Historikerprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Historikerprogrammet 2023/2024
Anmälan

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som samtiden. Historiska perspektiv ger dig möjlighet att analysera uppkomsten och utvecklingen av sådant vi idag tar för givet, samt att förstå attityder och kulturer som skiljer sig från dagens. Utbildningen ger dig en bred uppsättning verktyg för att undersöka samhällsfenomen av de mest skilda slag och öppnar upp en intressant europeisk arbetsmarknad.

Om programmet

På Historikerprogrammet studerar du hur människor och samhällen har förändrats över tid. Genom att analysera bakgrunder, orsaker och effekter av dessa förändringar får du perspektiv på ekonomiska, politiska och sociala system. Även kultur, ideologi och vetenskap analyseras i sina historiska sammanhang.

Du studerar hur uppdelningar av människor i sociala klasser, kön och andra grupper skapats och omskapats genom tiderna. Det ger möjligheter att förstå samtiden som del av pågående processer. Historiska perspektiv hjälper oss att se, förstå och förklara förändring, vilket är viktigt för både yrkesliv och samhällsengagemang.

Utbildningen ger dig:

  • förståelse för hur sociala klasser, kön och andra grupper skapats och förändrats genom tiderna
  • förmåga att kritiskt granska och utvärdera olika vetenskapliga ståndpunkter och opinionsyttringar
  • en bred uppsättning verktyg för att undersöka samhällsfenomen av de mest skilda slag.

Utbildningen är den enda i sitt slag i landet då den integrerar de tre ämnena historia, ekonomisk historia och idéhistoria. Det innebär att valmöjligheterna gällande fördjupningsområden är mycket stora. Efter introduktionsterminen får du behörighet till B-kurser i alla tre ämnena. Du kan även göra praktik på en för dig intressant arbetsplats eller läsa en termin utomlands.

Programmet ger dig förmåga att kritiskt och med stor noggrannhet utvärdera och granska stora mängder material, inklusive ståndpunkter som förs fram av samtida opinionsbildare och forskare. Utbildningen ökar din förmåga att läsa, förstå och sortera information i olika typer av texter. Du lär dig genomföra självständiga analyser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade, samt utvecklar förmågan att formulera egna frågeställningar och mål.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med ekonomisk historia, historia eller idéhistoria som huvudområde. Huvudområde blir det ämne du väljer att skriva ditt examensarbete i.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Inez Sigvardson 
Från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
Jag valde Historikerprogrammet för att jag alltid varit fascinerad av historia. Jag anser att för att förstå samtiden måste man också ha en förståelse för vad som kom innan.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
Ja det gör den! Historikerprogrammet ger en väldigt bra möjlighet att kombinera olika historiska ämnen in till en kandidatexamen och man har även möjlighet att läsa fler kurser på högre nivå om man vill det! 

Hur är det att studera på ett universitet?
Att studera vid universitetet är inspirerande. Jag tycker ofta att det känns som att man är en del av ett större sammanhang eftersom människorna man möter här alla är på väg någonstans. Det är som att man sammanstrålar vid en checkpoint för att sedan ge sig ut i världen och uppfylla sina mål. Det känns stort på något vis. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
Mitt mål med Historikerprogrammet är skapa en grund för att i framtiden kunna arbeta vidare med historia, antingen som forskare vid ett universitet eller som utredare vid en statlig myndighet. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Det bästa med att plugga i Uppsala är gemenskapen som det skapar. I och med att de flesta i programmet bor i närområdet har man alltid nära till plugghjälp eller trevliga människor att umgås med utanför plugget. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
En vanlig dag på Historikerprogrammet består mycket av självstudier, i form av läsande av böcker eller artiklar, skrivande av mindre eller större uppsatser, samt seminarier och föreläsningar.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Om du är intresserad av historia men inte riktigt vet vilken riktning du ska välja så ger Historikerprogrammet en bra inblick i tre av de historiska ämnena på Uppsala universitet; historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Eftersom man läser fler än ett historiskt ämne breddar man även sin historiska förståelse då man får fördjupa sig i olika delar av historievetenskapen. 

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
Caféet Storken på Stora Torget eller studieplatserna vid Historiska institutionen.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Alla roliga aktiviteter som anordnas av nationerna. Gasquer, sittningar etc. 

Vad gör du om 5 år?
Förhoppningsvis har jag precis börjat en forskarutbildning på någon av Uppsalas historiska institutioner. 

