Kandidatprogram i kulturentreprenörskap

Läsåret 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i kulturentreprenörskap 2020/2021
 • 180 hp
 • HT 2020, Uppsala, 100 %, Campus
 • Utbildningsplan
Anmälan

Kultur är bland de snabbast växande ekonomiska sektorerna i Sverige. Arbetsmarknaden för en kulturentreprenör är därför väldigt vid. Driftiga kulturentreprenörer behövs inom både museisektor, turism- och upplevelseindustri. Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap riktar sig till dig som vill kombinera humanistiska ämnen med praktiskt orienterade kurser. Kombinationen ger bred arbetsmarknadskompetens oavsett om du vill arbeta som egenföretagare eller som anställd.

Om programmet

En kulturentreprenör förmedlar och tolkar kulturella uttryck av olika slag, exempelvis konstverk, kulturföremål, kulturmiljöer och moderna media. Under det senaste decenniet har arbetsmarknaden förändrats för kulturvetare. De fasta tjänsterna har blivit färre och de tidsbegränsade projektanställningarna fler. Även allt fler egna företag startas inom denna sektor. Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet ger dig de teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor som behövs för att klara sig på en flexibel och föränderlig arbetsmarknad.

Kulturentreprenörsprogrammet är ett treårigt program som leder till en filosofie kandidatexamen inom valt huvudområde. Du kan välja mellan sju olika huvudområden: arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap och textilvetenskap. Huvudområdet ger dig en gedigen teoretisk och analytisk grund inom ett kulturvetenskapligt ämnesområde som är kärnan i din utbildning.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts, 180 cr) med arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Emil Ivedal
Från:  Uppsala och Enköping
Läser:  Kulturentreprenörskapsprogrammet med inriktning konstvetenskap.

Varför valde du den här utbildningen?
– Efter att ha testat diverse andra utbildningar har jag nu lutat mig tillbaka mot, det kanske klyschiga men enligt mig sanna, uttrycket ”gör någonting du brinner för”. Jag ställde mig själv frågan ”vad tycker du är kul?” och svaret blev konst. Till slut hittade jag kulturentreprenörskapsprogrammet, som effektivt kombinerar humanistiska ämnen med praktiskt orienterade kurser. Det ger en bred arbetsmarknadskompetens till den snabbt växande kulturella sektorn. Programmet ger mig möjligheten att kombinera konstvetenskapen, som ligger mig så varmt om hjärtat, med praktiska kurser som kulturpolitik, projektplanering och entreprenörskap.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Under universitetets tak möter jag ständigt personer som läser olika typer av utbildningar, vilket inte bara ger mig nya perspektiv på mitt eget studieområde, utan även en otroligt bred vänkrets. Att studera på ett universitet gör att du placeras i en värld fylld av olika personligheter, från Sverige och andra delar av världen, samtidigt som du möter världsledande forskare i korridorerna.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Vad kännetecknar Uppsala universitet utöver det goda akademiska ryktet? Studentlivet och gemenskapen! Att studera vid Uppsala universitet är som att kliva in i en stor studentbubbla som ligger som en stor glob över staden.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag spenderas på antingen universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, eller på föreläsningar i någon av de många universitetsbyggnaderna spridda över staden. Flera gånger under terminen åker vi inom programmet även på diverse exkursioner för att uppleva konst och arkitektur. Beroende på vilken fas av terminen jag är inne i spenderas kvällarna antingen i ett grupprum fyllt av kursare, böcker och markeringspennor, eller inte så sällan på någon av de 13 olika nationspubarna.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Dess sätt att föra samman en heterogen grupp humanioraintresserade studenter som tillsammans brinner för kulturens kraft och utveckling i samhället.

Hur upplevde du första tentan?
– Spänt! Att skriva tenta i 5 timmar var någonting nytt och bara tanken på det gav mig rysningar. Nu 5 terminer senare har det nästan blivit vardagsmat.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att efter utbildningen ha samlat en tillräckligt stor verktygslåda av kunskaper för att kunna kasta mig ut i den vitala konstvärlden! Gallerist eller konstkurator känns som intressanta yrken, men jag vill inte begränsa mig utan är även öppen för mycket annat.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Att studera vid Uppsala universitet är som att kliva in i en stor studentbubbla. Plötsligt vet du inte om något annat än att vara just student. Mitt bästa minne är när jag för första gången upptäckte att det går att äta vegetarisk soppa till lunch för 35 kr på en av de 13 studentnationerna. Jag lever numera på soppa.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Skateboardrampen bakom Studenternas IP.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– VALBORG, behöver jag säga mer?

