Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

Läsåret 2022/2023

Bild för Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 2022/2023
Anmälan

Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation vänder sig till dig som vill ha verktyg att förstå och tolka det politiska och kulturella samtalet - eller själv delta som skribent eller debattör. Politisk propaganda, underhållning, reklam, poetiska betraktelser, fiktivt berättande eller eftertänksam politisk diskussion - programmet ger dig verktyg för att tolka och analysera sådana former av kommunikation.

Om programmet

Förmågan att analysera och kritiskt granska de berättelser och försök till påverkan som omger oss har blivit en alltmer angelägen och betydelsefull kompetens i vår samtid. Utbildningen ger dig redskap för att reflektera över och analysera såväl litterära som opinionsbildande texter. Samtidigt tränar du din egen förmåga att skriva och tala effektivt och omdömesgillt. Inom kandidatprogrammet samverkar två ämnen, retorik och litteraturvetenskap, som från olika håll studerar kulturell kommunikation i bred mening.

Retoriken ger kunskaper om den offentliga kommunikationens samtida och historiska former. Den bidrar också med tolkningsmodeller och analysredskap för att på djupet förstå kommunikationens argumenterande, politiska och meningsskapande funktioner, och övar dessutom de praktiska färdigheterna för att på ett kvalificerat sätt delta i detta samtal.

Litteraturvetenskapen är ett bildningsämne som förmedlar kunskap om litteraturhistorien och vår samtida kulturella offentlighet, men som även erbjuder en rad verktyg för att beskriva, tolka och värdera komplexa konstnärliga texter och deras sociala sammanhang.

Inom programmet kombineras teoretiska studier med praktiska, där dina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation tränas. Utbildningen passar alltså dig som är intresserad av litteratur och olika sätt att kommunicera om litteratur, men också dig som vill få ökade kunskaper om till exempel politisk opinionsbildning och marknadskommunikation. Dessutom passar utbildningen både dig som vill ha en bas för egen kreativ kommunikativ verksamhet och dig som är mer intresserad av forskning, analys och kritik.

Fördelar med programmet:

 • Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation är det enda i sitt slag i landet, då det fokuserar på offentlig kommunikation i både retoriskt och litterärt avseende. Därigenom skapas en bred förståelse för kommunikationens estetiska, politiska och meningsskapande sidor.
 • Praktiska inslag tränar förmågan att delta i såväl kulturell som politisk debatt.
 • Programmet ger platsgaranti på alla grundutbildningens kurser i såväl retorik som litteraturvetenskap.
 • Programmet ger goda möjligheter till utlandsstudier.
 • Programmet ger mycket goda möjligheter till praktik inom kultur och kommunikationssektorn.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med antingen retorik eller litteraturvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Linus Ingison
Kommer från: Karlstad

Varför valde du den här utbildningen?
– Efter jag gick ur gymnasiet 2017 bestämde jag mig för att jobba ett år, och lista ut framtiden. Lättare sagt än gjort. I alla fall så skaffade jag mig en vana av att läsa mycket på fritiden – konstigt nog många skådespelarbiografier, till exempel Richard Woolfs och Thorsten Flincks. Så jag fick ganska tidigt en känsla ”vore det inte kul att läsa litteraturvetenskap?” Men jag ville inte bara ta en kurs: jag ville börja på ett program relaterat till litteraturvetenskap, på ett universitet utanför Karlstad. Så det föll ganska naturligt på retorisk och litterär kommunikation: programmet var unikt och det gav möjligheten att få flytta till Uppsala.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Nu i efterhand så tycker jag faktiskt att programmet motsvarade mina förväntningar. Jag har fått läsa mycket. Inte bara skönlitterärt, utan också om teorier och idéer. Jag hade en större aning om vad litteraturvetenskap skulle innebära, men när det gällde retoriken var jag långt ute i dimman. Retoriken var nog mer spännande än jag trodde: den hade en förvånansvärd inverkan på mitt perspektiv om kommunikation, och vi fick ha bra lärare som var bra på att föreläsa.

Vad har varit roligast och med intressant på utbildningen hittills.
– Jag gillade verkligen att skriva uppsats. Det tillåter en att samtidigt använda det man har lärt sig under kursen i en teoretisk praktik, och sedan att få testa på att vetenskapligt ”hitta något nytt.” Svårt? Ja. Men det inte kan vara annat än svårt. Med den ingående tanken så blev uppgiften mer som ett problem som jag hade ansvaret att lösa. Därför tyckte jag att processen i sig kändes väldigt meningsfylld: att djupläsa material, leta relevanta böcker på biblioteket, få ha ögonblick när en tidigare väldigt förvirrande teori blir mer och mer förståelig, finslipa paragrafer och meningar, och att tillslut få lämna in ett dokument som man verkligen arbetat med.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Min farsa sa att när det gäller utbildning så gäller det att inte snubbla i starten. Så inför terminen så tänkte jag väldigt mycket på plugg. Jag visste inte helt hur universitetslivet fungerade. Visst, det gäller att samtidigt hänga med i plugget, men också att sätta sig in i ett eller flera av studentlivets sammanhang. Det blir helt enkelt roligare då, än om man bara hade haft det ena eller det andra. Jag skrev upp mig som klubbverkare på Värmlands nation, och engagerade mig i föreningen Litteraterna. Jag träffade kursare- och programkamrater på campus, fantastiska människor och ämbetsmän på Värmlands, och Litteraterna har givit mig väldigt fina vänner.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Humaniorautbildningar brukar vara strukturerade kring mycket eget läsande. Detta gör att sammanhållningen inom ett humanioraprogram, som retorisk och litterär kommunikation, blir lite vad man gör den till. Dessutom så pluggar programstudenter tillsammans med de som läser kurserna fristående. Så samtidigt när personer dyker upp och försvinner mellan kurserna, finns det en återkommande besättning. Men oavsett vad: efter en tenta så samlas gänget för ryggdunkningar och gemenskap.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det finns ju mycket att göra här, och det händer också saker hela tiden. Om jag behöver vara mer specifik: så tycker jag att det bästa är att man kan ha väldigt roligt samtidigt som man kan få bra utbildning. Den rika studenttraditionen flyter samman väldigt bra med universitetet. Litteraturvetenskapliga institutionen har bra och kompetenta lärare som sitter på väldigt mycket kunskap, som de dessutom verkligen vill dela med sig av. Och nationerna/föreningarna finns bokstavligt talat till för en students trevnad och umgänge.

