelska språket i världen idag och globala tryckta och digitala medier.

Termin fem ger dig möjlighet att studera utomlands, utöka ditt biområde eller göra praktik antingen i Sverige eller utomlands.

Programmet avslutas med termin 6, där du skriver ett examensarbete i ett ämne du själv väljer inom huvudområdet engelska.

Kurser inom programmet

Termin 1
Engelska A1, 30 hp

Termin 2
Engelska B1, 30 hp

Termin 3
Biområde, 30 hp

Termin 4
Programspecifika kurser i engelska ur olika globala perspektiv, fyra kurser om 7,5 hp:
Litteratur och engelskans gränser
Varianter av engelska världen runt
Globala media i tryck
Nätkultur: Global engelska i en digital tidsålder

Termin 5
Studier utomlands upp till 30 hp
Utökade studier i ett biområde upp till 30 hp
eller
Praktik 7,5-15 hp med kurser enligt följande:
Praktik, 15 hp
Praktik, 7,5 hp plus andra studier 7,5 hp:
Arbetsmarknaden för engelskspecialister 7,5 hp
Literacy och skrivande i världen 7,5 hp

Termin 6
Engelska C1, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Om undervisningen

Utbildningen bedrivs på helfart och programmets kurser läses främst vid engelska institutionen eller språkvetenskapliga fakultetens institutioner. Du kan också läsa kurser vid andra fakulteter, till exempel samhällsvetenskap, humaniora eller teologi.

Undervisningsformerna inom huvudområdets kurser i engelska varierar (föreläsningar, seminarier, och gruppövningar), men stor vikt läggs vid förmågan att praktiskt tillämpa de språkliga kunskaperna, vilket kräver aktivt deltagande. Varje kursmodul innehåller delar som utvecklar dina färdigheter i skrivande.

Undervisningsspråket på kurser som ges vid Engelska institutionen är engelska.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands? Institutionen har flera utbytesmöjligheter inom programmet Erasmus+. Det är möjligt att studera en del av programmet vid ett av våra partneruniversitet. För att vara kvalificerad måste du vara en aktiv student. Du måste också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp måste vara från vår egen institution.

Karriär

En kandidatexamen inom global engelska ger många karriärmöjligheter. Som expert på det engelska språket och engelskspråkig kultur och litteratur öppnas många dörrar för dig. Dessutom kommer du att utveckla förmågor som är viktiga på arbetsmarknaden.

Tydlig och genomtänkt kommunikation är en nyckelkompetens i dagens samhälle och något som efterfrågas inom många branscher. Kandidatprogrammet i global engelska lär dig att kommunicera övertygande muntligt och i skrift, och även att analysera budskap som kommer från andra. Du kommer att bli bättre på att tänka kritiskt och att förstå och sammanställa stora mängder information - förmågor som är till hjälp i de flesta karriärer.

Möjligheten till praktik och utlandsstudier ger praktisk erfarenhet både av yrkeslivet och av livet i ett annat land, så att du kan utvecklas vidare både som person och få erfarenheter som är värdefulla för framtiden. Både praktik och utlandsstudier är också utmärkta möjligheter att knyta kontakter inför ditt framtida arbetsliv.

Exempel på karriärmöjligheter efter din examen är arbete inom förlagsbranschen, marknadsföring, kommunikation eller reklambranschen, jobb som språklig expert på en myndighet eller ett företag, arbete som statsanställd eller ett internationellt jobb på exempelvis en ambassad.

Kandidatprogrammet i global engelska på Uppsala universitet är en spetsutbildning som du själv formar efter dina intressen och som förbereder dig för ett långt och spännande yrkesliv.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Undervisningsspråket på kurser som ges vid Engelska institutionen är engelska.

Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5054 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv

180 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P0054 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Om du vill veta mer om programmet kan du gärna kontakta vår studievägledare som kan ge dig råd och förmedla kontakt med studenter som läser programmet.

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@engelska.uu.se

018-471 12 47

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

018-471 1247 018-471 1245

Info@engelska.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02