Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord 2020/2021

Bild för Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord 2020/2021
Anmälan

Förintelse- och folkmordsstudier är ett växande forskningsområde med stark internationell anknytning. Ämnet rör våldsamma händelser som ofta skett i samband med stora ekonomiska, sociala och politiska kriser. Masterprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förmågan att kunna förstå och analysera olika folkmord i dess historiska och kulturella sammanhang.

Om programmet

På masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord kommer du att lära dig angreppssätt och metoder från flera olika discipliner. Du får också genomföra fallstudier av olika konkreta fall av folkmord och massivt våld. Behov att förstå och bedöma dynamiken och komplexiteten i dessa processer finns inom olika FN-organ, internationella icke-statliga organisationer och EU:s förvaltning. Även svenska myndigheter som Försvarsmakten, SIDA och Forum för levande historia är exempel på potentiella arbetsgivare. Dessutom ger masterutbildningen behörighet att söka vidare till utbildning på forskarnivå inom ditt eget huvudområde.

Masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord vid Uppsala universitet har en tvärvetenskaplig karaktär och berör ämnesområden som:

 • rättsvetenskap
 • statsvetenskap
 • freds- och konfliktforskning
 • historia
 • sociologi
 • kultur- och socialantropologi
 • idéhistoria
 • filosofi
 • psykologi
Förintelsen har en central plats inom ramen för utbildningen, men du kommer även att få djupgående kunskaper om massvåld/folkmord såväl i skilda länder som i olika historiska, kulturella och politiska kontexter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med Förintelse- och folkmordsstudier som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Masterprogrammet är en tvåårig utbildning och det ingår att skriva en masteruppsats på 45 hp. Väljer du istället att ta ut en magisterexamen efter ett års studier så omfattar uppsatsen 15 hp. Från första terminen har du möjlighet att kombinera utbildningen med metodkurser och andra kurser i olika ämnen.

Under första terminen läser du grundläggande empiriska och teoretiska kurser om Förintelsen och andra fall av folkmord eller massivt våld. Fallstudier inkluderar förutom Förintelsen, händelserna i till exempel Armenien, Kambodja, Rwanda, Bosnien och Hercegovina samt även utbrott av folkmord och annat systematiskt massvåld i Latin- och Nordamerika, Afrika och Asien.

Du kommer också att få gedigna kunskaper om de historiska, kulturella och politiska processer och kontexter inom vilka massvåldet har utövats, däribland fascism, kolonialism och kommunism.

De empiriska och teoretiska kunskaperna från termin ett kopplas därefter under den andra terminen till teoretiska kurser om våldets mekanismer. Under andra hälften av termin två och termin tre får du tillfälle att fördjupa dig inom ett specialområde genom att läsa andra kurser (obligatoriska och valbara) vid Hugo Valentin-centrum/historiska institutionen eller vid andra institutioner. Under andra hälften av termin två börjar du skriva på ett 45 hp examensarbete.

Under termin tre läses en obligatorisk kurs om centrala metoder som används inom det tvärvetenskapliga fältet Förintelse- och folkmordsstudier. Under termin tre fortsätter du att skriva på examensarbetet och ges även möjlighet att göra praktik i en för ämnet relevant yrkesmiljö.

Termin fyra ägnas helt åt att skriva examensarbetet.

Kurser inom programmet

Magisterexamen, 60 hp
Termin 1
5HG009 Teoretiska perspektiv inom Förintelse- och folkmordsstudier, 7,5 hp (obligatorisk)
5HG005 Folkmord och massvåld I, 7,5 hp (obligatorisk)
5HG006 Folkmord och massvåld II, 7,5 hp (obligatorisk)
5HG016 Förintelsens historia och historiografi, 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 2
5HG011 Våldets sociala mekanismer, 7,5 hp (obligatorisk)
5HG010 Våldets psykologi, 7,5 hp (obligatorisk)
5CM016 Examensarbete på avancerad nivå (magisterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord 15 hp (obligatorisk)

Masterexamen, 120 hp
Termin 1
5HG009 Teoretiska perspektiv inom Förintelse- och folkmordsstudier, 7,5 hp (obligatorisk)
5HG005 Folkmord och massvåld I, 7,5 hp (obligatorisk)
5HG006 Folkmord och massvåld II, 7,5 hp (obligatorisk)
5HG016 Förintelsens historia och historiografi, 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 2
5HG011 Våldets sociala mekanismer, 7,5 hp (obligatorisk)
5HG010 Våldets psykologi, 7,5 hp (obligatorisk)
5HG015 Transitionell rättvisa, 7,5 hp (obligatorisk)
5CM013 Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 3
5HG017 Minneskultur i jämförande folkmordsstudier, 7,5 hp (valbar)
5HG014 Att undervisa om Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp (valbar)
5CM012 Praktik för masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord, 7,5 hp (valbar)
5HG018 Metod i Förintelse- och folkmordsstudier, 7,5 hp (obligatorisk)
5CM013 Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 4
Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) i studier kring Förintelsen och folkmord, 30 hp (obligatorisk)

Om undervisningen

Undervisning sker i Uppsala i form av föreläsningar, seminarier och självständigt grupparbete. Handledning ges individuellt och i grupp. All undervisning sker på engelska. Samtliga lärare är väl meriterade forskare som har publicerat sina resultat i internationella tidskrifter och på välrenommerade utländska förlag, vilket borgar för en undervisning som direkt ansluter till den senaste forskningen på respektive område.

Aktivt deltagande i alla moment är obligatoriskt. Du har bara rätt till handledning under den reguljära utbildningsperioden. Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, författande av PM och andra mindre skriftliga och muntliga redogörelser samt genom examensarbetet och dess ventilering.

Det ingår också att leda diskussionen vid någon annans ventilering. Betyg ges för varje delkurs samt för hela programmet med betygen Väl godkänt, Godkänt och Underkänt.

Karriär

Programmet har nära koppling till aktuell internationell forskning inom ämnesområdet, vilket kommer att ge dig en gedigen grund att stå på oavsett om du väljer forskarbanan eller annan yrkeskarriär. Exempel på arbetsplatser där utbildningen kan ge karriärmöjligheter är:

 • olika FN-organ
 • EU-förvaltningen
 • internationella icke-statliga organisationer som Human Rights Watch eller IDEA
 • svenska organisationer och myndigheter som UD, Försvarsmakten, SIDA, museer samt andra institut för folkbildning som till exempel Forum för levande historia.
För dig som väljer forskarbanan ger utbildningen behörighet att söka till forskarutbildning inom ditt eget ämne. Examensarbetet kommer att ge dig en gedigen grund inför en sådan ansökan.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5116 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett ämne inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Henrik Ågren, studierektor

studierektor-ma@hist.uu.se

Roland Kostic, programansvarig

roland.kostic@valentin.uu.se

018-471 57 31

Hugo Valentin-centrum

Thunbergsvägen 3 D, Uppsala

Box 521, 751 20 Uppsala

018-471 63 91

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.