Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys

Läsåret 2023/2024

Bild för Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys 2023/2024
Anmälan

Förena ditt intresse för filosofi med etik och lägg till statskunskap eller kulturantropologi. Du får då en unik förståelse för dagens och morgondagens kultur och samhälle. Kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys ger dig insikter i samtidens politiska sociala frågor och öppnar dörren till arbete i många olika branscher där förmåga att tänka, skriva och analysera är viktigt. Du får också viktiga verktyg för kritiskt tänkande och argumentationsanalys och vässar din profil med både besluts- och riskanalys.

Om programmet

Tyngdpunkten på etik och samhällsfilosofi utmärker Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys. Under utbildningen lär du dig att förstå hur dagens kultur och samhälle ser ut idag och hur det bör se ut i framtiden. Du utvecklar din förmåga att tänka självständigt, ifrågasätta, argumentera, kritiskt granska och diskutera.

Kunskaper i antingen statsvetenskap eller kulturantropologi ger dig möjlighet att använda ditt kritiska tänkande på konkreta samhällsfrågor och problem förknippade med demokratins utveckling, globalisering och urbanisering. Dessutom får du en ökad insikt i betydelsen av normer, värderingar och materiella villkor för förståelsen och analysen av samhället och kulturen. För att bredda din kompetens ytterligare ingår en programspecifik termin med kurser i statistik, riskanalys, massmedier i samhället och beslutsteori.

Utbildningen ger dig:

 • fördjupade kunskaper i praktisk filosofi och etik som öppnar nya arbetsfält
 • verktyg för att värdera, analysera och kritiskt granska sociala, politiska och policyrelaterade problem
 • kunskaper i statistik, riskanalys och beslutsteori

Studierna ger dig förutsättningar för att förstå dagens komplexa, mångkulturella och globala samhälle från olika perspektiv. De ger dig också möjlighet att använda dina kunskaper under en termins praktik. Inför praktiken är det du själv som tar de avgörande initiativen, till exempel när det gäller val av tänkbara arbetsplatser och att ta kontakt med dessa. Det hjälper dig att utveckla din självständighet och att bygga upp ett nätverk.

Med breddad kompetens i statskunskap eller kulturantropologi, kunskaper i praktisk filosofi och erfarenhet av att reflektera kring etiska frågor öppnar du nya arbetsfält som inte alltid förknippas med filosofisk kompetens. Det kan vara inom den politiska intressesfären och den sociala sektorn, hos olika intresseorganisationer eller inom finansbranschen där du exempelvis kan jobba som analytiker, utredare eller skribent. Dina färdigheter ger dig möjlighet att arbeta effektivt på olika och föränderliga arbetsplatser.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med praktisk filosofi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Ellen Berg 
Från: Gävle 

Varför valde du den här utbildningen?
Jag har varit fäst vid filosofi sedan gymnasiet, och eftersom KOSA (Kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys) ger mig möjligheten att riktigt gräva ner mig i mitt favoritämne så blev valet till sist ganska enkelt för mig.  

Hur är det att studera på ett universitet?
För min egen del gillar jag verkligen kombinationen av att ha schemalagda föreläsningar och seminarium, samtidigt som det är mycket upp till mig själv hur jag lägger upp min tid. Jag har blivit tvungen att lära mig ta ansvar för att få saker gjorda på ett sätt som är nytt för mig.  

Vilket är ditt mål med utbildningen?
 
Jag tycker KOSA verkar ge en bra och bred grund som kommer kunna leda till flera alternativ när det väl är dags att gå vidare. Det är viktigt för mig att jag är intresserad av det jag sen kommer arbeta med, och jag tror att ett intressant arbete många gånger börjar med en intressant utbildning. Mitt mål är helt enkelt att känna att det jag gör känns meningsfullt, och så vill jag fortsätta ha det.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Staden i sig är ett stort plus för mig. Jag gillar blandningen med mycket liv och rörelse, samtidigt som Uppsala har en känsla av att vara litet och tryggt. Man får ett naturligt utbyte med så många andra studenter eftersom de flesta av oss befinner oss ungefär i samma platser i livet, samtidigt som alla har så olika bakgrunder och framtidsplaner.  

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
För mig som ännu är lite vilsen i vad det är jag borde pyssla med egentligen har det varit inspirerande att se så många olika riktningar folk runt om mig tagit och planerar att ta. Att ständigt lära mig saker om ämnen som är viktiga för mig fyller mig med energi och ett självförtroende som jag saknade tiden före jag började studera. 

Vad har varit mest utmanande?
En utmaning har varit att förstå vilken pluggstrategi som fungerar bäst för mig själv. Vissa pluggar bäst på kvällen medan jag måste ställa klockan och sätta mig på biblioteket för att få någonting gjort. Jag har behövt påminna mig själv om att stöd finns att få bara ett mail eller Zoommöte bort, lärare finns ju där för att hjälpa oss.  

