Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys

Läsåret 2021/2022

Bild för Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys 2021/2022
Anmälan

Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys är ett tvärvetenskapligt program som utvecklar dina färdigheter och förmågor för att skapa en fördjupad förståelse av dagens och morgondagens kultur och samhälle. Som student vid programmet i Uppsala får du en djupare insikt i samtidens politiska debatter och sociala frågor.

Om programmet

Uppsala universitets program i kultur- och samhällsanalys skiljer sig från jämförbara program i Sverige bland annat genom att tyngdpunkten ligger på etik och samhällsfilosofi. Din förmåga att tänka självständigt, ifrågasätta, argumentera, kritiskt granska och diskutera tränas genomgående i programmet, samtidigt som du får möjligheten att förstå dagens komplexa, mångkulturella och globala samhälle från olika vetenskapliga perspektiv.

Programmets stomme utgörs av kurser i praktisk filosofi (90 hp). Med kunskaper från kurser i statsvetenskap eller kulturantropologi ges du också möjligheten att använda det kritiska tänkandet på konkreta samhällsfrågor och problem förknippade med demokratins utveckling, globalisering och urbanisering. Du får dessutom ökad insikt i betydelsen av normer, värderingar och materiella villkor för förståelsen och analysen av samhället och kulturen.

Programmet erbjuder dig även möjligheten att göra praktik. Genom praktiken får du ökad förståelse för hur dina kunskaper kan tillämpas samt erfarenheter som hjälper dig att i ett senare skede välja var du vill arbeta. En viktig aspekt är att det är du själv som tar de avgörande initiativen, till exempel när det gäller val av tänkbara arbetsplatser och när det gäller att ta kontakt med dessa. Dessutom hjälper praktiken dig att utveckla din självständighet och att bygga upp ett nätverk.

Utbildningen avslutas med en längre uppsats som ger dig värdefulla färdigheter i bland annat problemformulering och problemlösning, utredningsarbete och skrivteknik.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med praktisk filosofi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Ellen Berg 
Från: Gävle 

Varför valde du den här utbildningen?
Jag har varit fäst vid filosofi sedan gymnasiet, och eftersom KOSA (Kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys) ger mig möjligheten att riktigt gräva ner mig i mitt favoritämne så blev valet till sist ganska enkelt för mig.  

Hur är det att studera på ett universitet?
För min egen del gillar jag verkligen kombinationen av att ha schemalagda föreläsningar och seminarium, samtidigt som det är mycket upp till mig själv hur jag lägger upp min tid. Jag har blivit tvungen att lära mig ta ansvar för att få saker gjorda på ett sätt som är nytt för mig.  

Vilket är ditt mål med utbildningen?
 
Jag tycker KOSA verkar ge en bra och bred grund som kommer kunna leda till flera alternativ när det väl är dags att gå vidare. Det är viktigt för mig att jag är intresserad av det jag sen kommer arbeta med, och jag tror att ett intressant arbete många gånger börjar med en intressant utbildning. Mitt mål är helt enkelt att känna att det jag gör känns meningsfullt, och så vill jag fortsätta ha det.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Staden i sig är ett stort plus för mig. Jag gillar blandningen med mycket liv och rörelse, samtidigt som Uppsala har en känsla av att vara litet och tryggt. Man får ett naturligt utbyte med så många andra studenter eftersom de flesta av oss befinner oss ungefär i samma platser i livet, samtidigt som alla har så olika bakgrunder och framtidsplaner.  

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
För mig som ännu är lite vilsen i vad det är jag borde pyssla med egentligen har det varit inspirerande att se så många olika riktningar folk runt om mig tagit och planerar att ta. Att ständigt lära mig saker om ämnen som är viktiga för mig fyller mig med energi och ett självförtroende som jag saknade tiden före jag började studera. 

Vad har varit mest utmanande?
En utmaning har varit att förstå vilken pluggstrategi som fungerar bäst för mig själv. Vissa pluggar bäst på kvällen medan jag måste ställa klockan och sätta mig på biblioteket för att få någonting gjort. Jag har behövt påminna mig själv om att stöd finns att få bara ett mail eller Zoommöte bort, lärare finns ju där för att hjälpa oss.  

