Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys 2020/2021
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys är ett tvärvetenskapligt program som utvecklar dina färdigheter och förmågor för att skapa en fördjupad förståelse av dagens och morgondagens kultur och samhälle. Som student vid programmet i Uppsala får du en djupare insikt i samtidens politiska debatter och sociala frågor.

Om programmet

Uppsala universitets program i kultur- och samhällsanalys skiljer sig från jämförbara program i Sverige bland annat genom att tyngdpunkten ligger på etik och samhällsfilosofi. Din förmåga att tänka självständigt, ifrågasätta, argumentera, kritiskt granska och diskutera tränas genomgående i programmet, samtidigt som du får möjligheten att förstå dagens komplexa, mångkulturella och globala samhälle från olika vetenskapliga perspektiv.

Med kunskaper från samhällskunskap, statsvetenskap och kulturantropologi skapas också möjlighet att använda det kritiska tänkandet på konkreta samhällsfrågor och problem förknippade med demokratins utveckling, globalisering, urbanisering, med mera. Du får dessutom ökad insikt i betydelsen av normer, värderingar och materiella villkor för förståelsen och analysen av samhället och kulturen.

Programmet erbjuder dig även möjligheten att göra praktik. Genom praktiken får du ökad förståelse för hur dina kunskaper kan tillämpas samt erfarenheter som hjälper dig att i ett senare skede välja var du vill arbeta. En viktig aspekt är att det är du själv som tar de avgörande initiativen, till exempel när det gäller val av tänkbara arbetsplatser och när det gäller att ta kontakt med dessa.
Dessutom hjälper praktiken dig att utveckla din självständighet och att bygga upp ett nätverk.

Utbildningen avslutas med en längre uppsats som ger dig värdefulla färdigheter i bland annat problemformulering och problemlösning, utredningsarbete och skrivteknik.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (180 hp) med praktisk filosofi som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Praktisk filosofi A, 30 hp

Termin 2
Praktisk filosofi B, 30 hp

Termin 3
Grundkurs i statistik, 7,5 hp
Beslutsteori, 7,5 hp
Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys, 7,5 hp
Massmedia i samhälle, 7,5 hp

Termin 4
Biområde:
Statskunskap A, 30 hp
eller
Kulturantropologi A, 30 hp

Termin 5
Ett urval av kurser på institutionen och fakulteten om totalt 30 hp. Även praktik (7,5 eller 15 hp) eller utlandsstudier kan väljas.

Termin 6
Praktisk filosofi C, 30 hp, inklusive examensarbete

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och projektarbeten. Vissa delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Dina teoretiska studier kompletteras med metod- och verktygskurser, till exempel i artikelskrivande och muntlig och visuell kommunikation. En del kurser genomförs i seminarieform, vilket ger dig träning i kommunikations-, presentations- och argumentationsteknik. Seminarieformen tränar också din förmåga att arbeta i grupp.

Programmet erbjuder även möjlighet att göra praktik någon gång under termin fem. En rad olika arbetsplatser kan vara lämpliga för praktiken, inklusive olika medieföretag, myndigheter, och icke-statliga organisationer. Amnesty, Kulturdepartementet, Karolinska institutet, Studieförbundet näringsliv samhälle (SNS) är några exempel på arbetsplatser där tidigare studenter praktiserat. I kontakterna med tänkbara värdar för praktiken får du stöd från institutionen, till exempel genom att vi skriver rekommendationsbrev eller hjälper dig att få kontakt med tidigare studenter som har värdefulla erfarenheter.

Karriär

Kultur- och samhällsanalytiker från Uppsala universitet kan arbeta både i näringslivet och offentlig sektor som:

 • utredare,
 • projektledare,
 • informationsansvarig,
 • informatör,
 • skribent,
 • omvärlds- och konsekvensanalytiker,
 • handläggare och
 • konsult.
Programmet ger bland annat behörighet till masterutbildning i praktisk filosofi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5010 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig Andrew Reisner

andrew.reisner@filosofi.uu.se

018-471 73 52

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02