Kandidatprogram i musikvetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Kandidatprogram i musikvetenskap 2023/2024
Anmälan

Kandidatprogrammet i musikvetenskap ger dig en ordentlig grund i musikteori så att du förstår hur musik är uppbyggd, oavsett om det är konstmusik, populärmusik eller annan slags musik. Du studerar också musik från olika tider och kulturer, och lär dig förstå musikens plats i vår samtidskultur. Programmet förbereder dig för arbetsmarknaden samtidigt som det lägger grunderna för dig som vill bli musikforskare.

Om programmet

På kandidatprogrammet i musikvetenskap studerar du både samtida och historisk musik och musikkulturer. Du får träna på att hantera musik i både notskrift och klingande form samt lär dig analysera musikaliska uttryck och strukturer. Det ger dig en ordentlig grund i musikteori, så du förstår hur musik är uppbyggd, oavsett om det är konstmusik, populärmusik eller annan slags musik.

Du kommer att träna på notläsning, partiturläsning, harmonilära, gehör och mycket annat som gör dig attraktiv på en internationell arbetsmarknad. Denna tekniska specialkunskap om musikens former och uttryck är något som yrkesverksamma inom musikområdet framhåller som betydelsefullt för anställningsbarhet.

Utbildningen ger dig:

  • teknisk specialkunskap som ökar din anställningsbarhet
  • nära kontakt med musikbranschen
  • färdigheter i att hantera musik i både notskrift och klingande form.

Under utbildningen får du också många möjligheter att stifta bekantskap med musikbranschen. Tidigare studenter har bland annat gjort studiebesök och praktik på Musikverket och på konserthus i Stockholm och Uppsala och träffat musikjournalister, konsertproducenter, tonsättare och personer som arbetar på skivbolag, Sveriges Television och STIM.

Allt detta ger dig verktyg att formulera dig kring musik och kunskap om hur musiklivet i Sverige fungerar och är organiserat.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med musikvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Nicoline Solberg
Från: Malmö och Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Det började med att jag pluggade Musikvetenskap A som fristående kurs eftersom jag ville lära mig mer om musik och plugga något som kändes spännande. Under kursens lopp blev jag mer och mer sugen på att hoppa på programmet, vilket jag gjorde efter andra terminen. Man kan nästan säga att det bara råkade bli så och det är jag väldigt glad över! 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– För mig har det bästa varit lärarna, ambitionen och staden i sig. På UU har jag upplevt att förväntningarna på ens arbete är höga vilket har gjort att man med handledning och bra lärare lärt sig mer än man trodde var möjligt.  

Vad är mest utmanande?
– Det mest utmanande för mig personligen har varit att lära sig disponera sin tid. Eftersom lektionstiden är knapp och det är mycket självstudier måste man vara disciplinerad. Min rutin har varit att inte vara hemma utom när jag är ledig och alltså spendera mycket tid på bra studieplatser och med bra pluggsällskap. Och belöning i form av pubhäng efter en intensiv pluggdag. 

Berätta om studentlivet!
– Det roliga med studentlivet är att man kan välja helt själv hur det ska vara. Det finns allt man kan tänka sig och man väljer hur involverad man vill vara i det. Jag var själv inte aktiv i någon nation men var en flitig besökare på pubarna, medan andra spenderar sina lediga kvällar jobbandes på nation. Det finns mängder med körer, blåsorkester för nybörjare, schackkvällar, löpgrupper, jazzkvällar, syjuntor, ifall man vill. Palermo är väldigt trevligt, särskilt på vardagseftermiddagar! 

Vad är tre saker som du ska göra denna vecka?
– Den här veckan börjar jag min sista termin och ska påbörja de nya kurserna helt enkelt. Eftersom jag läser sista terminen på distans från Stockholm ska jag också börja veckan med att leta rätt på pluggställen här i Stockholm. Men det blir nog svårt att hitta ställen som slår Engelska Parken. Sist men inte minst ska jag tillbaka till Uppsala och fira min vän som tar sin läkarexamen.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Först och främst har målet alltid varit kunskap om musik och att förstå och lära mig så mycket som möjligt under mina tre år. På lång sikt är mitt mål att jobba med musik på något sätt, gärna med organisering och produktionsledning. Jag har alltid intresserat mig för musikupplevelser, och är sugen på att jobba med många olika genrer. Mina främsta intresseområden är dock konst- och folkmusik.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Ett tips är att vara beredd på att utbildningen fördjupar sig till stor del i konstmusik. Med det sagt så kan man såklart forma sin utbildning efter sina preferenser. Mitt bästa råd är väl att grotta ned sig i studierna och lära känna sin klass. Det finns inget som är så underbart eller fascinerande som att få lära sig om musik tillsammans med andra som är lika nyfikna!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Stadsskogen och Palermo.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Det dagliga nationspubshänget.

Var finns den bästa studieplatsen?
– På Engelska Parken i biblioteket.

Våren 2023.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogrammet i musikvetenskap omfattar tre års heltidsstudier om totalt 180 högskolepoäng (hp). Fyra terminer läser du kurser inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom valfria ämnen. Under hela utbildningen har du fortlöpande möjlighet att delta i seminarier, exkursioner och arbetsmarknadsdagar.

Det första året läser du grundläggande musikkunskap. Det innefattar:

  • en översiktskurs i västerländsk konstmusik
  • två fördjupningskurser i musikvetenskap
  • två kurser i musikteori
  • en kurs som behandlar världsmusik
  • en kurs som behandlar musiken i det populära
  • en uppsatskurs.

Tredje terminen är en fördjupningskurs i musikteori där du får träna dina musikaliska hantverkskunskaper utförligt. Du läser också en kurs om musikkritik och en kurs som behandlar musiklivets organisation och strukturer.

Under termin fyra och fem läser du valbara kurser om 60 hp, varav minst 30 hp måste vara inom ett biämne. Du kan under dessa terminer också välja att läsa utomlands eller göra praktik.

Sista terminen gör du ditt examensarbete och läser kurser i musikvetenskapens metoder och musikanalys.

Kurser inom programmet

Termin 1

Musikvetenskap A, 30 hp

Termin 2

Musikvetenskap B, 30 hp

Termin 3

Fördjupningskurs i musikteori, 15 hp

Musikkritik och estetisk värdering, 7,5 hp

Musiklivets organisation och strukturer, 7,5 hp

Termin 4 och 5

Valfria kurser och/eller utlandsstudier, 60 hp, varav minst 30 hp inom biämne; möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning.

Termin 6

Examensarbete, 15 hp

Musikvetenskapens metoder, 7,5 hp

Musikanalys, 7,5 hp

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök, projektarbete, verksamhetsförlagd utbildning och självstudier. På examensarbetet får du också individuell handledning.

Undervisningsspråket är normalt svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

Utbildningen ges på dagtid i Uppsala.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en bred arbetsmarknad inom många skiftande områden där musik ingår. Tidigare studenter arbetar till exempel som musikkritiker, musikproducent eller som administratör inom olika delar av musiksektorn. Bland arbetsgivarna finns konserthus, konsertarrangörer, radio/TV, kulturskolor och musikinstitutioner som Musikverket.

Programmet ger dig också möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå och skapa en grund för en fortsatt akademisk karriär inom musikområdet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i musikvetenskap

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5240 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@musik.uu.se

018-471 68 65

Institutionen för musikvetenskap

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 633, 751 26 UPPSALA

018-471 6865 018-471 6250

Senast uppdaterad: 2021-03-02