Hur upplevde du första tentan?
Nervöst! Och att vänta på resultatet kändes om möjligt ännu mer nervöst. I början kändes tentan som det mest avgörande jag någonsin skulle göra, men sedan lättade nervositeten lite mer för varje tenta. 

Berätta om studentlivet!
Det finns många studenter som är drivna för att hålla igång studentlivet. Det är tydligt att man utan svårighet hittar nya vänner, event och grupper att gå med i för alla som vill! 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Att ha ett öppet sinne. Vissa ämnen som jag trodde jag skulle uppleva som tråkigare har jag förvånat mig själv med att vilja grotta ner mig i, och tvärtom. Att försöka hitta vilken pluggstrategi som fungerar bäst för sig själv, och att våga ta den hjälp som erbjuds när man behöver! Blir man vän med andra studenter så gör ju det också tuffa pluggstunder lite enklare. 

Tre snabba 
Favoritplats?
Promenadstråken i Håga 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Valborgsstämningen slår det mesta! 

Vad gör du om fem år?
Tagit mig vidare i den akademiska världen på ett eller annat vis.  

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kurser inom programmet

Praktisk filosofi A, B och C; Statskunskap A eller Kulturantropologi A; programspecifika kurser i eller om bl.a. statistik, beslutsteori och besluts- och riskanalys, och massmedia; fritt valbara kurser på Filosofiska institutionen eller Historisk-filosofiska fakulteten, inkl. möjlighet till praktik. För upplägg terminsvis, se programmets studieplan.

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och projektarbeten. Vissa delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Dina teoretiska studier kompletteras med metod- och verktygskurser, till exempel i artikelskrivande och muntlig och visuell kommunikation. En del kurser genomförs i seminarieform, vilket ger dig träning i kommunikations-, presentations- och argumentationsteknik. Seminarieformen tränar också din förmåga att arbeta i grupp.

Programmet erbjuder även möjlighet att göra praktik någon gång under termin fem. En rad olika arbetsplatser kan vara lämpliga för praktiken, inklusive olika medieföretag, myndigheter, och icke-statliga organisationer. Amnesty, Kulturdepartementet, Karolinska institutet och Studieförbundet Näringsliv & Samhälle (SNS) är några exempel på arbetsplatser där tidigare studenter praktiserat. I kontakterna med tänkbara värdar för praktiken får du stöd från institutionen, till exempel genom att vi skriver rekommendationsbrev eller hjälper dig att få kontakt med tidigare studenter som har värdefulla erfarenheter.

Studera utomlands

Inom programmet har du möjlighet att under termin fem göra utbytesstudier via Uppsala universitet centralt eller via Historisk-filosofiska fakulteten, efter överenskommelse med programansvarig. Utbytesstudier erbjuds över en stor del av världen.

Karriär

Kultur- och samhällsanalytiker från Uppsala universitet kan arbeta både i näringslivet och offentlig sektor som:

  • utredare,
  • projektledare,
  • informationsansvarig,
  • informatör,
  • skribent,
  • omvärlds- och konsekvensanalytiker,
  • handläggare och
  • konsult.
Programmet ger bland annat behörighet till masterutbildning i filosofi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5010 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig: Andrew Reisner

andrew.reisner@filosofi.uu.se

018-471 73 52

Kursadministratör: Ulrika Valdeson

ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

018-471 72 99

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Programstart och registrering

Programmet startar 30/8. Innan du kan påbörja dina studier måste du först aktivera ditt studentkonto på Uppsala universitet. När du har gjort det behöver du registrera dig på din första kurs, Praktisk filosofi A, 30 hp, i Ladok för studenter. Det kan du göra mellan 29/7 och 29/8. När du registrerar dig på kursen startar ditt program automatiskt. När du har aktiverat ditt studentkonto kan du också logga in i Studium där all studieinformation om höstens kurser (och om ditt program) finns. Gå till www.uu.se/student och följ instruktionerna där för att aktivera ditt studentkonto och registrera dig.

Om du är antagen med villkor skall du också aktivera ditt studentkonto men du kan inte registrera dig i Ladok för studenter förrän din dokumentation är fullständig. När du har aktiverat ditt studentkonto kontaktar du vår kursadministratör i mitten av augusti.

Reserver kommer att kontaktas av institutionen via e-post fr.o.m. drygt en vecka före programstart.

Senast uppdaterad: 2021-03-02