Masterprogram i international humanitarian action 2020/2021

Bild för Masterprogram i international humanitarian action 2020/2021
Anmälan

Masterprogrammet i international humanitarian action är en internationell, tvärvetenskaplig utbildning i samarbete mellan Uppsala universitet och olika universitet i Europa och världen. Programmet förbereder för en karriär inom humanitärt arbete, nöd- och katastrofhjälp och utveckling på både nationell och internationell nivå. Programmets alumnnätverk stödjer aktivt studenters karriärer genom olika nätverksaktiviteter.

Om programmet

NOHA står för "Network on Humanitarian Action" som är den gemensamma europeiska samarbetsorganisationen för Masterprogrammet i international humanitarian action.

Programmet skapades 1993 och orsaken var en ökad oro inför katastrofer och konflikter med konsekvenser för samhället. För att bemöta dessa frågor finns ett behov av ett professionellt förhållningssätt som kombinerar både högre akademisk utbildning och praktisk kompetens.

NOHA:s utbildning är ett av de mest väletablerade masterprogrammen i Humanitarian Action. För närvarande finns tio universitet kopplade till nätverket i Europa och samarbetet utsträcker sig till flera universitet runt om i världen. Matsreprogrammet har beviljats Erasmus Mundus-status vid tre tillfällen. Dessutom erbjuder NOHA:s alumnsidan "Graduates Platform" ett mentorsystem som kopplar studenter till alumni (i mån av plats).

Programmet ger dig:

  • kärnkompetenser för en karriär inom humanitärt arbete
  • minst en termin utomlands
  • möjlighet att göra praktik.
Programmet erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig centrala färdigheter för en karriär inom fältet Humanitarian Action. Du får analytiska och praktiska färdigheter som är nödvändiga för professionellt humanitärt arbete, som till exempel en förståelse av nödsituationer och en förmåga att organisera och planera en nödhjälpsinsats. Utbildningen är tvåårig.

Studentprofil
Masterprogrammet i international humanitarian action har utformats för personer som arbetar eller tänker arbeta inom den humanitära sektorn. Kandidaterna väljs utifrån kvalitén på deras utbildning, yrkesbakgrund, erfarenhet av och intresse för humanitära frågor, känsla för mångkultur och språkliga förmågor. Våra studenter kommer från hela världen och från många områden - till exempel antropologi, företagsledning, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, internationella relationer, språk, juridik, medicin, freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, psykologi, sociologi och teologi.

Relaterade program
Humanitärt arbete vid konflikter (ett lokalt, ett-årigt program)
Religion i fred och konflikt (distans)
Kulturantropologi
Studier kring Förintelsen och folkmord
Freds och konfliktstudier
Statsvetenskap

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med International Humanitarian Action som huvudområde.

Upplägg

Den första terminen börjar med en gemensam upptaktsvecka i september, Intensiva programmet (IP), som brukar ske i Warszawa. Terminen fortsätter med 5 kärnkurser som avser ge dig grundläggande kunskaper om humanitärt arbete.

Den andra terminen åker du på utbyte till ett av Uppsala universitets partneruniversitet inom Network on Humanitarian Action (NOHA) för att läsa detta universitets specialisering. För ytterligare information om partneruniversiteten och deras profiler, se nohanet.org/masters. Goda kunskaper i franska krävs om du vill läsa vid Aix; kunskaper i spanska är ett förmån om du vill läsa vid Deusto.

Uppsala tar i sin tur emot studenter från våra partneruniversitet. Vid Uppsala ges kurser med fokus på fred, konflikt och religion.

Under den tredje terminen kommer du antingen åka till ett partneruniversitet i eller utanför Europa, eller genomföra en praktik och ta en kurs i karriärutveckling.

Den fjärde och sista terminen skriver du din masteruppsats. Uppsatskursen avslutas med ett seminarium där du försvarar din uppsats och opponerar på en annan students uppsats. Se här vad våra studenter skriver om.

Kurser inom programmet

Termin 1
I Warszawa:
"The Intensive Programme", 5 hp

Sedan fem kurser på campus i Uppsala:
Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete, 5 hp
Juridiska dimensioner av humanitärt arbete, 5 hp
Management, 5 hp
Public Health in Humanitarian Action, 5 hp
Global politik och humanitärt arbete, 5 hp

Termin 2
Studenterna som läste termin 1 vid Uppsala åker på utbyte till ett NOHA-universitet i Europa (utbytesstudier 30 hp). Vid Uppsala, utbytesstudenter från de andra NOHA-universiteten läser följande kurser:
Konflikt och fredsbyggande, 15 hp
Religion och humanitärt arbete, 5 hp
Metodologi, 5hp
Advance Management, 5 hp

Termin 3
Utbytesstudier vid ett universitet i / utanför Europa, 30 hp
eller
Praktik, 20 hp
Kariärutveckling, 10 hp

Termin 4
Masteruppsats, 30 hp

Om undervisningen

Detta är ett campusbaserat heltidsprogram, vilket innebär cirka 30-40 timmars studier per vecka. Det är inte möjligt att studera detta program på deltid eller på distans. Undervisningsspråket är engelska vid Uppsala; franska och spanska används vid vissa partneruniversitet. Du måste läsa minst en termin utomlands.

