Masterprogram i modern historia

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i modern historia 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i modern historia utgår ifrån att kunskap i modern historia är nödvändig för att förstå dagens sociala och politiska problem. Som ett led i utbildningen kommer du tillägna dig kunskaper i några centrala politiska, ekonomiska och kulturella processer som karaktäriserat Europas samhällen de senaste 100 till 200 åren. Du kommer få en bred utbildning i modern historia med starkt fokus på forskningsfärdigheter.

Om programmet

Masterprogrammet i modern historia ger dig kunskaper och insikter om den moderna världen. Fokus ligger på 1900-talets europeiska historia men även politiska, ekonomiska och kulturella processer under tidigare århundraden och i andra delar av världen behandlas. Dessa processer inbegriper kampen mellan demokrati och diktatur, europeisk imperialism och anti-koloniala rörelser, frågor om etnicitet och identitet, politisk extremism och statens svar på detta, samt förändrade attityder och politik gentemot migration in i och ut från Europa.

Programmets fokus ligger främst på europeisk historia men ett komparativt perspektiv är en integrerad del av utbildningen. Som ett led i utbildningen får du fördjupade kunskaper om Europas moderna politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveckling, samt kunskap om andra delar av världen utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv.

Du tränas i färdigheter i att forska och skriva och lär dig analysera en lång rad olika primärkällor, inklusive handskrifter och digitala databaser. Du kommer introduceras i digital humaniora och genom bibliotekets försorg få tillgång till digitala resurser och databaser. Uppsala universitetsbibliotek har också en mycket stor samling originaldokument och unika böcker.

Under programmets gång kommer du:

  • Få den teoretiska och praktiska forskningskunskap du behöver för att genomföra forskning på egen hand.
  • Få tillgång till Uppsala universitetsbiblioteks digitala resurser, databaser och samlingar.
  • Presentera din masteruppsats för experter inom fältet.
  • Ha möjlighet att ansöka om att få göra praktik på museum eller någon kulturinstitution, eller inom ett forskningsprojekt på institutionen.

Studentprofil

Du har ett brett intresse av humaniora eller samhällsvetenskap och har läst en hel del historia som del av dina studier på kandidatnivå. Ditt stora intresse för och engagemang i aktuella samhällsfrågor kommer förmodligen också att vara till hjälp under din masterutbildning. Du är väldigt motiverad och har tillit till dina egna förmågor och kunskaper. Du tycker om att ha möjlighet att studera primärkällor och diskutera dem med dina kurskamrater. Du känner dig bekväm med att använda engelska i tal och skrift.

Du är beredd att tillföra lika mycket till andras lärande som du förväntar dig att lära dig från deras tidigare erfarenheter. Att gå vidare till en forskarutbildning ser du som en klar möjlighet, men du är inte främmande för att börja arbeta direkt efter examen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med historia som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Under den första terminen läser du två obligatoriska kurser i modern historia samt en kurs i historievetenskaplig teori och en kurs i historievetenskaplig metod. Under den andra terminen läses tre obligatoriska modernhistoriska kurser, samt påbörjas arbetet på ditt examensarbete. Studenter som vill avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar hela andra terminen åt examensarbetet.

Under termin tre läser du en obligatorisk kurs och två valfria kurser samt fortsätter arbeta med examensarbetet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet. Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet.

Kurser inom programmet

Magisterexamen, 60 hp

Termin 1

Introduktion till modern historia 7,5 hp

Politisk extremism i historiskt perspektiv 7,5 hp

Historievetenskaplig teori 7,5 hp

Historievetenskaplig metod 7,5 hp

Termin 2

Examensarbete på avancerad nivå (magisterexamen) 30 hp

Masterexamen, 120 hp

Termin 1

Introduktion till modern historia 7,5 hp

Politisk extremism i historiskt perspektiv 7,5 hp

Historievetenskaplig teori 7,5 hp

Historievetenskaplig metod 7,5 hp

Termin 2

Flyktingar och migranter i globalt historiskt perspektiv 7,5 hp

Välfärdsstatens uppgång och fall, 7,5 hp

Populärkultur som historia 7,5 hp

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) 7,5 hp

Termin 3

Etnicitet och politik. Teorier om nationalism och etniska konflikter 7,5 hp

Två valfria kurser à 7,5 hp (inklusive eventuell praktik)

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) 7,5 hp

Termin 4

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) 30 hp

Om undervisningen

Formerna för undervisningen och examination varierar beroende på vilken kurs inom programmet som läses och specificeras i respektive kursplan. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsformerna är vanligen muntliga och skriftliga individuella uppgifter. Krav på deltagande anges i respektive kursplan.

Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du kommit i utbildningen och examensarbetet ska avspegla din förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar utifrån de kunskaper och färdigheter programmets ingående kurser gett.

Undervisningen sker på engelska.

Studera utomlands

Studenterna har möjlighet att deltaga i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal. Tidigare studenter har bl.a. studerat vid Central European University i Wien.

Karriär

Studenter med en magister- eller masterexamen i historia kan anställas inom en lång rad olika yrken. Du kan arbeta med eller inom

  • administration
  • journalistik
  • internationella organisationer,
  • turistnäring, samt
  • kulturarvssektorn (arkiv, museer, bibliotek).

En masterexamen i historia är dessutom en förutsättning för en framgångsrik karriär som historiker genom att den ger behörighet att antas till forskarutbildningen i historia både i Sverige och utomlands.

Av de studenter som tagit en masterexamen i historia från Uppsala universitet sedan år 2008 har mer än fyrtio procent antagits till forskarstudier i Sverige eller utomlands vid universitet som Alberta, Budapest, Cambridge, Lund, Seoul, Sheffield, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala.

Andra alumner arbetar vid exempelvis Radio Free Europe, International IDEA och SIDA, med yrkesbeteckningar som redaktör, programsamordnare och policyspecialist.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i modern historia

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5028 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För programrelaterade frågor, kontakta studierektorn

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 1559

För frågor om antagning och generella frågor om masterprogram

masterprogrammes@uu.se

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

018-471 1526 018-471 1546

studera-hist@uu.se

Programstart och registrering

Once you are admitted to your programme, you must register in order to begin your studies. To do so, please contact studera@hist.uu.se five days before the start of the first course. Also, make sure to activate your student account.

If you have been admitted conditionally, you will have to prove that you meet the admission requirements before registering. To that end, make sure you have your university diploma with you upon your arrival to Uppsala. Also, contact studera@hist.uu.se no later than five days before the programme's start to make sure you keep your place.

If you are placed on the waiting list, you will be contacted by email if a place can be offered to you. An acceptance of a place will have to reach us within the stipulated time-frame.

The programme starts with an introductory session on 29 August. You will receive more information about the start of the programme in the letter from the programme coordinator.

Senast uppdaterad: 2021-03-02