Vad har varit mest utmanande?
– Det svåraste var nog Retorik B. Det är inte konstigt att det blev svårare, en B-kurs är svårare än en A-kurs på samma sätt som att en C-kurs är svårare än en B-kurs. Det är kanske lätt att man börjar tvivla på sig själv i en sådan situation. Jag höll dessa tankar i huvudet och mötte hela projektet på ett sådant konstruktivt sätt som möjligt. Om jag inte förstod något, så läste jag igen och skrev ner frågor jag kunde ta med till seminariet. Om något var extra svårt pratade vi om det i basgruppen. Jag insåg att man som student inte står ensam, när något är svårt har man ett gäng att möta det tillsammans med. Och när jag var klar, så kändes det väldigt skönt att ha klarat av något som var svårt.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Målet som jag generellt har är att använda den som en grund för att plugga vidare. Om inte inom retorik eller litteraturvetenskap, så är det två ämnen som är väldigt kompatibla med andra ämnen: som teologi, sociologi eller statsvetenskap. När jag började hade jag en ganska snäv syn på vad jag skulle kunna göra med den här utbildningen, men nu har de vyerna vidgats. Målet av vad jag kan och vill göra i framtiden känns som att det förändras var och varannan dag, på det bästa möjliga sätt.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
– Antingen Phyllebo eller sofforna på första våningen i hus 21 på Engelska parken.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Brett tolkat är hela Värmlands nation den bästa traditionen!

Vad gör du om fem år?
– Jag har nog fullt upp med att uppfylla en dröm.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Basen i programmet utgörs av huvudämnesstudier i retorik och litteraturvetenskap. Under den femte terminen har du möjlighet att bredda studierna genom att välja mellan en stor mängd kurser från olika humanistiska ämnen.

Inom ramen för de valbara kurserna kan du även välja att göra praktik om 7,5 eller 15 hp inom ett för programmet relevant område. Praktiken kan genomföras på till exempel kulturredaktion, bokförlag, reklambyrå, informationsenheter, retorikkonsultfirmor eller inom mediebranschen.

Under sjätte och sista terminen fördjupar du dina ämnesstudier genom att läsa antingen Litteraturvetenskap C eller Retorik C. Under terminen skrivs en vetenskaplig uppsats och du läser en kurs som ger fördjupad kunskap i retorik respektive litteraturvetenskaplig teori och metod.

Under utbildningens femte eller sjätte termin finns också möjligheter till utlandsstudier genom utbyte vid något av de lärosäten som universitetet samarbetar med.

Kurser inom programmet

År 1
Retorik A, 30 hp
Retorik B, 30 hp

År 2
Litteraturvetenskap A, 30 hp
Litteraturvetenskap B, 30 hp

År 3
Valbara kurser, 15-30 hp
Praktik, 7,5/15 hp
Litteraturvetenskap C/Retorik C, 30 hp

Om undervisningen

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, fältövningar, projektarbeten i grupp och handledning. Särskilt under första terminen övas både teoretiska och praktiska färdigheter i skrift och tal. Stor vikt läggs vid det skrivna ordet och flera uppsatser av varierande omfång skrivs under hela utbildningen.

All undervisning genomförs av aktiva forskare i retorik och litteraturvetenskap.

Undervisning på engelska samt under kvällstid kan förekomma.

Studera utomlands

Programmet ger också goda möjligheter till utlandsstudier och Uppsala universitet har avtal med över 400 universitet i hela världen varav ett 40-tal universitet i Europa. Tidigare har studenter förlagt sina studier till exempelvis Sorbonne, Paris, och University of Cape Coast, Ghana. I regel sker utlandsstudier under den femte terminen, men det finns en viss flexibilitet vad gäller såväl placering av och längd på vistelsen.

Karriär

Programmet ger dig en bred humanistisk utbildning och förbereder dig för en arbetsmarknad som ställer krav på förmågan att analysera, kritiskt granska och kommunicera. Det innebär förmågor som kommer till nytta inom inte bara kulturområdet utan också inom till exempel ideella organisationer, offentlig förvaltning, kommunikationssektorn och affärsvärlden. Programmet ger även en god grund för en framtida akademisk karriär.

Väljer du att fokusera på ämnesstudier inom litteraturvetenskap skapas möjligheter för verksamhet inom till exempel kulturjournalistik, bokmarknad och kulturförvaltning. Exempel på arbeten är:

 • redaktör
 • skribent
 • konsult
 • utredare
 • kultursekreterare
 • föreläsare.
Genom en kandidatexamen i retorik skapas möjligheter för ett arbete som till exempel:
 • talskrivare
 • kommunikationsrådgivare
 • föreläsare
 • informatör.
Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5060 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Möt några av våra studenter, lärare och alumner på litteraturvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Programansvarig Ola Nordenfors

ola.nordenfors@littvet.uu.se

018-471 29 59

Studierektor Jon Viklund

jon.viklund@littvet.uu.se

018-471 29 25

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

018-471 2950

info@littvet.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02