Vad gör du om 5 år?
– Dricker rödvin på mitt eget galleris första vernissage.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Tre terminer ägnas åt något av programmets huvudområden: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi (läses fyra terminer), etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap. Därtill läser du en termin entreprenörsinriktade kurser, en termin valfritt biämne och en termin där bland annat möjlighet till 15 högskolepoängs (hp) verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ges.

Under den entreprenörsinriktade terminen får du en gedigen grund att stå på som egenföretagare. Du lär dig att göra en affärsplan, en marknadsundersökning samt sätta upp och driva projekt, kunskaper som du även har mycket stor nytta av som anställd. Dessutom får du lära dig om kulturpolitik och hur kultur och ekonomi påverkar varandra.

I slutet av din utbildning kan du göra praktik under en halv termin. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och värdefulla kontakter inom just den del av arbetsmarknaden som du vill jobba inom.

Kurser inom programmet

Termin 1
A-kurs i ditt huvudområde, 30 hp

Termin 2
Entreprenörstermin bestående av:
Kultur, ekonomi och politik, 7,5 hp
Entrepreneurship, 7,5 hp
Marknadsföring inom kultursektorn, 7,5 hp
Projektplanering och projektledning, 7,5 hp

Termin 3
A-kurs i ditt biområde, 30 hp

Termin 4
B-kurs i ditt huvudområde, 30 hp

Termin 5
C-kurs i ditt huvudområde, 30 hp

Termin 6
Verktygskurser eller andra korta kurser och praktik, alternativt D-kurs om du läser egyptologi, 30 hp

Mer information om vilka delkurser som ingår kan du läsa i de olika ämnenas kursplaner.

Om undervisningen

Utbildningen är förlagd i Uppsala. Undervisningens uppläggning varierar lite mellan de olika ämnena; för närmare information se respektive ämnes kursplan. Generellt kan dock sägas att undervisningens bas är föreläsningar och självstudier. Det ställs höga krav på din egen insats. Därutöver består undervisningen av seminarier, studiebesök, fältarbete, projektarbete och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Handledning ges på examensarbetet, vilket görs under C-kursen i ditt valda huvudområde (D-kursen om du läser egyptologi). Undervisningen sker i hög grad av disputerade lektorer som har mycket goda ämneskunskaper och stor forskningsvana.

Kurserna examineras med hjälp av hemtentamen, salstentamen eller genom projektarbeten och uppsatser. Projektarbeten kan antingen göras enskilt eller i grupp. Huvuddelen av undervisningen sker på svenska och ges på dagtid. Kursen Entrepreneurship (entreprenörskap) ges dock på engelska och på kvällstid. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

Studera utomlands

Det är möjligt att studera utomlands under en eller två terminer.

Karriär

Efter att ha läst kulturentreprenörsprogrammet vid Uppsala universitet kommer du kunna vara verksam som både egenföretagare och anställd. Du kommer kunna arbeta inom både privata företag och statliga, regionala och kommunala kulturinstitutioner.

Beroende på personliga intressen och vald studieinriktning står dörrar till många yrken öppna för dig, bland annat:

 • museiintendent
 • antikvarie
 • producent
 • utställningsanordnare
 • kultursekreterare
 • kulturstrateg
 • gallerist
 • konsult
 • utredare
 • debattör
 • föreläsare
 • redaktör
 • kulturskribent
 • kultursamordnare
 • reseledare
 • arkeolog
 • kulturanalytiker
 • kulturguide
 • jämställdhetsutvecklare
Om du vill läsa vidare kan du ta en master- eller magisterexamen antingen inom ditt huvudområde eller i exempelvis ABM (arkiv, bibliotek och museer). Därefter finns möjligheter till forskarstudier.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i kulturentreprenörskap

180 hp

HT 2020, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-P5040 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Olle Wilson

olle.wilson@konstvet.uu.se

018-471 8340

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

018-471 2887

info@konstvet.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02