Hur upplevde du första tentan?
Nervöst! Och att vänta på resultatet kändes om möjligt ännu mer nervöst. I början kändes tentan som det mest avgörande jag någonsin skulle göra, men sedan lättade nervositeten lite mer för varje tenta. 

Berätta om studentlivet!
Det finns många studenter som är drivna för att hålla igång studentlivet. Det är tydligt att man utan svårighet hittar nya vänner, event och grupper att gå med i för alla som vill! 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Att ha ett öppet sinne. Vissa ämnen som jag trodde jag skulle uppleva som tråkigare har jag förvånat mig själv med att vilja grotta ner mig i, och tvärtom. Att försöka hitta vilken pluggstrategi som fungerar bäst för sig själv, och att våga ta den hjälp som erbjuds när man behöver! Blir man vän med andra studenter så gör ju det också tuffa pluggstunder lite enklare. 

Tre snabba 
Favoritplats?
Promenadstråken i Håga 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Valborgsstämningen slår det mesta! 

Vad gör du om fem år?
Tagit mig vidare i den akademiska världen på ett eller annat vis.  

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Inom kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys förenas filosofi med etik, statskunskap och kulturantropologi. Du får läsa programspecifika kurser i bland annat statistik, beslutsteori och besluts- och riskanalys, och massmedia. Inom programmet finns även möjlighet att läsa valbara kurser på filosofiska institutionen eller historisk-filosofiska fakulteten, du har då även möjlighet till praktik och utlandsstudier.

Praktisk filosofi handlar till stor del om etik. Så väl som i vardagen som på jobbet, i olika situationer och inte minst när vi går och röstar måste vi ta beslut som är etiskt viktiga. Att få bättre uppfattning om etiska frågor och hur vi kan resonera kring dem är kunskaper att bära med sig genom hela livet. Till den praktiska filosofin hör, förutom etik, områden som moralfilosofi, samhällsfilosofi, religionsfilosofi och estetik. Uttrycket "praktisk" filosofi syftar på intresset för frågor som rör mänsklig "praxis", det vill säga vårt handlande och de normer, värderingar och ideologier vi följer eller ger uttryck åt.

Statskunskap studerar och analyserar politik ur olika perspektiv. Det kan exempelvis vara frågor som berör samhällets organisation och styrelse, demokrati och makt eller politiska aktörer som partier, medborgare och intresseorganisationer, politisk kultur och politiskt deltagande.

Kulturantropologi studerar och vill förstå människor - varför de är som de är och gör som de gör, hur de tänker, hur de talar, äter, krigar, älskar, och hur de organiserar sig socialt, politiskt, och i förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet och olikhet.

Kurser inom programmet

Termin 1

Praktisk filosofi A, 30 hp

Studenter vid programmet läser en speciellt anpassad version av kursen.

Termin 2

Praktisk filosofi B, 30 hp

Studenter vid programmet läser en speciellt anpassad version av kursen.

Termin 3

Beslutsteori, 7,5 hp

Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys, 7,5 hp

Massmedia i samhälle, 7,5 hp

En kurs i statistik, 7,5 hp

Termin 4

Statskunskap A, 30 hp eller Kulturantropologi A, 30 hp

Termin 5

Valbara kurser, totalt 30 hp. Praktik (7,5 eller 15 hp) eller utlandsstudier kan väljas.

Termin 6

Praktisk filosofi C, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Vissa delar av undervisningen kan ges på engelska. Undervisningen i seminarieform ger dig träning i kommunikations-, presentations- och argumentationsteknik. Seminarieformen tränar också din förmåga att arbeta i grupp.

Programmet erbjuder även möjlighet att göra praktik någon gång under termin fem. En rad olika arbetsplatser kan vara lämpliga för praktiken, inklusive olika medieföretag, myndigheter, och organisationer. Våra tidigare programstudenter har till exempel praktiserat vid är Amnesty, Kulturdepartementet, Karolinska institutet och Studieförbundet Näringsliv & Samhälle (SNS). I kontakterna med tänkbara värdar för praktiken får du stöd från institutionen. Vi kan till exempel skriva rekommendationsbrev eller hjälpa dig att få kontakt med tidigare studenter som har värdefulla erfarenheter.

Studera utomlands

Du har möjlighet att under termin fem göra utbytesstudier via Uppsala universitet centralt eller via historisk-filosofiska fakulteten, efter överenskommelse med programansvarig. Utbytesstudier erbjuds över en stor del av världen. Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet.

Karriär

Kultur- och samhällsanalytiker från Uppsala universitet kan arbeta både i näringslivet och offentlig sektor som:

 • utredare,
 • projektledare,
 • informationsansvarig,
 • informatör,
 • skribent,
 • omvärlds- och konsekvensanalytiker,
 • handläggare och
 • konsult.

Programmet ger bland annat behörighet till masterutbildning i filosofi.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5040 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig: Andrew Reisner

andrew.reisner@filosofi.uu.se

018-471 73 52

Kursadministratör: Ulrika Valdeson

ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

018-471 72 99

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02