Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord 2023/2024
Anmälan

Har du någonsin under över vilka samhällskrafter som ligger bakom folkmord och andra former av massvåld? Förintelse- och folkmordsstudier är ett växande forskningsområde med stark internationell anknytning. Ämnet rör våldsamma händelser som ofta skett i samband med stora ekonomiska, sociala och politiska kriser. Masterprogrammet vid Uppsala universitet låter dig förstå och analysera olika folkmord i deras historiska och kulturella sammanhang.

Om programmet

Historien om och minnet av Förintelsen är centralt inom fältet, men du kommer också att studera andra fall av folkmord och andra typer av massivt våld i deras politiska och kulturella sammanhang.

Dessa våldsamma händelser har ofta inträffat i samband med stora ekonomiska, sociala och politiska kriser, mobilisering av etniska identiteter, formeringen av nya stater, koloniala processer och modernisering. Genom att detaljstudera olika fall av folkmord och massivt våld kommer du även att lära dig metoder och analytiska perspektiv från olika discipliner.

Masterprogrammet i studier kring Förintelse och folkmord vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram med inslag från till exempel

 • historia
 • statsvetenskap
 • kultur- och socialantropologi
 • internationell rätt
 • sociologi
 • freds- och konfliktforskning
 • psykologi
 • idéhistoria.

Under programmets gång kan du förvänta dig att

 • självständigt och kritiskt identifiera och analysera problem av central betydelse för Förintelse- och folkmordsstudier
 • lära dig metoder och analytiska perspektiv från olika discipliner
 • tillägna dig kunskaper och skärpta analytiska förmågor som är eftersökta av många olika potentiella arbetsgivare.

Studentprofil

Du har en kandidatexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Du är mycket motiverad och villig att ta ett stort ansvar för din egen utbildning. I idealfallet har du redan en någorlunda klar idé om vad du vill skriva din masteruppsats om. Dina sociala färdigheter är goda och du har både förmågan och viljan att förmedla dina tankar på skriftlig och talad engelska. Du förstår att studier av Förintelsen och fall av folkmord kan vara en mycket känslosam upplevelse och att det är viktigt med ärlighet kring dina egna känslor och att visa respekt för andras känslor.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med Förintelse- och folkmordsstudier som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Noah Godin
Från: Kanada

Hur valde du ditt program?
– Jag valde masterprogrammet i studier kring förintelse- och folkmordsstudier på grund av mitt intresse för historiskt och fortsatt kolonialt våld från bosättare. Eftersom det är ett tvärvetenskapligt program var jag angelägen om att öka min förståelse av våld och dess konsekvenser genom de många linser som användes under detta program.

Hur är det att vara en internationell student?
– Att vara internationell student i Sverige innebär en blandning av utmaningar och belöningar. Eftersom Uppsala är en studentstad finns det många sätt att engagera sig, som studentnationer och studentkåren. Det finns också en uppsjö av aktiviteter utanför universitetet, såsom idrottsklubbar, volontärarbete och vandringsgrupper. Sammantaget kan det vara en mycket livlig och hektisk upplevelse att vara internationell student vid Uppsala universitet.

Vad är det bästa med att studera vid Uppsala universitet?
– Jag skulle hävda att det bästa är utbildningens kvalitet, tillgängliga resurser och personalens kompetens. Dessutom är det en stor fördel att ha en myriad av campus och bibliotek att välja mellan när du studerar. Till synes var som helst i centrum kan man hitta en plats att studera som är rik på resurser. Kvaliteten på utbildningen vid Uppsala universitet kan kopplas bland annat till dess storlek på klasser, personal som är investerade i studentutveckling, och extraordinära föreläsningar, seminarier och professionella workshops.

Kommer du ihåg ditt första intryck av Uppsala? Berätta gärna!
– Jag kom till Uppsala i mitten av augusti. Sommaren i Uppsala kännetecknas av att massor grupper sitter i parker, har picknick, spelar spel och allmänt njuter av det varma vädret i de många parkerna och trädgårdarna. Uppsalas centrum är pittoreskt och livligt. Det som Uppsala saknar i storstadsinfrastruktur kompenserar staden för genom stora parker, naturreservat och skogar. Uppsala på vintern har en helt annan atmosfär. Staden saktar ner en aning och de grupper som setts i parkerna ett halvår tidigare, kurras nu ihop sig på kaféer, pubar och bibliotek.

Nämn tre saker du gör den här veckan!
– Den här veckan avslutar jag några saker inför min kommande semester. I helgen ska jag resa till ett antal små städer med några studiekamrater för att göra lite julmarknadshoppning. Senare i veckan kommer jag att knyta ihop lösa trådar på min forskarassistent-tjänst. Och jag kommer att gå på en helgfika med traditionella bakverk och glögg, som anordnas av personal för mitt program.

Beskriv studentlivet
– De två grunderna i Uppsala universitets studentliv är studentnationerna och studentkårerna. Nationer har ofta evenemang som karaoke, pubquiz, formella middagar (gasquer) och mycket mer. Vissa nationer kommer också med andra förmåner som studentboenden och organiserade aktiviteter, som körer. Studentkårerna är ett bra ställe att engagera sig i universitetet och representera studentintressen. Vidare anordnar sektioner av kårerna sociala möten, akademiska seminarier och andra evenemang.

