Masterprogram i modern historia

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i modern historia 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i modern historia utgår ifrån att kunskap i modern historia är nödvändig för att förstå dagens sociala och politiska problem. Som ett led i utbildningen kommer du tillägna dig kunskaper i några centrala politiska, ekonomiska och kulturella processer som karaktäriserat Europas samhällen de senaste 100 till 200 åren. Du kommer få en bred utbildning i modern historia med starkt fokus på forskningsfärdigheter.

Om programmet

Masterprogrammet i modern historia ger dig kunskaper och insikter om den moderna världen. Fokus ligger på 1900-talets europeiska historia men även politiska, ekonomiska och kulturella processer under tidigare århundraden och i andra delar av världen behandlas. Dessa processer inbegriper kampen mellan demokrati och diktatur, europeisk imperialism och anti-koloniala rörelser, frågor om etnicitet och identitet, politisk extremism och statens svar på detta, samt förändrade attityder och politik gentemot migration in i och ut från Europa.

Programmets fokus ligger främst på europeisk historia men ett komparativt perspektiv är en integrerad del av utbildningen. Som ett led i utbildningen får du fördjupade kunskaper om Europas moderna politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveckling, samt kunskap om andra delar av världen utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv.

Du tränas i färdigheter i att forska och skriva och lär dig analysera en lång rad olika primärkällor, inklusive handskrifter och digitala databaser. Du kommer introduceras i digital humaniora och genom bibliotekets försorg få tillgång till digitala resurser och databaser. Uppsala universitetsbibliotek har också en mycket stor samling originaldokument och unika böcker.

Under programmets gång kommer du

  • få den teoretiska och praktiska forskningskunskap du behöver för att genomföra forskning på egen hand
  • få tillgång till Uppsala universitetsbiblioteks digitala resurser, databaser och samlingar
  • presentera din masteruppsats för experter inom fältet
  • ha möjlighet att ansöka om att få göra praktik på museum eller någon kulturinstitution, eller inom ett forskningsprojekt på institutionen.

Studentprofil

Du har ett brett intresse av humaniora eller samhällsvetenskap och har läst en hel del historia som del av dina studier på kandidatnivå. Ditt stora intresse för och engagemang i aktuella samhällsfrågor kommer förmodligen också att vara till hjälp under din masterutbildning. Du är väldigt motiverad och har tillit till dina egna förmågor och kunskaper. Du tycker om att ha möjlighet att studera primärkällor och diskutera dem med dina kurskamrater. Du känner dig bekväm med att använda engelska i tal och skrift. Du är beredd att tillföra lika mycket till andras lärande som du förväntar dig att lära dig från deras tidigare erfarenheter. Att gå vidare till en forskarutbildning ser du som en klar möjlighet, men du är inte främmande för att börja arbeta direkt efter examen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med historia som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Corey Klinge
Från: USA

Hur valde du ditt program?
– Jag pluggade som utbytesstudent i Uppsala 2017/2018 och såg möjligheten att återvända. Modern historia har länge fascinerat mig och historia institutionen i Uppsala gjorde mig mycket intresserad när jag studerade under mitt utbyte.

Hur är det att vara en internationell student?
– Uppsala gör ett mycket bra jobb med att se till att internationella studenter är välkomna. Jag träffade många vänner senast jag var här tidigt och spenderade mycket av min tid i den internationella bubblan. Genom att delta på Smålands nation fick jag träffa fler svenska studenter också. Den här gången hade jag några gamla vänner som jag kunde återknyta kontakten med och masterprogramgruppen är fantastisk.

Vad är det bästa med att studera vid Uppsala universitet?
– Det är ett universitet som jag tror fungerar väldigt bra med internationella studenter, vilket gör studierna mycket smidigare. Jag gillar också verkligen hur nära byggnaderna (åtminstone för historieprogrammet) är. Det gör det enklare att gå fram och tillbaka.

Kommer du ihåg ditt första intryck av Uppsala? Berätta gärna!
– Jag hade lite problem med bagaget när jag kom till Sverige för första gången, så när jag kom till Flogsta kände jag mig väldigt vilsen. Men en grupp från kyrkan grillade nere i parken, så det är där jag träffade de flesta av mina vänner för året. Det var några riktigt roliga dagar och jag kände mig väldigt välkommen.

Vad är din anledning att studera?
– Jag vill få bättre förståelse för ursprungsbefolkningen. Och att kunna bidra till situationerna i USA och Sverige. Mitt mål är att gå in på ett doktorandprogram och arbeta vidare med vattenkraftsdammar.