Undervisningen på programmet inkluderar föreläsningar och seminarier där du förväntas spela en aktiv roll. Traditionellt sett innebär ett masterprogram i Sverige mindre klasstid än i andra länder, med mer självstudier plus individuella / gruppuppgifter och presentationer. Större ansvar läggs på studenterna att hantera sitt eget arbete. Du kommer att ha mycket att göra, men målet är också att ge dig en balanserad arbetsbelastning och tid att tänka på vad du studerar.

Kärnkurserna under första terminen studeras och examineras en i taget. Upplägget och takten av kurser vid partneruniversitet varierar.

Du kommer att skriva din masteruppsats med vägledning från en handledare och presentera den på ett försvarsseminarium.

Studera utomlands

Den andra terminen åker du på utbyte till ett av sju europeiska partneruniversitet inom NOHA. Den tredje terminen kan du antingen välja utbytesstudier igen, främst vid universitet utanför Europa, eller utföra en praktik på en nationel eller internationell organisation inom den humanitära sektorn och läsa en kurs i karriärutveckling.

Karriär

Programmet ger en utbildning med hög akademisk kvalitet och professionell kompetens skräddarsydd för dig som vill verka inom det humanitära området, med katastrof- och nödhjälp samt utvecklingsarbete.

En masterexamen i International Humanitarian Action är en bra grund för arbete inom icke-statliga organisationer och stora internationella organisationer. Vår alumni arbetar på t.ex. Middle East Children's Institute, Läkare utan gränser (MSF), Röda korset, Rädda barnen, Terre des Hommes Foundation, UN OCHA och UNICEF.

I Sverige finns det också möjligheter till arbete inom den offentliga sektorn, till exempel i kommuner, länsstyrelser samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Intervjuer med några av vår alumni:

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

NOHA:s alumnsida "Graduates Platform" erbjuder ett mentorsystem som kopplar studenter till alumni (i mån av plats).

Behörighet och anmälan

Ansökan sker genom NOHA-konsortiets webbplats. Ansökningsperioden öppnar den 1 oktober 2019 och stänger den 15 april 2020. Studenter som vill ansöka om ett Erasmus Mundus-stipendium måste dock söka senast den 15 december 2019.

Alla studenter som antas och påbörjar programmet (inklusive studenter från Sverige och andra EU- eller EFTA-länder) ska betala avgifter till NOHA-konsortiet.

För mer information om anmälan och avgifter, se NOHA-konsortiets webbplats.

För sökande intresserade av ett lokalt program med liknande innehåll hänvisas till Uppsala universitets Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter, 60 hp.

Masterprogram i international humanitarian action

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-12-15

Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Dessutom krävs mycket goda kunskaper i engelska. Dessa kunskaper brukar intygas genom ett internationellt erkänt prov eller tidigare studier vid ett universitet. Lägsta betygskrav vid prov är:

  • IELTS: sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 6,0
  • TOEFL Internetprov: 24 poäng (av högst 30) på skriftliga delen och sammanlagt 93
  • Cambridge: CAE (C1), CPE (C2)
Kunskaper i andra språk och praktisk erfarenhet inom humanitärt arbete rekommenderas.

Urval: Se avsnittet "Admission Criteria" på https://www.nohanet.org/masters för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Är detta masterprogram något för dig? Mer information om programmet:

  • Fakultet och forskning
    Bredd, djup och mångfald är tre begrepp som väl illustrerar den forskning som bedrivs vid fakulteten. Teologiska fakulteten är ett ledande centrum inom studier om olika världsreligioner och står värd för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS). Fakulteten bedriver bland annat forskning om invandring, rasism, mötet mellan naturvetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa, teologiska och filosofiska aspekter på djuretik samt religion och välfärd. Dessa exempel visar också på den forskningens samhällsrelevans och dess betydelse för en djupare förståelse av historiska och samtida skeenden och fenomen.
  • Kort film från Network on Humanitarian Action (NOHA): "Livet som humanitär arbetare".

Kontakt

Administratör Cameron Ross

noha@teol.uu.se

018-471 22 36

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

018-471 2295

student@teol.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02