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Utbildningen är ett samarbete mellan de tre ämnena historia, ekonomisk historia, och idéhistoria.

I ekonomisk historia får du en bra grund för att reda ut och förstå dagens ekonomiska och samhälleliga frågor genom att skaffa dig kunskap om tidigare samhällsutveckling. Perspektiven i ekonomisk historia går från lokalt till globalt. Kunskapen i ekonomisk historia ger dig verktyg för att kunna förstå och analysera dagens ekonomiska och samhälleliga frågor. Vi behandlar faktorer som sannolikt kommer att spela en viktig roll även i framtiden.

Historia handlar om hur våra samhällen har förändrats över tid. Du studerar bakgrunderna, orsakerna och effekterna av dessa förändringar såväl lokalt, regionalt som globalt. Du får förförståelse för forna tiders ekonomiska, sociala och politiska system och lär dig att se dem i ljuset av samtidens kultur och ideologi. Du får veta hur och varför historiker i olika tider har gett olika förklaringar till historisk förändring.

Idéhistoria behandlar tänkandets historia. Här studeras hur filosofi, vetenskap, medicin, samhällstänkande och kultur har förändrats genom tiderna. Återkommande frågor gäller hur människor i olika epoker har förstått omvärlden och sig själva, samt hur idéer och kunskaper har använts, och vad deras roll är i dagens samhälle.

Vill du profilera dig ytterligare väljer du att läsa den för programmet specialdesignade kursen Historia i praktiken. Du studerar då historiskt berättande, konsten att läsa statistik, hur man använder materiellt källmaterial och utredningsteknik

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktionskurs: Frågor till det förflutna, 30 hp

Termin 2

B-kurs i historia, ekonomisk historia eller idéhistoria, 30 hp

Termin 3

B-kurs i ett annat av de tre historieämnena, 30 hp

Termin 4

Valbara kurser, utlandsstudier och/eller praktik, 30 hp

Termin 5

Historia i praktiken eller valbara kurser, 30 hp

Termin 6

Examenstermin (C-kurs) i något av de tre historieämnena, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen äger rum i centrala Uppsala och ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Lärarna är forskare inom historia, ekonomisk historia och idéhistoria. De anknyter till sina forskningsintressen i undervisningen, både vid föreläsningar och seminarier.

Dina studier innebär att du läser kurslitteratur, lyssnar på föreläsningar och diskuterar olika historiska frågeställningar, både med dina studiekamrater i studiegrupper och vid lärarledda seminarier. Du får också skriva kortare och längre texter som diskuteras och bedöms. Examination sker genom skrivningar, seminariedeltagande, och skriftliga uppgifter: PM och vetenskapliga uppsatser.

Vi har också gemensamma aktiviteter där alla studenter som läser programmet får ta del av gästföreläsningar och debatter. I anslutning till dessa ordnas ofta informella sammankomster. Det finns en mycket aktiv studentförening - Historikerstudenterna - som ordnar olika sammankomster dit alla som läser programmet är välkomna.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter till utlandsstudier inom programmet. Vi har avtal med ett 40-tal universitet i Europa. Som regel sker utlandsstudier under fjärde terminen, men här finns viss flexibilitet och det kan utökas till två terminer.

Karriär

Utbildningen ger dig en god grund för ett yrkesliv inom bibliotek, arkiv, förlag, eller på myndigheter, för att ge några exempel. Historikerprogrammet är inte en yrkesutbildning utan ger dig istället färdigheter som förbereder dig för många olika former av yrken med fokus på utredning och analys.

På europeisk nivå finns också en arbetsmarknad där kvalificerade historiker med rätt kompetenser behövs. Dessutom kommer denna grundutbildning att vara en bra förberedelse för dig som vill fortsätta med ett masterprogram i historiska ämnen liksom för dig som sedan vill fortsätta med en forskarutbildning.

Utbildningen öppnar också möjligheter för påbyggnadsprogram, exempelvis inriktade mot arbete inom förvaltning, undervisning, journalistik och medier, arkiv eller bibliotek. Den kunskapsproducerande sektorn utanför högskolevärlden är en växande och högst relevant arbetsmarknad för historiker.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Historikerprogrammet

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5060 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig, Mikael Byström

historikerprogrammet-hist@uu.se

018-471 1554

Historiska institutionen

Thunbergsvägen 3 A, Uppsala

Box 628, 751 26 Uppsala

018-471 15 23

Senast uppdaterad: 2021-03-02