Tre snabba frågor:
Vilket är ditt favoritställe i Uppsala?
– Storken Café.

Var ser du dig själv om fem år?
– Jag vill vidareutveckla min akademiska insats genom en doktorsexamen.

Var är det bästa stället att studera?
– Min favoritplats att studera på campus skulle vara ”Master's room” på Engelska Parken.

Våren 2023.

Upplägg

Masterprogrammet är en tvåårig utbildning, och i programmet ingår det att skriva en masteruppsats på 45 hp. Väljer du att istället ta ut en magisterexamen efter ett års studier så omfattar uppsatsen 15 hp. Från första terminen har du möjlighet att kombinera utbildningen med metodkurser och andra kurser i olika ämnen.

Under första terminen läser du grundläggande empiriska och teoretiska kurser om Förintelsen och andra fall av folkmord eller massivt våld. Fallstudier inkluderar, förutom Förintelsen, händelserna i till exempel Armenien, Kambodja, Rwanda, Bosnien och Hercegovina samt även utbrott av folkmord och annat systematiskt massvåld i Latin- och Nordamerika, Afrika och Asien.

Du kommer också att få gedigna kunskaper om de historiska, kulturella och politiska processer och kontexter inom vilka massvåldet har utövats, däribland fascism, kolonialism och kommunism.

De empiriska och teoretiska kunskaperna från termin ett kopplas därefter under den andra terminen till teoretiska kurser om våldets mekanismer. Under termin två och termin tre får du tillfälle att fördjupa dig inom ett specialområde genom att läsa andra kurser (obligatoriska och valbara) vid Hugo Valentin-centrum/historiska institutionen eller vid andra institutioner. Under andra hälften av termin två börjar du även skriva på ditt examensarbete.

Under termin tre läses en obligatorisk kurs om centrala metoder som används inom det tvärvetenskapliga fältet Förintelse- och folkmordsstudier. Under termin tre fortsätter du att skriva på examensarbetet och ges även möjlighet att göra praktik i en för ämnet relevant yrkesmiljö.

Termin fyra ägnas helt åt att skriva examensarbetet.

Kurser inom programmet

Magisterexamen, 60 hp

Termin 1

Teoretiska perspektiv inom Förintelse- och folkmordsstudier, 7,5 hp (obligatorisk)

Folkmord och massvåld I, 7,5 hp (obligatorisk)

Folkmord och massvåld II, 7,5 hp (obligatorisk)

Förintelsens historia och historiografi, 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 2

Våldets sociala och psykologiska dynamik, 15 hp (obligatorisk)

Examensarbete på avancerad nivå (magisterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, 15 hp (obligatorisk)

Masterexamen, 120 hp

Termin 1

Teoretiska perspektiv inom Förintelse- och folkmordsstudier, 7,5 hp (obligatorisk)

Folkmord och massvåld I, 7,5 hp (obligatorisk)

Folkmord och massvåld II, 7,5 hp (obligatorisk)

Förintelsens historia och historiografi, 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 2

Våldets sociala och psykologiska dynamik, 15 hp (obligatorisk)

Transitionell rättvisa, 7,5 hp (obligatorisk)

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 3

Att undervisa om Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp (valbar)

Minneskultur i jämförande folkmordsstudier, 7,5 hp (valbar)

Praktik för masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord, 7,5 hp (valbar)

Metod i Förintelse- och folkmordsstudier, 7,5 hp (obligatorisk)

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 4

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, 30 hp (obligatorisk)

Om undervisningen

Undervisningen sker i Uppsala i form av föreläsningar, seminarier och självständigt grupparbete. Handledning ges individuellt och i grupp. All undervisning sker på engelska. Samtliga lärare är välmeriterade forskare som har publicerat sina resultat i internationella tidskrifter och på välrenommerade utländska förlag, vilket borgar för en undervisning som direkt ansluter till den senaste forskningen på respektive område.

Aktivt deltagande i alla moment är obligatoriskt. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, författande av PM och andra mindre skriftliga och muntliga redogörelser, samt genom examensarbetet och dess ventilering. Det ingår också att leda diskussionen vid någon annans ventilering.

Karriär

Programmet har nära koppling till aktuell internationell forskning inom ämnesområdet, vilket kommer att ge dig en gedigen grund att stå på oavsett om du väljer forskarbanan eller annan yrkeskarriär. Exempel på arbetsplatser där utbildningen kan ge karriärmöjligheter är:

 • olika FN-organ
 • EU-förvaltningen
 • Europarådet
 • internationella icke-statliga organisationer (Human Rights Watch, IDEA)
 • svenska organisationer och myndigheter (UD, Försvarsmakten, SIDA)
 • museer och andra institut för folkbildning (Forum för levande historia).

För dig som väljer forskarbanan ger utbildningen behörighet att söka till forskarutbildning inom flera ämnen, däribland historia. Examensarbetet kommer att ge dig en gedigen grund inför en sådan ansökan.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5075 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett ämne inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För programspecifika frågor, kontakta Jonas Lindström, studierektor

studierektor-ma-hist@uu.se

018–471 1559

För frågor om antagning och generella frågor om masterprogram

masterprogrammes@uu.se

Hugo Valentin-centrum

Thunbergsvägen 3 D, Uppsala

Box 521, 751 20 Uppsala

018-471 63 95

Senast uppdaterad: 2021-03-02