Humanioraprogrammet 2020/2021

Bild för Humanioraprogrammet 2020/2021
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Humanioraprogrammet ger dig en stabil grund för alla yrken där man behöver kunna analysera, tänka kritiskt och kommunicera. På programmet studerar du människan som kulturell varelse i ett samhälle som blir allt mer komplicerat. Om du vill arbeta med frågor om kultur och samhälle och vill läsa ett öppet program med många valmöjligheter, då är humaniora något för dig!

Om programmet

Humanioraprogrammet har en mycket öppen struktur vilket innebär att de kunskaper du får kan tillämpas inom ett mycket brett omfång av olika yrken. Du kan till exempel arbeta som utredare, kulturskribent eller debattör. Det ger också en god grund för vidare studier på olika masterutbildningar.

Programmet inleds med en introduktionstermin där fokus ligger på aktuella samhällsfrågor och aktuella debatter. Genom att granska och analysera texter, föremål och idéer får du en ökad förståelse för dagens samhälle och dess problem. Du arbetar med analys av andras och egna texter med betoning på betydelsen av källkritik. Du utvecklar din förmåga att diskutera sakligt med förankring i vetenskaplig litteratur och du får metoder och verktyg för att presentera egna analyser i text och tal.

Från din andra termin väljer du fritt bland ämnen inom humaniora. Du kan kombinera kurser från en stor mängd ämnesområden och får under första terminen hjälp att lägga upp en plan för dina studier. På så sätt skapar du en unik kompetensprofil med just din kombination av ämnen. Exempel på ämnen du kan studera:

 • antikens kultur och samhällsliv
 • arkeologi
 • egyptologi
 • estetik
 • etnologi
 • filosofi
 • genusvetenskap
 • historia
 • idéhistoria
 • konstvetenskap
 • kulturantropologi
 • litteraturvetenskap
 • musikvetenskap
 • retorik
 • textilvetenskap

Du kan också välja en programspecifik kurs som innehåller praktik och ger dig kunskaper och färdigheter som behövs på arbetsmarknaden. Du har även möjlighet att studera utomlands under delar av din utbildning. Bland annat kan du göra praktik utomlands genom våra Erasmussamarbeten.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med något av programmets ämnen som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sunny Petersson
Från: Sävsjö i Småland
Läser: Humanioraprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag tror att humaniora är ett framtidsval i och med att människan alltid har och kommer att utvecklas så som en människa gör. Vissa hävdar att exempelvis teknik är framtidsutbildningar, men jag tror att humaniora är det som håller i längden. Jag är även intresserad av bildning och i synnerhet humanistisk bildning för att jag känner att det ligger mig varmt om hjärtat och att det faller mig naturligt. Många reser ju direkt efter gymnasiet, men jag valde att plugga därför att jag inte känner något behov av att ”hitta mig själv” i något annat land. “Mig själv” är ju här hela tiden, och jag studerar för att utveckla den personen.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är en annorlunda vardag då man behöver lägga upp sin tid på egen hand. Detta inger givetvis stor frihet, men för att det ska fungera krävs det ansvar. Att just plugga på Uppsala universitet, ger mig en känsla av ett större sammanhang, historiskt och intellektuellt, i och med att jag får vistas i en miljö av stora, fina byggnader, samt bildade och intellektuella människor.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Som tidigare nämnts så är Uppsala universitet en plats som i sig själv motiverar mig som student att bilda mig. Många akademiskt betydelsefulla människor har studerat här, vilket ger mig en känsla av stora möjligheter.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– I och med att vi har relativt lite schemalagd tid, så kanske jag vistas i skolan cirka två timmar på en dag. Beroende på om det är föreläsning, seminarium eller basgruppsträff så förbereder jag mig för detta. Jag lägger mycket tid på att läsa texterna som tillhör kursmaterialet, och detta gör jag helst hemma. När det däremot är dags för tentaplugg och basgruppsmöte, trivs jag bäst med att träffa andra från klassen, till exempel på biblioteket. I början är det svårt att planera sin vardag, men man lär sig efterhand.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Vi diskuterar mycket. Alla i klassen har valt programmet för att de är intresserade av ämnen som rör humaniora, och eftersom dessa ämnen ligger oss nära hjärtat, är det alltid nära till reflektion och diskussion mellan oss i klassen. Vi är inte intresserade av ett korrekt svar, utan ser tjusningen i att vrida och vända på saker och få nya perspektiv.

Hur upplevde du första tentan?
– Första tentan var en hemtenta, så vi hade 48 timmar på oss att svara på två frågor utifrån kursmaterialet. Till en början tyckte jag att det kändes lätt och skönt att få vara hemma och göra den, men i slutet av tiden tyckte jag det var jobbigt och påfrestande att ha en tenta på datorn. Den var däremot inte överdrivet svår, jag var nog bara ovan vid upplägget. I och med att jag kommer direkt från gymnasiet, har jag inte så bra koll på vad en tenta kräver av en, och så vidare.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att få bredda mina perspektiv i olika saker, men också att få belägg för saker jag redan har ett perspektiv på. Jag trivs i akademisk miljö, så jag hade kunnat tänka mig att fortsätta studera, om jag blir helt såld på något ämne. Jag är även intresserad av jobb inom till exempel journalistik och media, och då tror jag att en kandidat kan vara bra att ha på mitt CV.