Beskriv studentlivet!
– Studentlivet kan vara nästan överväldigande, det är lätt att engagera sig i den studentnation man väljer att gå med i. Jag gillade studentnationerna och kände mig alltid som en del av Smålands (en av nationerna). Jag är lite äldre så jag har rört mig ifrån dem, men ändå, speciellt 2017/2018 var det skitkul, utmattande skitkul. Att jobba på Smålands nation som klubbarbetare var en galen upplevelse som jag aldrig kommer att glömma.

Tre snabba frågor:
Vilket är ditt favoritställe i Uppsala?
– Att gå floden bort från stan är vackert och fridfullt.

Var ser du dig själv om fem år?
– Att jobba med det jag älskar i Sverige.

Var är det bästa stället att plugga på?
– Jag brukar gilla Carolina Rediviva för att det är så tyst, men Ekonomikums arbetsrum är verkligen fantastiskt.

Våren 2023.

Upplägg

Under den första terminen läser du två obligatoriska kurser i modern historia, en kurs i historievetenskaplig teori och en kurs i historievetenskaplig metod. Under den andra terminen läser du tre obligatoriska modernhistoriska kurser, samt påbörjar arbetet med ditt examensarbete. Studenter som vill avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar hela andra terminen åt examensarbetet.

Under termin tre läser du en obligatorisk kurs och två valbara kurser samt fortsätter arbeta med examensarbetet. Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet. Det finns möjlighet att göra praktik inom programmet.

Kurser inom programmet

Magisterexamen, 60 hp

Termin 1

Introduktion till modern historia, 7,5 hp

Politisk extremism i historiskt perspektiv, 7,5 hp

Historievetenskaplig teori, 7,5 hp

Historievetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 2

Examensarbete på avancerad nivå (magisterexamen), 30 hp

Masterexamen, 120 hp

Termin 1

Introduktion till modern historia, 7,5 hp

Politisk extremism i historiskt perspektiv, 7,5 hp

Historievetenskaplig teori, 7,5 hp

Historievetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 2

Flyktingar och migranter i globalt historiskt perspektiv, 7,5 hp

Välfärdsstatens uppgång och fall, 7,5 hp

Populärkultur som historia, 7,5 hp

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen), 7,5 hp

Termin 3

Etnicitet och politik. Teorier om nationalism och etniska konflikter, 7,5 hp

Två valbara kurser à 7,5 hp (inklusive eventuell praktik)

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen), 7,5 hp

Termin 4

Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 hp

Om undervisningen

Formerna för undervisningen och examination varierar beroende på vilken kurs inom programmet som läses och specificeras i respektive kursplan. Undervisningen består vanligen av föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsformerna är vanligen muntliga och skriftliga individuella uppgifter. Krav på deltagande anges i respektive kursplan.

Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du kommit i utbildningen och examensarbetet ska avspegla din förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt formulera och lösa problemställningar utifrån de kunskaper och färdigheter programmets ingående kurser gett.

Undervisningen sker på engelska.

Studera utomlands

Studenterna har möjlighet att deltaga i internationellt studentutbyte genom universitetets och institutionens utbytesavtal. Tidigare studenter har bl.a. studerat vid Central European University i Wien.

Karriär

Studenter med en magister- eller masterexamen i historia kan anställas inom en lång rad olika yrken. Du kan arbeta med eller inom

  • administration
  • journalistik
  • internationella organisationer,
  • turistnäring, samt
  • kulturarvssektorn (arkiv, museer, bibliotek).

En masterexamen i historia är dessutom en förutsättning för en framgångsrik karriär som historiker genom att den ger behörighet att antas till forskarutbildningen i historia både i Sverige och utomlands.

En stor del av de studenter som tagit en masterexamen i historia från Uppsala universitet har antagits till forskarstudier i Sverige eller utomlands vid universitet som Alberta, Budapest, Cambridge, Lund, Seoul, Sheffield, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Andra alumner arbetar vid exempelvis Radio Free Europe, International IDEA och SIDA, med yrkesbeteckningar som redaktör, programsamordnare och policyspecialist.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i modern historia

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5070 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För programrelaterade frågor, kontakta studierektorn

studierektor-ma-hist@uu.se

018-471 15 59

För frågor om antagning och generella frågor om masterprogram

masterprogrammes@uu.se

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

018-471 1526 018-471 1546

studera-hist@uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02