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– I och med att jag är ny i stan, så jag är otroligt tacksam över alla nya vänner som jag fått genom universitet. Det är verkligen häftigt och lyxigt att få vara kompis med likasinnade människor.

Tre snabba frågor:
Favoritplats i Uppsala
– Universitetshuset. Det är en mäktig byggnad.

Bästa studenttraditionen
– Jag har faktiskt inte varit så aktiv i någon studenttradition än så länge. Men jag ser fram emot att uppleva valborg i Uppsala!

Vad gör du om fem år?
– Studerar eller jobbar med något som jag känner är intressant och meningsfullt. Förhoppningsvis har jag en hund också.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet inleds med en introduktionstermin med kursen Humaniora som perspektiv och analys, 30 hp. Kursen behandlar humanioras plats i samhället med fokus på aktuella frågor och debatter. Du tar dig an och tränar på att sammanfatta stora mängder information samt utvecklar din förmåga att argumentera i tal och skrift.

Under kursens gång kommer vi att ta upp viktiga idéer, debatter och perspektiv, såväl historiska som nutida. Därigenom utvecklas också möjligheten att hantera många av de frågor som utmanar dagens samhälle, framför allt begreppen fakta och fiktion, kulturella perspektiv, känslor och förnuft, och människans förhållande till sin materiella omgivning. Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp vardera:

I. Tänka fritt, tänka rätt
En introduktion till humaniora. Här behandlas frågor om vad humanistiska studier är och vad deras värde kan sägas vara. Vidare introduceras frågor om vad humaniora som vetenskap innebär.

II. Kultur och kritik
Flera aspekter av begreppen kultur och kritik belyses och relationen mellan dem. Genom läsning av skilda typer av texter och praktiska övningar utvecklar du olika slags läsarter.

III. Debatt och demokrati
Här problematiserar vi dikotomin förnuft och känsla i relation till demokratin och dess praktiker. Du utvecklar muntliga färdigheter i saklig, vetenskapligt förankrad argumentation och presentation

IV. Människa, miljö, materialitet
Här anläggs humanistiska perspektiv på människans möte med teknik och miljö. Du utvecklar dina färdigheter i att skriva texter för skilda syften och olika målgrupper.

Under första terminen får du även skräddarsydda workshops inom akademiskt skrivande och informationssökning.

Under följande fyra terminer väljer du fritt bland de många humanistiska huvudområden som universitetet erbjuder. Ett krav för examen är att du läser 90 hp inom ett huvudområde och skriver ett examensarbete om minst 15 hp inom ramen för ditt huvudområde. Du kommer att få information och råd för att välja de huvud- och biämnen du vill fördjupa dig i under programmets resterande fem terminer.

Antagning till samtliga ämnen sker i mån av plats och under förutsättning att du uppfyller de behörighetskrav som finns.
Under den sjätte terminen kan du välja att läsa programspecifika kurser. Där fördjupas de kunskaper och färdigheter som introducerades under den första terminen. Såväl innehåll som uppgifter kopplas tydligare till arbetsmarknaden och du kan även göra praktik.

Om undervisningen

Kursernas omfång, utformning och examinationsformer kommer att variera beroende på vilka huvudområden du väljer att läsa. Dessa specificeras närmare i varje enskild kursplan, liksom krav på deltagande.

Undervisning inom fakulteten sker vanligtvis genom föreläsningar, seminarier, exkursioner, workshops och handledning. Former för examination är skriftliga sals- och hemtentamina, såväl som muntliga och skriftliga arbeten.

Kurslitteraturen är vanligtvis författad på svenska eller engelska, även om andra skandinaviska språk förekommer undantagsvis. Undervisning på engelska kan förekomma.

Studera utomlands

Programmets öppna struktur innebär att det finns mycket goda möjligheter att studera utomlands under en termin eller delar av en termin. Uppsala universitet och historisk-filosofiska fakulteten har många utbytesavtal med andra lärosäten i och utanför Europa, och studenter på Humanioraprogrammet uppmuntras att utnyttja de möjligheter som utlandsstudier ger.

Karriär

Syftet med programmet är att ge dig en bra grund för alla yrken där man behöver kunna analysera, tänka kritiskt och kommunicera. Programmets öppna struktur innebär att den utbildning du får kan tillämpas inom ett mycket brett omfång av olika yrken, till exempel som utredare, kulturskribent eller debattör.

Beroende på val av huvudämne ger programmet dig färdigheter som krävs för arbete vid förlag, statliga myndigheter, museer, eller inom media. Det ger också en god grund för vidare studier på olika masterutbildningar. Uppsala universitet erbjuder ett masterprogram i humaniora, med ett lika brett val av programinriktningar som för kandidatprogrammet. Det finns även specifika masterprogram, till exempel inom ABM, för vidare karriär inom arkiv, bibliotek och museer.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Humanioraprogrammet

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5018 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Guy Dammann

guy.dammann@filosofi.uu.se

Historiska institutionen

studera@hist.uu.se

018-471 15 26, 018-471 15 46

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

018-471 1526 018-471 1546

studera@hist.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.